Mirjam Sterk: "Geloven is geen moeten"

Hoe leeft Mirjam Sterk haar geloof?

in Geloven

Benieuwd hoe andere christenen hun geloof leven? Naar aanleiding van het Leef Je Geloof-onderzoek vertellen bekende christenen deze week over hun twijfels en zekerheden en hun keuzes en schaamtes. Oud CDA-Kamerlid Mirjam Sterk: "Hoe je God ervaart laat zich niet uitdrukken in regels of beelden. God is altijd meer."

Wat is 'geloven' voor u: 'zeker weten' of meer 'twijfelend zoeken'?
"Een sterk vermoeden. Ik ervaar God op sommige momenten in mijn leven heel sterk als de bron waaruit heel veel liefde en compassie komt. God gebeurt tussen mensen. Getwijfeld heb ik eigenlijk niet, maar ' hoe' en 'wat' is wel waar ik vaak over nadenk."

Kunnen mensen om u heen zien dat u gelooft?
"Ik hoop dat mensen dat zien. Ik probeer betrokken te zijn bij anderen, behulpzaam waar nodig. Mijn kinderen voed ik ook bewust op met bijbelverhalen en gebeden. Ik koos voor een politieke partij waar de inspiratie vanuit de bijbel ook een rol speelt. Zelf heb ik theologie gestudeerd."

Deelt u uw geloof wel eens met anderen?
"Afgelopen vrijdag nog kwam ik in gesprek met een jonge vrouw. Zij was opgevoed in een gezin waarbinnen geloof geen rol meer speelde. Juist dat bood haar de vrijheid en gaf haar de nieuwsgierigheid naar God. Wij herkenden elkaar in de manier waarop we God ervoeren in ons leven. Heel bijzonder! Onlangs heb ik samen met mijn vader - oud-predikant - voor het eerst een mooi gesprek gehad over hoe hij en ik geloven en wat hij heeft willen overdragen naar mij."

Schaamt u zich wel eens voor andere christenen?
"Ik heb wel moeite met het dogmatisme van waaruit mensen elkaar veroordelen. Dat geldt voor de seculiere meerderheid in Nederland, maar ook voor christenen naar elkaar toe.
Als vrouwelijke theologiestudent voelde ik me niet altijd gewaardeerd door mijn mannelijke medestudenten. Hoe je God ervaart laat zich niet uitdrukken in regels of beelden. God is altijd meer. Geloven is geen 'moeten', maar een 'mogen'. Er is er uiteindelijk maar Een die kan zeggen wat waar is. Uiteindelijk proberen wij vooral woorden en beelden te geven aan onze ervaringen met God."

Hoe belangrijk is kerkgang voor uw geloofsleven?
"Ik ga graag naar de stiltevieringen in onze gemeente. Met de kinderen gaan we altijd naar de kinderdiensten en zelf ga ik soms met mijn man naar de kerk op zondagmorgen. Maar geloven is niet iets wat je alleen op zondag doet."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons