BLOG | Stop met preken en Bijbelstudies

Dwazen worden alleen maar dwazer

Bij ons op de zondagsschool zongen we vroeger geregeld dit liedje: "Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, en de regen stroomde neer..." Ik kan me nog goed herinneren welke les ik als kind uit dit liedje haalde: als je blijft bidden en je bouwt je huis op Jezus, dan zegent God je. Wat die zin “Bouw je huis op Jezus de rots” betekende? Geen idee. Waarschijnlijk zoiets als geloven in Jezus of zo. Dit lied en haar betekenis heeft jarenlang mijn gedachten over deze gelijkenis van Jezus bepaald.

Laatst gaf ik een seminar over kinderwerk. Tijdens het seminar vraag ik een kinderwerker die al jarenlang zondagschoolwerk doet, mij te vertellen wat deze gelijkenis van de wijze en dwaze man (Mattheus 7: 24-27) voor haar betekent. Ze denkt even diep na en antwoordt dan: “Beter en meer mijn Bijbel bestuderen”.

Wat zegt Jezus echt?
Wat zegt Jezus nu echt in deze gelijkenis over de wijze en de dwaze bouwer? "Een ieder die mijn woorden hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over."

Dwazer
Veel christenen verlangen naar input, preken en 'diepe' Bijbelstudies. Maar als zij hierin niet geholpen worden om deze woorden om te zetten naar praktische daden in hun leven, maken we ze met elke preek en elke studie alleen maar dwazer in de ogen van Jezus.

Inhaalslag
Waar ligt de inhaalslag om wijs te worden? Volgens mij niet bij het luisteren naar meer preken of meer Bijbelstudies, maar om al deze kennis die we gezamenlijk al bezitten om te zetten naar praktische daden. Dan pas worden dwaze mensen wijs.


Auteur: Matthijs Vlaardingerbroek

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons