Eerste vrouwelijke voorzitter PKN-synode

Karin van den Broeke wil toenadering tussen de "verschillende tradities om van elkaar te horen wat God ons aanreikt"

in Christelijk Nieuws

Ds. Karin van den Broeke is gekozen tot nieuwe preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is gekozen voor een periode van vijf jaar.

Ds. van den Broeke (49) is sinds 2008 als predikante werkzaam in Zeeland. Met haar benoeming is zij de eerste vrouwelijk preses van de PKN sinds de kerkelijke fusie in 2004.
In haar 
aanvaardingstoespraak benadrukte ze het belang van het onderlinge gesprek in de kerk. “Ik beschouw het als mijn taak om voorwaarden te scheppen voor het onderling gesprek tussen afgevaardigden, tussen de verschillende tradities die onze verenigde kerk in zich herbergt, als het even kan tussen zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk, om met elkaar iets te horen en te ervaren van wat God ons aanreikt in de Schriften. “


"Oog voor ieder mensenkind"
Zij sprak daarbij haar hoop uit op een kerk ‘die van betekenis is voor trouwe kerkgangers, die zich al een leven lang verstaan met het Woord,  voor mensen aan de rand, die het moeten hebben van enkele anderen die hen íets laten zien van een God die oog heeft voor ieder mensenkind. En voor onze samenleving die een hoopvol en kritisch visioen van recht en vrede zo goed kan gebruiken.’

Ds. van den Broeke heeft al jaren 'synodale ervaring' erop zitten. Zo was zij, als afgevaardigde van de classicale vergadering  Leiden, lid van de generale synode in 2002 en 2003 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en van 2005 tot en met 2007 van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels is ze vanaf 2009 namens de classis Goes lid van de generale synode. Ze is als preses de opvolger van ds. Peter Verhoeff. Het aanspreekpunt naar buiten is niet de preses maar de scriba. Die functie wordt bekleed door Arjan Plaisier. Zijn mandaat loopt in elk geval nog tot 2016.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons