Geloof voor Beatrix vooral moreel appèl

Beatrix neemt afstand van troon

in Christelijk Nieuws

Koningin Beatrix heeft over haar persoonlijke geloofsbeleving nooit iets losgelaten, maar uit haar kersttoespraken blijkt dat ze in het geloof vooral een krachtig moreel appèl ziet. "Het is een kracht die mensen motiveert boven hun eigenbelang uit te stijgen en te streven naar een rechtvaardige samenleving'', zei ze in 1992. Godsdienst moet tot uiting komen in medemenselijkheid, tolerantie, zorg voor minderbedeelden en respect voor de schepping, hield zij de Nederlanders telkens voor.

In het licht van de terreur van extremistische moslims nam ze de laatste jaren krachtig stelling tegen de uitwassen van godsdienst. "Religie kan nooit een rechtvaardiging zijn voor onverantwoordelijk gedrag. Mensen mogen God aanroepen voor leiding en bemoediging in het leven, maar hem nooit inroepen ter verdediging van ontoelaatbaar handelen'', zei ze in 2003. Beatrix stelde 3 jaar later dat godsdienstvrijheid niet betekent dat gelovigen mensen mogen kwetsen of tot haat mogen oproepen. Mensen moeten elkaar over en weer in hun waarde laten.

De majesteit liet geregeld blijken dat godsdienst voor haar geen onwrikbaar stelsel van leerstellige waarheden is. "Levensovertuiging en geloof vinden soms eerder een uitdrukking in vragen dan in antwoorden'', zei ze in 1990. Ook gaf ze blijk van openheid voor andere religies. Tekenend was de multireligieuze bijeenkomst die in 2005 ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum werd gehouden. Beatrix woonde in de Domkerk in Utrecht de bijeenkomst bij waaraan joden, moslims, christenen, boeddhisten, hindoes en humanisten meewerkten. De orthodoxe protestantse kerken ontbraken. Daar vinden velen dat de verticale dimensie, de relatie tussen God en mens, wel wat meer aandacht verdient. Zo noemde de vrijgemaakt-gereformeerde ethicus Jochem Douma de kersttoespraken van Beatrix "zweverig''.

Het Huis van Oranje heeft vanouds banden met de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 opging in de Protestantse Kerk in Nederland. Beatrix heeft die banden nooit verloochend. Zij kerkt regelmatig in de Kloosterkerk in Den Haag. Vooral de diensten waarin een cantate van Bach wordt uitgevoerd, zijn bij haar populair en de vroegere predikant van die kerk, Carel ter Linden, wordt ook wel hofpredikant genoemd. Hij leidde de uitvaartdienst van prins Claus en zegende het huwelijk van haar drie zonen in.

Ook toonde Beatrix haar betrokkenheid door bij belangrijke gebeurtenissen in het bestaan van 'haar' kerk aanwezig te zijn. Zij was in 1999 bij de opening van het landelijk dienstencentrum van de drie kerken die in de PKN zijn samengegaan. In december 2003 woonde ze de kerkdienst bij waarin de drie kerken God dankten voor het definitieve fusiebesluit dat ze enkele uren daarvoor hadden genomen. Bij rooms-katholieke hoogtijdagen lag haar aanwezigheid moeilijker, omdat dan doorgaans een eucharistieviering plaatsheeft.

Als protestant mag de vorstin niet aan de communie deelnemen. Wel toonde ze onder meer met haar baanbrekende bezoek aan paus Johannes Paulus II in 1985 en de ontvangst die ze de kerkvorst tijdens diens bezoek aan Nederland in datzelfde jaar bereidde, dat ze belang hecht aan goede banden met de kerk van Rome.

 

Bron & Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons