BLOG | Geld is een slechte baas

Nanning-Jan Honingh steekt een oud verhaal in een nieuw jasje

in Geloven

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met een directeur die op reis naar Brussel ging, zijn werknemers bij zich riep en het kapitaal dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij een ton (€ 100.000,-), aan een ander een halve ton (€ 50.000,-), en aan nog een ander een kwart (€ 25.000,-), ieder naar wat hij aankon. Toen nam hij de trein en vertrok.

Meteen ging de man die € 100.000,- ontvangen had op weg om een onderneming te beginnen. Door hard te werken, zijn gezin te veronachtzamen en zijn arbeiders uit te buiten groeide de zaak enorm. Zo verdiende hij er nog eens € 100.000,- bij.

Op een geheel andere wijze verdiende de man die een halve ton had gekregen er € 50.000,- bij. Hij stak het geld in aandelen en woekerpolissen, zodat hij snel en makkelijk zijn kapitaal verdubbelde. Helaas crashte de beurs en viel zijn bank om. Toen had hij een schuld van een halve ton.

Degene die € 25.000,- ontvangen had, besloot het geld van zijn directeur in grond te investeren. Met het bedrag kocht hij een braakliggend terrein van de vastgoedmaatschappij van zijn directeur, plantte bomen en struiken en spitte een akkertje. Hij en zijn gezin kon er de rest van zijn leven eenvoudig van rondkomen, terwijl allerlei planten en dieren er een veilige plek vonden.

Na lange tijd, vanwege problemen met de spoorwegen, keerde de directeur van die dienaren terug en vroeg hun boekhouding. Degene die een ton ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog een ton erbij met de woorden: “Directeur, u hebt mij een ton in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er een ton bij verdiend”. Zijn directeur zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare werknemer. Alleen je vrouw heeft tegenover mij geklaagd dat je er nooit voor haar was en buiten voor de poort stond een grote groep uitgemergelde werknemers. Die zijn inmiddels aan het feestmaal begonnen. Jij moet eerst je spijt betuigen, voordat je mag aanschuiven.

Ook degene die een halve ton ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Directeur, u hebt mij een halve ton in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er een halve ton bij verdiend”. Helaas is het geld verdampt en heb ik nu een schuld van een halve ton. Zijn directeur zei tegen hem: Stommeling, je weet toch dat de mammon onrechtvaardig is. Geld is een goede knecht, maar een slechte baas. Het geld heeft jou overmeesterd. Maar ik zal een jubeljaar uitroepen en je schuld kwijtschelden. Daarom mag je toch een hapje mee eten.

Nu kwam ook degene die een kwart ton ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Directeur, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en daarom heb ik dat voor u gedaan.” Ik heb mezelf, mijn gezin en het land van u vrij gemaakt. Zijn directeur antwoordde hem: Voortreffelijk, je bent een dwaze en uitgekookte dienaar. Omdat je zelfs niet capabel bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, maar wel kon spitten ben je vrij gekomen, ik hoef je nergens meer over aan te stellen. Wees welkom bij het feestmaal!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons