BLOG | Zorgt God nog wel voor ons?

Blog van Nanning-Jan Honingh

in Geloven

Op mijn bureau staat een kaartje van een goede vriendin met op de voorkant een reproductie van Vincent van Gogh: “Graanveld met een leeuwerik”, gemaakt in de zomermaanden van 1887. Je ziet een akker met op de voorgrond afgemaaide stoppels en wat verder manshoog graan dat zacht met de wind meebeweegt. Tussen het graan is ruimte voor bloeiende klaprozen; erboven vliegt een leeuwerik op. Waarschijnlijk op jacht naar insecten voor z’n jongen in een nestje op de grond. Het graan op het schilderij is nog groen, maar steeds wordt er een deel met de zeis gemaaid voordat het gaat platliggen. Binnen in de schuur rijpt het af en wordt gedorst. Het graan gaat naar de maalderij en tenslotte naar de bakker die er het dagelijks brood van bakte. Tussen de stoppels liggen nog wat gevallen halmen. Gedurende de nazomer zullen er akkerkruiden opkomen, zoals spiesleeuwenbek, veldereprijs, guichelheil e.d. Hiervan kunnen overwinterende dieren en vogels leven.

Wie honderdtwintig jaar later op een zomerse dag in een graanveld staat, ziet dat het slechts tot even boven zijn enkels is gegroeid. Om je heen gebeurt er niets. Je zult er geen gezoem van insecten en geen leeuwerik meer horen. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de veldleeuwerik in Nederland met 95% afgenomen! De halmen staan er als haren op een hond. Er is geen plaats voor het kleinste lelietje zoals veldereprijs, laat staan een klaproos. Als het graan is geelgerijpt komt een grote oogstmachine de korrels uit de halmen schudden. Tot de laatste halm wordt het gemaaid; tot de laatste korrel wordt het meegenomen. Binnen een paar uur wordt het graan in een kar geblazen en gaat uiteindelijk naar de veevoerfabriek. Kort daarna worden de stoppels omgeploegd en ligt de akker er de hele winter kaal bij.

Jezus zegt mij te letten op de vogelen des hemels die niet zaaien en niet maaien en niet bijeen vergaren in schuren. Jezus zegt mij te letten op de leliën des velds die zelfs mooier zijn gekleed dan koning Salomo. En eerlijk is eerlijk; ik maak mij nooit zorgen voordat ik boodschappen ga doen. En ik sta nooit stil bij wat ik vandaag of morgen zal aantrekken.

Ik sta wel vaak bij akkers te kijken; wat er wordt verbouwd en wat er verder nog leeft. Ik vraag me af of God nog wel zorgt voor de vogels en de bloemen. Ik maak me ernstig zorgen of het nog wel God is die voor mij zorgt!

 

 

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons