Biddag in de media

Van 'aandacht voor agrariërs' tot 'bidden voor werklozen'

in Geloven

Vandaag is het 'biddag voor gewas en arbeid': een dag waarin speciaal gebeden wordt voor de oogst en het werk. Veel kerken organiseren extra kerkdiensten en ook een aantal christelijke media wijden extra aandacht aan het gebed.

Vooral het Reformatorisch Dagblad (RD) besteedt veel aandacht aan de biddag. De krant vraagt onder andere aandacht voor de agrariërs in een opiniestuk. Opiniemaker Koole betoogt dat stedelingen meer waardering moeten tonen voor het werk van de boeren, want "in afzondering van het boerenbestaan wordt veel geleden. Met moeite houdt men het hoofd boven het water."

Crisis
De vakorganisatie Christennetwerk GMV roept vandaag op te bidden voor werklozen. GMV-netwerkcoördinator Christine Lemaire schrijft in het RD en het Nederlands Dagblad (ND): "Het kan iedereen overkomen, dus ook in jouw kerk zijn er mensen die getroffen worden door de crisis. Voor hen bidden, kan veel betekenen. Je baan kwijtraken, doet pijn. Je voelt je afgewezen en je kunt het gevoel hebben dat je niet meer meetelt. Met je boosheid, pijn en verdriet mag je naar God toegaan." "Dit probleem gaat aan geen gemeente voorbij," vult redacteur Rien van den Berg in het commentaar van het ND aan. "Intensiever dan andere jaren zal op deze biddag – voor gewas en arbeid immers – de nood van de tijd worden voorgelegd aan de HEER van de tijd."

Overigens besteedt het EO-actualiteitenprogramma De Vijfde Dag vanavond ook aandacht aan de zorgwekkende werkloosheidscijfers onder 55-plussers. Achter de cijfers gaan vaak droevige verhalen schuil. De Vijfde Dag portretteert drie mensen die hun baan kwijtraakten en maar geen nieuwe kunnen vinden.  

Beseffen en aanvaarden
De Protestantse Kerk tot slot plaatst een gedicht om stil te staan bij de dag:

We beseffen en aanvaarden

dat we onze rust niet vinden

in de zekerheid van wat wij belijden,

maar in verwondering

over wat ons toevalt en geschonken wordt.

We  beseffen en aanvaarden

dat wij onze bestemming niet vinden

in onverschilligheid en hebzucht,

maar in wakkerheid en verbondenheid

met al wat leeft;

dat ons bestaan niet voltooid wordt

door wie we zijn en wat we hebben,

maar door wat oneindig groter is

dan wij kunnen bevatten.


Bron gedicht: OndersteBoven I - '13

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons