Recensie van de nieuwe Bijbel Tapes

Bijbelboeken Ruth, Prediker, Klaagliederen en Romeinen als hoorspel

in Geloven

Vandaag (vrijdag 30 november '12) verschijnt 'De Bijbel Tapes 2'. Voor deze editie heeft regisseur Peter te Nuyl de Bijbelboeken Ruth, Prediker, Klaagliederen, Romeinen en het deuterocanonieke boek Tobit op tape gezet.

Na de Bijbel Tapes 1 met de boeken Ester, Hooglied en Marcus komt het totaal aantal bijbelboeken dat verwerkt is tot 'audiofilm' op 8.

Weemoed en pijn
Deel twee van De Bijbel Tapes is indrukwekkend. Zo komen de verzen uit klaagliederen tot leven doordat ooggetuigen op indringende wijze verslag doen over hoe hun stad Jeruzalem door de Babylonische koning Nebukadnessar is verwoest. Je hoort de pijn, het verdriet en de weemoed terug in de stemmen van de acteurs. Daardoor komt het verhaal zo dichtbij dat het ook een ooggetuigenverslag van een hedendaags conflict zou kunnen zijn. Dat is knap omdat de acteurs letterlijk de woorden van de Nieuwe Bijbelvertaling gebruiken.

Strijdlustig en zorgzaam
Het boek Ruth wordt in De Bijbel Tapes gekenmerkt door een krachtige vrouwenstem met een licht buitenlands accent. Op deze manier maakt Te Nuyl op subtiele wijze duidelijk dat Ruth een migrant was. Daarnaast komt Ruth tot leven als een strijdlustige vrouw die weet wat zij wil. Maar doordat haar stem een ook zachte rand heeft krijg je als luisteraar ook het beeld van een Ruth die zorgzaam en vriendelijk is. Daarmee doet Te Nuyl recht aan het verhaal Ruth.

Lange monologen
Te Nuyl wil de hele bijbel uitbrengen als 'audiofilm'. Een forse uitdaging; want hoe gaan de makers om met de bijbelboeken die niet verhalend zijn? Hoe maak je een hoorspel van Prediker of de brief aan de Romeinen? Zonder effectbejag en met een dosis creativiteit hebben de makers er hun best op gedaan. Bij Prediker is dat goed gelukt: met meerdere stemmen en het laten doorklinken van de emotie blijft het boeien. Romeinen is een stuk moeilijker: Paulus is niet zo poëtisch als de Prediker en het is moeilijker om met meerdere stemmen te werken. Het belangrijkste hoorspel-element is dat je hoort dat Paulus dicteert en dat zijn woorden door een schrijver worden opgetekend die mompelend sommige woorden van Paulus herhaalt. Daarnaast wordt er een extra stem gegeven aan de retorische methode van de 'interne dialoog' die Paulus veel toepast in zijn brieven: hij stelt zichzelf vragen die hij beantwoordt. Die vragen worden door een andere acteur vertolkt. Aardig gevonden, maar toch blijft bij een boek als Romeinen de toegevoegde waarde van het hoorspel minimaal. Luisterend naar de accenten en de pauzes vraag je je soms af of men het begrepen heeft - al helpt het ook om weer eens met heel nieuwe oren naar deze brief te luisteren.

Tobit
Bijzonder is de keuze voor het deuterocanonieke boek Tobit. Dit boek wordt onder meer door de Rooms-Katholieke Kerk als onderdeel van de Bijbel beschouwd maar is niet in de eerste canon van de Bijbel opgenomen.

Tobit is een typische volkslegende waarin twee gekwelde mensen door de aartsengel Rafaël aan elkaar worden verbonden. In het boek ontstaat het beeld dat God het belangrijker vindt dat mensen goed handelen, dan dat ze ceremoniële wetten naleven.  

Vorig jaar lanceerde regisseur Peter te Nuyl het eerste deel van De Bijbel Tapes 1. Hij zette hiermee de eerste stap naar de grootste hoorspelproductie uit de Nederlandse geschiedenis.

Te Nuyl is van plan om in zeven jaar tijd alle Bijbelboeken in 20 delen uit te brengen op audio-CD.

 

De Bijbel Tapes 2 kost 39,90 en is op de website van het project te bestellen.

Audiofilm Romeinen | De Bijbel Tapes

Psalm 39 | Janne Schra | De Bijbel Tapes

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons