Blog | Liefde kost (n)iets!

Blog van missionair werker Matthijs Vlaardingerbroek

Een paar jaar geleden ben ik anderhalf jaar buddy geweest bij een zieke mevrouw met ME. Tijdens mijn training als buddy, iets wat ze grondig doen, kregen we les over fasen van rouw volgens Kubler-Ross. Dit is een Amerikaanse deskundige in de stervensbegeleiding van mensen en het rouwproces wat hiermee verbonden is.

Kubler-Ross
In het rouwproces wat bij dit sterven of verlies hoort, ontdekte zij een aantal fasen. Deze fasen zijn alom bekend. Het zijn: shock / ontkenning, protest /woede, onderhandelen, depressie, aanvaarding. Elke keer als mensen iets verliezen wat echt kostbaar voor hen is, kunnen we in min of meerdere mate in deze fasen terechtkomen.

Kostbare dingen verliezen
Als je de versie van de Bergrede leest, zoals Lukas die in hoofdstuk 6 van zijn boek beschreven heeft, dan zie je Jezus op een hele praktische manier uitleggen wat je naaste liefhebben als jezelf is. Het is een manier van leven waarbij je voor je gevoel voortdurend kostbare dingen verliest:

"Wee de rijken, je hebt je deel al gehad…"
"Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren…"
"Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten…"
"Zegen wie jullie vervloeken…"
"Bid voor wie jullie slecht behandelen…"
"Keer de andere wang toe…"
"Weiger niet je onderkleed als iemand je bovenkleed afpakt…"
"Geef aan een ieder die iets van je vraagt…"
"Eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt…"
"Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen…"
"Heb je vijanden lief, doe goed, leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten…"
"Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is…"
"Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden…"
"Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden…"
"Vergeef, dan zal je vergeven worden…"
"Geef, dan zal je gegeven worden…"

Pijnlijk
Jezus neemt hier de vage makkelijke woorden van ‘heb de naaste lief als jezelf’ en maakt ze pijnlijk praktisch.

Hoe gaan wij als volgelingen van Jezus om met dit gevoel van verlies? In welke fasen van het rouwproces brengen deze woorden ons nog? Of zijn we in ontkenning?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons