De hel: drie mannen, drie visies

Discussie over de hel

in Geloven

Jarenlang is het een bijna onbesproken onderwerp: de hel. Dit jaar kwam daar verandering in. Aanleiding is het boek 'Love Wins' van de Amerikaanse Rob Bell. De schrijver geeft een radicale draai aan de klassieke visie op de hel en zorgt voor opschudding in de VS. Uit de discussie ontstaan drie boeken, met drie verschillende visies op de hel. Ze verschijnen al snel in het Nederlands - en daarmee is ook de discussie overgewaaid.

Rob Bell: de liefde wint

Rob Bell is bekend om zijn creatieve en onconventionele kijk op thema's als redding, hemel en hel. In dit boek stelt hij dat je visie op 'hemel en hel' alles te maken heeft met je beeld van God. Hij gelooft wel dat er iets bestaat als een hel, maar hij geeft een radicale draai aan de klassieke visie dat de hel een plek van eeuwige straf is. Volgens hem is dit een "misleidend en giftig" geloof.

Rob Bell is voorganger, auteur en spreker in een serie korte filmpjes Nooma. Time Magazine koos Bell in 2011 uit als één van de honderd invloedrijkste mensen.

En de meeste van deze is... liefde. Een eerlijk boek over hemel en hel. door Rob Bell

Mark Galli: God overwint

Met God overwint biedt Mark Galli een scherp en bijbels antwoord op Love Wins van Rob Bell. Galli stelt dat Bells boodschap aantrekkelijk overkomt, maar uiteindelijk niet vol te houden is. Hij meent dat Bell Gods soevereiniteit te klein maakt en daarmee de betekenis van Jezus' dood en opstanding. God is veel groter dan Rob Bell in zijn boek schetst. Galli zet helder en overtuigend uiteen wat de Bijbel zegt over onderwerpen als het karakter van God, de hemel, de hel en het oordeel. Juist omdat Jezus voor ons zijn leven gaf, kunnen we er zeker van zijn dat het plan van God goed en rechtvaardig is.

Mark Galli is historicus, theoloog en werkt als journalist bij christelijke tijdschriften als Leadership, Christian History en Christianity Today.

God overwint. Over liefde, hel en hemel. door Mark Galli

Francis Chan: bestaat de hel?

Bestaat de hel? En de hemel? En wat moeten we ermee? Samen met theoloog Preston Sprinkle zoekt Francis Chan naar antwoorden in de Bijbel. Ze komen tot nieuwe, veelomvattende inzichten. Bestaat de hel? is een eerlijke, bijbels onderbouwde zoektocht, op een begrijpelijke manier verwoord.

Francis Chan is voorganger en auteur. Hij schreef eerder de bestseller Te gekke liefde en De vergeten God. Preston Sprinkle is theoloog en docent.

Bestaat de hel? Een bijbelse verkenning. door Francis Chan

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons