'Christen mag kruisje dragen tijdens werk'

British Airways discrimineerde christen

in Christelijk Nieuws

British Airways heeft zich aan discriminatie schuldig gemaakt door een 60-jarige werkneemster te verbieden een halsketting met een kruis te dragen. Dat heeft het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg dinsdag bepaald, meldt de BBC.

Baan opzeggen vanwege kruisje
De Britse vliegmaatschappij vroeg de koptische christen Nadia Ewaeida in 2006 om haar baan op te zeggen, nadat zij had geweigerd de hanger af te doen. Een Engelse rechter stelde de maatschappij in het gelijk.

Vrijheid van godsdienst

Het hof oordeelt dat British Airways artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden. Dat gaat over de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Het hof gaf drie andere Britse christenen die ook over discriminatie hadden geklaagd, geen gelijk. Een van hen was een 57-jarige verpleegkundige die door het ziekenhuis waar zij werkte, was overgeplaatst naar een bureaufunctie, omdat ook zij een halsketting met een kruis droeg. Het hof oordeelt dat het ziekenhuis om medische en veiligheidsredenen haar mocht overplaatsen, toen zij weigerde tijdens haar werk met patiënten af te doen.

Weigerambtenaar
Een ander van wie de klacht werd afgewezen, was een vrouwelijke weigerambtenaar: zij had godsdienstige bezwaren tegen het sluiten van een geregistreerd partnerschap van mensen van hetzelfde geslacht.

Geloofssymbolen mogen gedragen worden

British Airways heeft inmiddels de kledingcode aangepast. Personeelsleden mogen geloofssymbolen dragen, zoals een kruis.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons