CDA Den Haag: Gewoon stemmen in kerken

Analyse: geen psychologische drempel om te stemmen in kerken

in Christelijk Nieuws

Op basis van een eigen onderzoek van het CDA Den Haag is er geen bewijs te leveren voor de aanname dat stemmen in kerken voor kiezers een psychologische drempel vormt. Deze hypothese lag aan de basis van het besluit om niet langer in kerken te kunnen stemmen.

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen besloot afgelopen zomer bijna geen kerken meer te gebruiken als stembureau. Dit, aldus een officiële verklaring destijds, omdat het college koos voor ‘locaties die zo toegankelijk mogelijk zijn, zowel in de fysieke als in de psychologische zin. Dit om te voorkomen dat Hagenaars beletsels (kunnen) ervaren bij het uitbrengen van hun stem.’ Wat die belemmeringen zouden kunnen zijn, is nooit helemaal duidelijk geworden.

Grote verontwaardiging
Dit besluit leidde destijds al tot grote verontwaardiging bij kerken en het CDA. De partij besloot daarop een uitgebreide analyse uit te voeren naar de opkomst. ‘Niet om onrust te zaaien maar wel om scherp voor de geest te krijgen waarom dit besluit is genomen en ook waarom het CDA met velen in de stad Den Haag van mening is dat dit een eenmalige actie was die bij de eerst volgende verkiezingen dient te worden teruggedraaid’, aldus het rapport.

Uitkomst
Fractievoorzitter Gert-Jan Bakker: “Veel stembureaus in kerken scoren gewoon goed in vergelijking met de opkomstpercentages in de wijken en een aantal van de stembureaus scoren zelfs boven het gemiddelde van de wijk en de stad. Wij hebben alle stemlokalen bekeken en de opkomstpercentages bij de afgelopen vier verkiezingen vergeleken. Conclusie is dat er geen bewijs is voor een psychologische drempel om te stemmen in een kerk. Wij zijn van mening dat er op basis van de feiten een onjuiste beslissing is genomen en dat stemmen in kerken weer mogelijk moet worden”. 


Conclusie
De letterlijke conclusie in het rapport luidt: "De reden om de stemlokalen te sluiten blijft voor het CDA in het ongewisse. Op basis van al het bovenstaande kunnen wij niet concluderen dat stemmen in of bij religieuze instellingen voor de kiezer een drempel opwerpt om te gaan stemmen. Het inrichten van stemlokalen op centrale, bekende plaatsen is daarmee niet in strijd en kan een impuls geven aan de opkomst bij de verkiezingen in Den Haag.
Nu de precieze reden om tot het besluit over te gaan niet bekend is, kunnen wij alleen maar uit gaan van de cijfers en feiten. Op basis hiervan is het besluit niet te volgen en kan in de toekomst weer gewoon in de kerk gestemd worden. Ondanks alle maatregelen en alle stemlokalen op openbare en drukbezochte, centraalgelegen locaties zonder  psychologische drempels is de opkomst niet alleen eenvoudigweg lager, ook worden stemlokalen gesloten die duizenden mensen de mogelijkheid bood om te gaan stemmen." 

Vervolg
Op donderdag 30 januari, 13.30 uur, spreekt de commissie bestuur over de brief van het college ‘Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012, de schriftelijke vragen van Gert-Jan Bakker ‘Stembureaus in gebouwen levensbeschouwelijke informatie’ en de notitie van het CDA Den Haag ‘Stemmen in een kerk, school en buurthuis’.

Links
- onderzoek van het CDA Den Haag 
‘Stemmen in een kerk, school en buurthuis’
- schriftelijke vragen van Gert-Jan Bakker 'stembureaus in gebouwen levensbeschouwelijke organisaties'
- brief 'Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons