"Gelovigen zijn niet liefdevoller"

Onderzoek: geen bewijs voor meer naastenliefde bij religieuzen

in Christelijk Nieuws

"Heb uw naaste lief, maar alleen als hij één van ons is, lijkt de boodschap." Zo reageert de Engelse 'The Independent' op de uitkomsten van een onderzoek naar de naastenliefde van religieuze mensen. Daaruit blijkt dat er geen verschil is in menslievendheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. Tenzij ze met iemand te maken hebben die hetzelfde geloof aanhangt.

Voor het onderzoek lieten Engelse gedragsonderzoekers Maleise proefpersonen in tweetallen samenwerken. Ze moesten elkaar vertrouwen om geld te verdienen. De proefpersonen waren christen, moslim, hindoe, boeddhist en niet-gelovig. Wat bleek? De kans op een succesvolle samenwerking is zo'n 30 procent als de proefpersonen niets van elkaars overtuiging weten. Hetzelfde geldt als ze wel op de hoogte zijn van elkaars afwijkende overtuiging. Alleen als religie en etniciteit overeenkomen, stijgt de kans op een succesvolle samenwerking tot 45 procent.

Ontnuchterende conclusie
Robert Hoffmann, co-auteur voor het onderzoek: "Je zou denken dat de verkondiging van naastenliefde invloed heeft op het dagelijkse gedrag. Maar daar hebben we geen bewijs voor gevonden. Dit brengt ons tot de ontnuchterende conclusie dat religie niet het algemene gedrag van religieuzen beïnvloedt. Het heeft eerder invloed op hoe zij zich verhouden tot anderen."


Lees ook: The Independent

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons