BLOG | De kerk is nogal eens tegen

Kun je als kerk ook de cultuur van deze tijd omarmen?

in Christelijk Nieuws

Kerken hebben wel iets van de legendarische voorman van de Boerenpartij van de zestiger en zeventiger jaren: boer Koekoek. Deze politicus stond bekend om zijn uitspraak: "'k Weet nie wat het is, maar ik ben er teugen."

Ook de kerk is nogal eens ergens 'teugen': tegen de vrouw in het ambt, tegen democratisering, tegen mondigheid, tegen echtscheiding, tegen homoseksualiteit, tegen seks voor het huwelijk, tegen nieuwe liederen. Al die 'tegens' worden vaak beargumenteerd met een beroep op de Bijbel. En daarna gebeurt er vaak iets opmerkelijks: langzaam veranderen de 'tegens' in allerlei nuances of zelfs in 'voors'. En opnieuw gebeurt dat met een beroep op dezelfde Bijbel.

Onnodig scherp
Godsdienstsocioloog Gerard Dekker legt er de vinger op in zijn afgelopen week verschenen boek 'De doorgaande revolutie'. Zijn boek gaat over de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die lange tijd bekend stonden om geharnaste standpunten en een zeer gesloten cultuur. In no-time hebben ze de deuren naar andere kerken en de samenleving opengegooid. Dekker zegt: de tegenstelling tussen kerk en samenleving is door al die 'tegens' onnodig scherp geworden.

Alles onderzoeken
Het geeft te denken. We creëren al te makkelijk meer afstand dan nodig is tussen anderen en ons. Je zou wensen dat we als kerken niet te snel in de kramp van 'tegen' schieten. Dekker ziet een alternatief: laten we niet te snel voor of tegen zijn, maar 'het licht van het evangelie' over allerlei ontwikkelingen laten schijnen. Kortom: alles onderzoeken, het goede behouden of het goede uit het evangelie juist toevoegen.

Defensief
Hoe je dat in praktijk doet, is nog niet zo eenvoudig. Het gesprek in het debatprogramma Deze Week op radio 5 levert zowel instemming als kritiek op. Theoloog Jan Hoek: "In de loop van de geschiedenis groeien er allerlei inzichten in de cultuur. Die staan niet los van het werk van de Heilige Geest. Als kerk moet je dan niet onmiddellijk in het defensief gaan zitten. Op dit punt moeten we echt wat leren."

"Maar je kunt ook te optimistisch zijn over allerlei culturele ontwikkelingen", reageert religieonderzoeker Miranda Klaver: "Vooral de autonomie van de mens wordt in het evangelie altijd onder kritiek gesteld. Jezus is Heer, wij niet."

Beter
Waar kun je als kerk de cultuur van deze tijd omarmen en meebewegen? En waar staat het evangelie juist haaks op de cultuur, en wijst Jezus ons een weg die 'geheel anders' is? Het vergt voortdurende denkkracht en aanpassing, maar vraagt tegelijkertijd ook om afstand nemen en de weg van het evangelie gaan. Zouden we daar nog beter in kunnen worden?


Auteur: Embert Messelink
 
Deze Week, zaterdagavond 20.30 uur, radio 5. Met Miranda Klaver, Koert van Bekkum en Jan Hoek. Gespreksleider: Embert Messelink.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons