Geloofstwijfel of geloofsvernieuwing

in Geloven

Als gelovige kun je in periodes van twijfel geconfronteerd worden met vragen als: Wat geloof ik nu precies? Wat is de zin van mijn leven? En speelt God daarin terecht zo'n grote rol? Hoe ga je om met zulke vagen en hoe zorg je ervoor dat deze vragen niet leiden tot ongeloof?

Geloven is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Het blijkt soms behoorlijk lastig om je geloof te rijmen met de wetenschap of de ellende in de wereld. Er kan een grote kloof bestaan tussen datgene wat je gelooft en dat wat je ervaart. Twijfel kan erg lastig zijn, en kan leiden tot ongeloof. Maar twijfel kan ook resulteren in geloofsvernieuwing.

Twijfel hoeft niet het begin van het einde te zijn, schrijft Jan Offringa in zijn boek Na een gezonde geloofscrisis. Volgens hem zit het risico vooral in twijfel die onuitgesproken blijft. Als twijfel onbespreekbaar blijft dan kan dit leiden tot ongeloof, aldus Offringa. Dat verandert, zo stelt Offringa, als mensen hun twijfel onder woorden brengen. Volgens Offringa kun je dan door je twijfel heen groeien en deze integreren in je geloof. Je twijfel kan er dan tot een hernieuwd geloof leiden. Het hernieuwde geloof is misschien minder stellig, maar volgens Offringa dieper doordacht, doorleefd en beter bestand tegen de hedendaagse kritiek op het geloof.

Jan Offringa: Na een gezonde geloofscrisis. Over modern geloven. Skandalon uitgeverij B.V., Vught.  €11,00

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons