Werkeloos! Wat nu?

in Geloven

Ontslagen worden is heftig, helemaal als je niet meer de jongste bent. Bij alle vragen die er komen, is de belangrijkste misschien wel: 'Hoe vind ik snel een nieuwe baan?' Adviseur Jan Willem Gunnink geeft een paar tips.

Edwin is 48, belijdend christen en actief in zijn PKN-gemeente. Hij werkt al 25 jaar als accountmanager bij een grote bank. Door een fusie vervalt zijn functie en komt hij zonder werk te zitten. Wat nu?

Roeiboot

"Binnen twee weken weer aan het werk zijn, is een van de ergste dingen die Edwin kan overkomen," stelt Jan Willem Gunnink. Hij is directeur van Fluger, een loopbaanadviesbureau met een christelijke visie, en helpt mensen bij het vinden van een baan die bij hen past. "De eerste periode na het ontslag heb je nodig om afscheid te nemen van je oude baan. Verwerking kost tijd."

Jan Willem vergelijkt de periode na ontslag met varen. De eerste tijd noemt hij 'roeien'. "Dat is afscheid nemen van de situatie, met je rug naar de toekomst. Hij zit nog vol vragen: 'Waarom ik?' 'Wat kan ik?' 'Waar is God?' 'Wat wil God?' 'Wat wil ik?' Daar moet hij eerst antwoord op vinden." Een belangrijk advies van Jan Willem aan Edwin is: veel praten. "Dat is niet altijd eenvoudig voor mensen van zijn generatie, maar vooral zijn vrouw wil meegenomen worden in het proces."

"Dan gaan we nadenken over wie Edwin is en wat hij kan," vervolgt Jan Willem. "Ontslag kan een flinke deuk in je eigenwaarde slaan. Opnieuw ontdekken waar zijn talenten liggen, helpt dan ook Edwin enorm."

Kano

Nu Edwin zijn ontslag een plek heeft gegeven, wil hij zich wel weer gaan oriënteren op een baan. Maar waar? Weer bij een bank? En weer als accountmanager?

Van de roeiboot in de kano, zo omschrijft Jan Willem de volgende stap. "Je bent wendbaar, op zoek naar de route die je wilt afleggen en gericht op de toekomst. Edwin gaat nu kijken waar zijn talenten het meest tot hun recht komen. Dat kan heel eenvoudig door websites te bekijken, advertenties uit te knippen, te analyseren en door rond te vragen. Gericht rondkijken dus."

Daarbij gaat het niet alleen om de functie, maar ook om de omgeving waar Edwin terecht wil komen. "Het is net als bij de gelijkenis van de zaaier: zaad heeft goede grond nodig om tot bloei te komen. Bij het roeien hebben we gezien welke mogelijkheden er in Edwin zitten, nu kijken we naar de 'aarde' waarin hij terecht komt. Wil Edwin naar een groot of klein bedrijf? Nederlands of Amerikaans? Jong of oud?"

Zeilschip

Als accountmanager is Edwin gewend om zowel buiten als binnen het bedrijf actief te zijn, heeft hij verstand van geld en beschikt hij over een groot netwerk. Hij hoeft niet meer per se aan de slag bij een bank, maar wil graag bij een non-profitorganisatie werken.

"Dan gaan we zeilen. Het grote water op, zoeken naar een haven waar Edwin met zijn talenten aan de slag kan. Daarbij is de windrichting natuurlijk ontzettend belangrijk: waar is werk te vinden? Tegen de wind in zeilen heeft weinig zin." Solliciteren dus, maar dat is een hele kunst. "Edwin moet het niet direct hebben van zijn brieven. Het eerste wat mensen zien op de cv, is zijn geboortedatum. Hij zal moeten netwerken: via internet, maar vooral door mensen te spreken. Kent Edwin mensen in een bedrijf dat hem interessant lijkt? Dan moet hij vooral met ze gaan praten. Zo blijft hij op de hoogte van de vacatures. Als die in de krant staan, is het eigenlijk al te laat."

Loods

Edwin gaat aan de slag als fondsenwerver bij een non-profitorganisatiel. Hij moet wel erg wennen aan de bedrijfscultuur: heel anders dan het zakenleven waar hij aan gewend was.

"Stoppen met werken is moeilijk, maar opnieuw beginnen soms ook," legt Jan Willem uit. "Vraag gerust hulp, aan iemand met ervaring of verstand van zaken, zoals een loopbaanadviseur."

En dan komt het moment dat Edwin voet aan wal kan zetten. "Vaste grond onder zijn voeten. Dan kan hij zijn loop-baan voortzetten."


Tekst: Pieter-Jan Rodenburg
Beeld: Pluis Product

Werkeloosheid in cijfers

Onder oudere werklozen is langdurige werkeloosheid een groeiend probleem. Bijna de helft van de werkeloze 45-plussers heeft niet binnen een jaar nieuw werk. Onder jongeren is dat ongeveer 12 procent. Op dit moment zitten er 465 duizend Nederlanders zonder werk; bijna 6 procent van de beroepsbevolking.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons