Recensie | Seks is mooi, maar niet simpel

Recensie van 'In gesprek over seks' van Arjet Borger

Volgens google is seks een van de belangrijkste onderwerpen op internet. Of we het nu willen of niet, wij en onze kinderen komen het overal tegen. Dus de vraag hoe we hier mee omgaan en hoe we hierover met elkaar in gesprek gaan, lijkt me belangrijk genoeg voor een boek. Maar er zijn al vele boeken geschreven over seks. Dus wat kun je nog toevoegen aan kennis en vaardigheden voor het gesprek?

Door Ronald van den Oever

Arjet Borger is gezondheidswetenschapper en gaat deze uitdaging aan. Het boek onderscheidt zich niet alleen omdat het een christelijk perspectief biedt, het onderscheidt zich ook door een nieuw gespreksmodel voor het onderwerp seksualiteit.

Met een mooi schema met cirkels laat de auteur het verschil zien tussen haar aanpak en andere christelijke werkwijzen. Gangbare christelijke visies gaan er vanuit dat seks helemaal in de cirkel van God en het christelijk geloof valt. Dit houdt in dat seks in alles wordt gekoppeld aan het christelijk geloof. Voor een open gesprek kan dit wat beperkt zijn.

De auteur kiest heel bewust voor een visie waarin seksualiteit groter is. In onze pluriforme samenleving komen we seksualiteit op allerlei manieren tegen. Zo ontstaat er een grote cirkel van seksualiteit die overlapt met de cirkel van God en het christelijk geloof. In die overlapping vinden we Gods bedoeling met seksualiteit.

Deze benadering geeft ruimte om over seks te praten met christenen die er verschillend over kunnen denken. Het sluit ook nauw aan bij de manier waarop we seksualiteit in het dagelijkse leven tegenkomen. Het geeft zo ook mogelijkheid en ruimte om zelf op zoek te gaan. Op zoek naar jouw eigen weg vanuit je geloof. Deze zoekende houding geeft het boek een prettig toon. Het laat veel open, maar is tegelijk ook kritisch op consequenties van bepaalde keuzes. Het boek geeft geen vaste theologische visie op seksualiteit, maar schept wel lijnen en kaders om open in gesprek te gaan.

Het boek is gericht op het gesprek met kinderen en jongeren. Op welke manier kunnen we met hen in gesprek raken als het gaat om seksualiteit? Waar let je op in de opvoeding? Hoe ontwikkel je een veilige sfeer? Hoe ga je om met intimiteit? Welk voorbeeld laat je zien? Seksualiteit heeft voor de auteur alles te maken met relationele vorming, respect, intimiteit, identiteitsvragen, grenzen en weerbaarheid. Zo ontstaat er een beeld waarin seksuele voorlichting al begint bij een respectvolle houding en weerbaarheid. Veiligheid is belangrijk.

Ook de moeilijke vragen over zelfbevrediging, homoseksualiteit, samenwonen en porno worden besproken. De toon is niet veroordelend, maar altijd gericht op bewustwording. Wat betekenen je gevoelens? Hoe wil je ermee omgaan? Wat kunnen de gevolgen zijn? De auteur gaat ervan uit dat het gesprek en het geven van informatie, jongeren helpt om zelf keuzes te maken in hun zoektocht (empowerment).

Het boek heeft een aantal sterke punten. Allereerst begint het boek met vragen over je eigen seksuele ontwikkeling. Immers als je in gesprek gaat met jongeren, moet je ook helder hebben wat jij ervan vindt. Zo kun je ook kwetsbaar zijn in het gesprek met jongeren.

Een ander sterk punt is de aansluiting met bijbelse noties over seksualiteit, maar ook met wat er in de samenleving leeft en de laatste medische- en psychologische inzichten. Met uitslagen van onderzoeken en citaten van deskundigen wekt het boek een gedegen indruk.

Maar met deze aansluiting is de auteur ook kritisch. Niet alleen kritisch op beelden en gewoonten in onze samenleving, maar ook kritisch op christelijke benaderingen met hun vaak oordelende en angstige aanpak.

Soms had ik bij het lezen iets meer behoefte aan concrete handvatten om tot een gesprek met jongeren te komen. Niet altijd is er een speciaal voorlichtingsmoment en soms ben je te laat als je op de actualiteit reageert. Niet forceren, maar hoe dan wel? Gelukkig geeft het boek veel informatie en wat handvatten en voor meer kun je terecht bij de uitgebreide boekenlijst achterin het boek. Verder wordt er ook verwezen naar de website www.vrijeliefde.nl met aanvullende informatie.

Wat mij betreft een zeer informatief boek met nieuwe- en praktische inzichten voor ouders en jongerenwerkers.

Arjet Borger, In gesprek over seks, Ark Media Amsterdam. 17,95

In Visie nr. 6 (9-15 februari) staat een interview met auteur Arjet Borger over dit boek.

 

Ronald van den Oever is vader van 3 kinderen tot 14 jaar, redacteur bij de EO, jongerenwerker en agoog

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons