Een derde van de Nederlanders wil met Kerst naar de kerk

in Geloven

Een derde van de Nederlanders heeft in meer of mindere mate de intentie om met Kerst een kerstdienst of -mis te bezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos Synovate onder duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland.

Nederlanders en Kerst
Ipsos Synovate heeft Nederlanders gevraagd naar hun activiteiten tijdens de aankomende Kerstdagen. 63 procent van de Nederlanders geeft aan die aan te grijpen voor een bezoek aan familie. 61 procent zegt uitgebreid te gaan dineren. Ook cadeautjes geven en krijgen (38 procent), thuis films kijken (34 procent) en spelletjes doen (30 procent) scoren hoog. Familiebezoek en dineren worden ook het hoogst gewaardeerd als Kerstactiviteiten: respectievelijk 26 en 25 procent van de Nederlanders geeft aan hier het meest naar uit te kijken.

Boodschap van Kerst overschaduwd door de commercie
34 procent van de Nederlanders vindt het met Kerst het belangrijkste om het thuis gezellig te maken. 16 procent noemt ‘bijpraten met familie en vrienden’ het belangrijkst, 11 procent noemt ‘Stilstaan bij de geboorte van Jezus’. 67 procent van de ondervraagden vindt dat de boodschap van Kerst overschaduwd wordt door de commercie.
 
Kerst en de kerk

Van de ondervraagden geeft 23 procent aan waarschijnlijk of 'vrijwel zeker' een kerstviering in de kerk te bezoeken; nog eens tien procent geeft aan misschien een kerkdienst te bezoeken.

Kinderen bekend maken met het kerstverhaal

Van de leden van een kerk geeft 45 procent aan met Kerst naar de kerk te gaan. Van de niet-christenen heeft nog altijd 14 procent de intentie om met Kerst een kerk te bezoeken. De helft van de Nederlanders die de intentie hebben om met Kerst naar de kerk te gaan, wil graag kinderen of kleinkinderen bekend maken met het kerstverhaal.

Jongeren en kerst

Van de jongeren heeft 35 procent in meer of mindere mate de intentie om met Kerst een kerkdienst of mis te bezoeken. Daarnaast geven jongeren vaker aan dat ze van plan zijn spelletjes te doen (44 procent) en uit te slapen (39 procent). Bovendien is voor 16 procent van de jongeren het stilstaan bij de geboorte van Jezus het belangrijkste met Kerst. Dit is twee keer zo hoog als bij mensen van 35 jaar en ouder.
 
 “Voor de kerk is het een uitdaging om ook mensen die alleen met Kerst naar de kerk gaan zó welkom te heten dat ze zich thuis voelen en de vonk van het kerstevangelie kan overspringen”, stelt Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, in een reactie op het onderzoek.
 
Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is terug te lezen op de website samennaardekerstviering.nlTip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons