BLOG | De eed is 'allemachtig' mooi!

Johan Snel blogt over politiek, geschiedenis en media

in Christelijk Nieuws

Leuk nieuws, een paar weken geleden. Toen VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht in Zeeland de eed aflegde, stak ze haar linkerhand omhoog en sprak plechtig: "zo waarlijk helpe mij God allemachtig”. Die linkerhand zou misschien niemand zijn opgevallen, maar dat “allemachtig” blijft natuurlijk hangen.

Zeker, die bastaardvloek is ooit afgeleid van de ‘almacht’ van God, maar ze klinkt wel even anders. De eed en de hele procedure moeten dus over. De herkansing staat gepland voor vrijdag 15 maart en zou zomaar eens het Journaal kunnen halen. 

Bezwaren
Bij de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer heb ik zitten turven. Van de 150 Kamerleden zeiden er 102 “dat beloof ik” en 48 legden de eed af met “God almachtig”. Ik vond dat best opvallend. Niet dat er iets mis is met de belofte. Ik geloof de Kamerleden op hun woord en welbeschouwd beloven ze meer dan hun collega’s die de eed afleggen.  Bovendien hebben veel christenen bezwaren tegen de eed.  Jezus zelf heeft ons immers voorgehouden dat je helemaal niet moet zweren, maar  dat je gewoon je beloften moet houden. 

Niet achter de voordeur
Is het dan opvallend dat ongeveer een op de drie Kamerleden zich op God beroepen? Een beetje misschien: opvallend was in elk geval dat de ruime meerderheid geen lid is van CDA, CU of SGP. Er zijn dus meer Kamerleden die in God geloven buiten de drie christelijke fracties, bij zo’n beetje alle partijen wel, zag ik. Ook bij seculiere partijen hoeft  God dus niet achter de voordeur.Maar daarmee zijn ze gewoon een afspiegeling van de hele Nederlandse bevolking. Want ook daarin tref je christenen aan bij alle mogelijke stromingen, net als trouwens joden en moslims. Nog wel iets meer zelfs, in verhouding, dan in de Tweede Kamer.

Almachtig
En toch zeggen politici die de eed zweren, iets opvallends. Ze zeggen namelijk, dat politiek niet het allerbelangrijkste is. Dat zit hem in dat rare woord ‘almachtig’, waar zo’n beetje iedereen wel moeite mee heeft.  Want wat moeten we ons voorstellen bij een God die ‘almachtig’ is?In elk geval dit: dat mensen dat dus niet zijn.  Ook de politiek is niet het allerbelangrijkste. En het is allemachtig mooi als politici dat hardop blijven zeggen.

 

Foto: ex-kamerlid Francisca Joldersma (CDA) 
Bron: anpfoto.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons