BLOG | Laten we kerst afschaffen!

Blog van jongerenwerker André Maliepaard

in Geloven

‘Mag ik misschien even aansluiten op de vorige spreker? Geef toe, hij heeft een punt. Ik zou graag jullie willen voorstellen om kerst dit jaar af te schaffen.‘ Ik probeer nog even te glimlachen naar de vorige spreker. Het is ineens erg stil in de zaal. Ik bedenk me direct dat het misschien handig is om de volgende keer wat minder impulsief te zijn. Ik ook altijd...

De voorzitter schraapt zijn keel en vraagt vriendelijk: ‘Wat heeft dat precies met de voorgaande spreker te maken?’ Ik bevind me op een gemeenteavond als gastspreker nota bene en heb me dus in de nesten gewerkt. Het is echt een klassieke gemeenteavond. De financiële stukken worden besproken en na de pauze is er een onderwerp. Het onderwerp is ´de jeugd´ en daarom ben ik daar.

Het is nog voor de pauze, maar het thema jeugd is al drie keer langsgekomen, op een negatieve manier. Ik zit al een tijdje te schuiven op mijn stoel. De voorgaande spreker vroeg zich met handen ten hemel heffend af waarom hij zich ALTIJD moest aanpassen aan de jeugd?! Schuine blik naar mij. Wie leert de jeugd nou nog stilzitten? Blik richting rijtje ouders. Wie leert de jeugd nog de waarde van de echte traditie?! Blik richting de predikant. 

Ik kan al heel slecht tegen de term ‘de jeugd’ als ik eerlijk ben en daarom stel ik dus voor om kerst af te schaffen. Naar mijn idee een heel logisch gevolg. Kerst kun je omschrijven als het feest waarop we vieren dat God zich aanpaste aan mensen. Of zoals je het in Bijbeltaal kunt zeggen: Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. (Filippenzen 2 vers 6 en 7). Je voelt hem al aankomen natuurlijk.

Stel dat Jezus zich tegenover Zijn vader had beklaagd: ‘Ik ga me echt niet aanpassen aan die aardbewoners. Laat ze eerst maar eens hun best doen om zich aan ons aan te passen! Waarom al die moeite voor mensen die toch zo eigenwijs zijn, dat ze als puntje bij paaltje komt toch hun eigen zin doen… En U wilt dus ècht dat ik als baby ga? Bethlehem? Er zijn toch betere plekken om geboren te worden? Ik zou het liefst wel mijn eigen troon meenemen… Dàt mag toch wel?!’

Eigenlijk vind ik het nog steeds een strak plan om het kerstfeest af te schaffen. Sowieso. Hoe schijnheilig is het vieren van dat feest als we op andere momenten niet bereid zijn uit onze eigen comfortzone te stappen en onze hand te reiken naar anderen en ruimte te zoeken voor hen. De vluchtkerk, dat is pas kerst. Je buren zijn kerst. De jongeren in je kerk zijn kerst. Die ander belangrijker vinden dan onszelf, dat is kerst.

Gelukkig deed Jezus dat niet. Hij ging. Laten we dat nou eens echt vieren. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons