Groeiende behoefte aan rituelen

in Christelijk Nieuws

Met het halen van een askruisje is vanochtend traditioneel de vastentijd voor de katholieken begonnen. Toch is deze traditie niet meer exclusief ‘katholiek’ te noemen. Want op Aswoensdag worden er ook in protestantse kerken askruisjes op de voorhoofden van gelovigen aangebracht.

Een simpele google zoekopdracht naar ‘askruisje’ en ‘protestants’ laat zien dat vandaag in meerdere protestantse kerken diensten worden georganiseerd waarin de bezoekers een askruisje kunnen halen. Een typische katholiek traditie, die kennelijk ook veel protestantse gemeenten aanspreekt. Waar komt die behoefte naar traditie vandaan?

Miranda Klaver, theoloog en antropoloog zegt daarover vandaag in Trouw dat zij een “toenemende behoefte onder protestanten aan tastbare rituelen signaleert”. Volgens haar is er bij protestanten tegenwoordig “meer ruimte voor de ervaringkant van het geloof”. Via de media zien gelovigen steeds meer tradities bij andere kerken.

De behoefte aan tradities groeit, niet alleen onder gelovigen maar ook onder niet-gelovigen. De vrouwelijke Joodse rabbijn Tamarah Benima speelt in op deze groeiende vraag. Zij biedt rituelen aan voor belangrijke levensmomenten, zowel voor gelovigen niet-gelovigen.

Onlangs sprak Benima hierover in Dit is de Zondag. Volgens Benima probeert een ritueel “vertrouwdheid te scheppen in iets wat onherbergzaam is” - Het maakt ervaringen hanteerbaar voor de ziel. Het is gemakkelijker om gebeurtenissen mee te nemen naar later als je ze markeert met een ritueel, zegt Benima. “Het verankert je in het bestaan. Misschien heeft het wel een biologische basis. Bij een geboorte stijgt bij alle aanwezigen een bepaald hormoon in hun lichaam. Door dat hormoon houden mensen meer van elkaar. Rituelen maken het leven zachter.”

Maar niet alleen wordt er vanuit de Joodse hoek ingespeeld op de behoefte aan rituelen. Zo is de PKN bezig met het oprichten van een digitale internetkerk voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan, maar wel behoefte hebben aan rituelen op sleutelmomenten in het leven.

Ook het in januari opgerichte Loket Levensvragen van de Protestantse Kerk in Amsterdam biedt haar bezoekers rituelen aan. “Met dit soort initiatieven willen we van betekenis zijn voor zoveel mogelijk mensen in de stad. De kerk heeft veel verborgen schatten waar we mensen graag mee inspireren”, vindt Arjette Kuipers, de vrouw achter het loket.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons