BLOG Reinier Sonneveld | Mogen vrouwen de kerk leiden?

Reinier Sonneveld: "Tegen 'vrouw in het ambt' is misschien cultuurbepaald"

in Christelijk Nieuws

Begin deze week besloot de hoogste vergadering van de Anglicaanse kerk dat vrouwen geen bisschop mogen worden. In de media werd daar natuurlijk weer gezellig over gemopperd, maar lees precies. Vrouwen mogen in deze kerk al lang wel priester worden, en eenderde van de priesters is ook vrouw, alleen ook doorgroeien naar de hoogste functies mag dus niet.

Bovendien stemden juist de huidige priesters en bisschoppen in overgrote meerderheid voor met 324 voorstemmers ten opzichte van 124 tegen. Alleen de ‘gewone kerkleden’, die ook mochten meebeslissen, bleven onder de tweederde hangen en daarmee werd het voorstel verworpen.

Typisch een voorbeeld van een ‘ouderwetse’ kerk? Of juist een overwinning voor het ‘bijbelse’ christendom?

Orthodoxe gelovigen
Vergis je niet. De meeste priesters en bisschoppen die vóór stemden, zijn orthodoxe gelovigen die de Bijbel zeer serieus nemen. Alleen zegt dus volgens hen de Bijbel niet, dat het vrouwen verboden is leiding te geven aan een kerk. Sterker nog, aldus deze groep, het is andersom.

Zij wijzen er dan bijvoorbeeld op dat Jezus vrouwelijke leerlingen had (Lucas 8) en later in de kerk veel vrouwen leiding gaven, zoals Lydia, Prisca, Febe en Junia (Romeinen 16), die ook tijdens diensten het woord kregen (1 Korintiërs 11).

Bijbelteksten
Er zijn slechts twee teksten waarin vrouwen leidende taken in de kerk worden verboden, althans, zo lijkt het, want die kun je ook anders uitleggen.

Het gaat dan om 1 Korintiërs 14, waar staat dat vrouwen moet zwijgen, en als ze iets willen leren, dan moeten ze het thuis aan hun echtgenoot vragen. De voorstemmers wijzen er echter op, dat Paulus een paar hoofdstukken eerder (1 Korintiërs 11) hen gewoon het woord geeft. Het moet dus wel om een heel specifieke situatie gaan, waarbij bijvoorbeeld de akoestiek in de Korintische kerk heel slecht was en er te vaak doorheen gepraat werd. Het kan niet een gebod voor alle tijden zijn.

De andere tekst is 1 Timoteüs 2. Daar staat dat vrouwen zich ‘bescheiden moeten laten onderwijzen’ en ‘niet zelf gezag mogen hebben’. De voorstemmers stellen echter dat je dit evengoed kunt vertalen als dat ze ‘ongestoord moeten kunnen studeren’ en ‘niet de mannen moeten commanderen’. De tekst is langer en er speelt meer mee, maar you get the point.

Cultuurbepaald?
Veel christenen denken dat je vrijzinnig moet zijn om ‘de vrouw in het ambt’ te wensen. Maar misschien is het dus wel heel cultuurbepaald om ertegen te zijn. In Nederland zijn er in elk geval talloze orthodoxen die, juist door de Bijbel nauwkeurig te lezen, tot de conclusie komen dat ze hun oude ideeën wat dit betreft moeten loslaten.

Reageer
Wat vind jij? Mag de vrouw leidinggeven in de kerk? Plaats een reactie.

Foto: Ruben Timman, No Words

Reinier Sonneveld - @R_Sonneveld

Geboren in 1978. Na een lange zoektocht werd ik christen. Die zoektocht is mijn inspiratie voor boeken over dat geloof: Waar is God in het lijden? Is het geloof nog relevant in de 21ste eeuw? Zijn religies niet intolerant? Hoe weet je of het waar is? Naast mijn schrijversleven geef ik onder andere lezingen en preken en ben ik redacteur voor Denkstof.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons