Regelgeving beperkt organisatie conferentie Opwekking

"De dreiging over het al dan niet doorgaan is nog niet uit de lucht"

in Mediatips

Ondanks het feit dat bezwaar van de milieugroep tegen Opwekking ongegrond is verklaard, blijft het spannend of de conferentie Opwekking tijdens Pinksteren door kan gaan. Dat zegt directeur Joop Gankema in maartnummer van het blad 'Opwekking': "Wij zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid, maar de regels die daar ruimte voor zouden moeten maken niet."

De milieugroep diende het bezwaar bij de gemeente Dronten in, omdat het gezang van de 50.000 bezoekers de broedende vogels in de omgeving zou storen. Zo vreest de milieugroep dat vrouwtjesvogels de lokroep van de mannetjes niet meer horen. De gemeente Dronten is echter van mening dat de vergunning voor het evenement op de juiste gronden is verstrekt. In eerdere berichten verklaarde Gankema dat de geluidsnorm tot nu toe één keer is overschreden. "Toen waren meer bezoekers op een plek dan verwacht. Door herinrichting van het terrein en continue geluidsmetingen kan dit nu niet meer gebeuren."

Bijna onmogelijk
Toch is de dreiging nog niet uit de lucht, vertelt Gankema nu. "Natuurlijk zijn we met de voorbereidingen bezig en wordt alles in gereedheid gebracht om straks weer een fantastische conferentie met elkaar te mogen beleven, maar zoals het er nu voorstaat, is het bijna onmogelijk ons aan regel te houden qua geluidsniveaus."

Engelenwacht
De directeur denkt dat de weerstand van de milieugroep te maken heeft met "een strijd in de hemelse gewesten waar wij geen weet van hebben. (…) Er zal een wonder moeten plaatsvinden, misschien in het hart van mensen die denken de wereld een gunst te bewijzen door onze conferentie tegen te houden. God zelf zal een engelenwacht om het terrein moeten plaatsen, die ons helpt binnen de grenzen van het toelaatbare geluidsniveau te blijven."

De Opwekking-conferentie is van 17 tot en met 20 mei. Dit jaar is het thema Jezus leven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons