BLOG | Confronterend jeugdwerkonderzoek

“Zwart-wit gezegd: we laten 95 procent aan hun lot over.”

in Geloven

Grote kans dat ik ergens in de lucht hang tussen Amsterdam en Praag terwijl je dit blog leest. Ik ben onderweg naar een vergadering in Tsjechië. Ik heb het voorrecht om daar te praten over een onderzoek rondom jeugdwerk in verschillende landen, gedaan door de Europese tak van de Evangelische Alliantie. En Nederland is één van die landen.

Deze EEA heeft (samen met OneHope.net) op vier gebieden de thermometer in het jeugdwerk van verschillende landen gestopt. Op die manier kun je op landsniveau verschillende aspecten met elkaar vergelijken. Hoe verhoudt zich het jeugdwerk van Nederland zich bijvoorbeeld met dat van Oostenrijk of Bulgarije?

Dit is niet alleen een leuke bezigheidstherapie voor freaks rondom jeugdwerk zoals ik, maar het biedt een bredere kijk op wat we met elkaar doen in het jeugdwerk. Wellicht brengt het blinde vlekken in beeld. Bij een eerste bijeenkomst in november 2012 hebben we al het Nederlandse deel geevalueerd en proberen te duiden. Dat liet meteen al zien dat we er juist veel van kunnen leren en op dat moment hadden we het nog niet eens vergeleken met andere landen.

Terreinen

Globaal omschrijft het onderzoek vier terreinen van jeugdwerk. Dat gebeurt met de termen win, build, equip en multiply. Win gaat over evangeliseren: jongeren bereiken die nog geen volgeling van Jezus zijn. Build omvat dat gebied van het jeugdwerk dat het geloof van jongeren opbouwt en versterkt. Equip zegt iets over het trainen van jongeren om actief te worden in Gods koninkrijk en multiply gaat over jongeren die gecoacht en getraind worden om nieuwe leiders te worden.

Aan hun lot

De eerste onderzoeksronde leerde ons al dat het Nederlandse jeugdwerk over het algemeen sterk is op het gebied van build, maar verhoudingsgewijs een stuk slechter op het terrein van multiply bijvoorbeeld. Soms is het prettig als cijfers onderbouwen wat je zelf al wel vermoedde, in dit geval is het misschien ook wel een beetje confronterend. Als je beseft dat zo’n vijf procent van de jongeren gelovig is, dan investeren we in Nederland dus vooral in hen. Een beetje zwart-wit gezegd: we laten de overige 95 procent aan hun lot over.

In Tsjechië willen we kijken van welke landen we iets kunnen leren, vooral op de gebieden waarin we minder goed uit de verf komen. Zo kunnen we groeien en het doorgeven van geloof aan jongeren.

Auteur: André Maliepaard - @Malii_p

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons