Populairste Bijbelverzen van 2012

in Geloven

Bible Gateway, heeft een top tien van meest populaire Bijbelverzen uitgebracht. De top tien is tot stand gekomen door te kijken welke teksten het meest opgezocht werden door de bezoekers van de site. Bible Gateway is een internationale website waarop in bijna alle talen de Bijbel is te lezen. Bekijk hieronder de top 10

 1. Johannes 3:16
  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 2. Jeremia 29:11
  Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

 3. Filippenzen 4:13
  Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

 4. Romeinen 8:28
  En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

 5. Filippenzen 4:6
  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

 6. Romeinen 12: 2
  U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

 7. Spreuken 3 vers 5
  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

 8. 1 Korinthiërs 13 vers 4
  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

 9. Psalm 23 vers 4
  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,  uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

 10. Spreuken 3 vers 6
  Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

 

Bron: Bible Gateway

*Alle bovenstaande verzen komen uit De Nieuwe Bijbelvertaling.


Foto: Arvind Balaraman via Freedigitalphotos.net

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons