Eeuwigheid? Wat is dat ook al weer?

"We zijn zo 'moeterig' de laatste jaren"

in Geloven

Hebben christenen nog een beetje besef van de eeuwigheid die hen te wachten staat? Of telt ook voor hen alleen het leven hier en nu, waarin alleen prestaties en successen tellen en het leven waardevol maken? Die vraag kwam op tijdens het Andries Radio Symposium 'Monnik of missionaris'. Het panel van het EO-radioprogramma 'Deze Week' buigt zich zaterdagavond over dit thema.

Kan het christelijk geloof anno 2013 een extra dosis hemelse oriëntatie gebruiken? EO-directeur Arjan Lock herkent wel een tendens: "De laatste jaren zitten we als christenen inderdaad op de 'moeterige' lijn. Het kan zomaar gebeuren dat je in de kerk alleen maar meetelt als je overal actief in meedraait. Voordat je het weet zitten we vast in allerlei onuitgesproken eisen."

Van eeuwig naar aards
Het panel van Deze Week discussieert mede naar aanleiding van twee artikelen in het Nederlands Dagblad. In een essay in deze krant schrijft predikant en journalist Dick Schinkelshoek dat het christelijke leven is verschoven van rechtvaardiging naar heiliging, van eeuwig leven naar aards leven, van kerk naar wereld, van bidden naar doen en van geloven naar moeten. "Steeds minder richtte het geloof zich op vrede met God en de hoop op het eeuwige leven. De eeuwigheid maakte plaats voor de taak hier en nu - in de wereld of in de kerk." Willem Smouter (predikant en voorzitter van de Evangelische Alliantie, red.) reageert: "Ik denk aan een preek van Jezus: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.' Mensen waren in die tijd óók vermoeid door de eindeloze serie wetten en regels van de Farizeeën. Het is goed om te ontdekken dat het juk van Jezus zacht is. Maar dat is wel iets heel anders dan 'wacht maar tot je in de hemel komt'. We hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid op aarde."

Meer dan het leven
Toch kan Smouter ten diepste zeggen: "Uw liefde is meer dan het leven. In situaties waarin je te maken hebt met verlies en dood, dan is Gods liefde meer. Dat gaat boven het leven uit. Tegelijk hoeven we ons niet te schamen voor het leven, voor de verantwoordelijkheden, voor alles waarvan we genieten. Het is een cadeau van God."
 
Deze Week, zaterdagavond 20.30 uur, radio 5. Met Arjan Lock, Henk Medema en Willem Smouter. Gespreksleider: Embert Messelink.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons