PKN dient klacht in tegen Nederlandse staat

Scriba Arjan Plaisier: "De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen"

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat bij het Europese Comité voor Sociale Rechten. De kerk vindt dat de staat "het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak" moet nakomen. Dit recht is opgenomen in het Europees Sociaal Handvest. Het is voor het eerst dat een kerk naar de Raad van Europa stapt.

Het indienen van de klacht ziet de PKN "als het uiterste middel." De Kerk vraagt al jarenlang aan de Nederlandse regering vluchtelingen niet op straat te zetten. Het gaat om groepen vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Deze groepen kwamen de afgelopen tijd meer in beeld, doordat ze in tentenkampen verbleven in Den Haag en Amsterdam. Momenteel verblijven beide groepen in kerken, maar dat is een tijdelijke oplossing.

 

Waardigheid
Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, laat in een toelichting weten: “Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen.”

 

Populair
"We doen niet wat populair is, maar we doen wat we denken dat recht is," zegt woordvoerder Geesje Werkman. De PKN ziet deze stap nadrukkelijk niet als protest of actie: "Het is gewoon een rechtsgang." De PKN kreeg de afgelopen jaren steeds meer de vraag om naar de Raad toe te stappen, onder andere van advocaten van asielzoekers. De kerk is in tegenstelling tot het individu namelijk wel gemachtigd om dit te doen, omdat ze is aangesloten bij de koepel van Europese kerken.Beleid aanpassen
Werkman ziet geen conflict met de scheiding van kerk en staat in deze stap: "De kerk spreekt ook in het openbaar en is ook onderdeel van de samenleving. Andere belangenorganisaties mogen toch ook naar de Raad toestappen?" Naar aanleiding van de klacht gaat het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa in gesprek met de Nederlandse overheid. Het Comité bekijkt of de klacht ontvankelijk en gegrond verklaard kan worden. Als dat zo is, moet de Nederlandse regering haar beleid aanpassen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons