'Op Schiphol rent iedereen, maar wij mogen stilstaan'

in Geloven

Met wapperende baard snelt een Joodse man twee geliefden voorbij, die elkaar bij de gates luidruchtig om de hals vliegen. Schiphol staat dag en nacht synoniem voor dynamiek en decibellen. Wie rust zoekt, kan terecht in het wereldwijd tamelijk unieke Stiltecentrum van het luchthavenpastoraat.

Geen doorsnee tafereeltje op deze dinsdagochtend: een Arabische moslima zit weggedoken achter de enorme pot van een kamerplant in het Stiltecentrum, als een vleugellam vogeltje dat een kat ontwaart. Haar donkere ogen volgen de Visie-fotograaf, bang dat hij zijn lens op háár zal richten in plaats van op haar man, die vlakbij biddend neerknielt richting Mekka.

Welkom

"Nóóit van gehoord," reageren veel reizigers op de vraag of zij het Stiltecentrum kennen. Toch bezoeken jaarlijks zo’n 45.000 mensen, inclusief luchthavenpersoneel, deze meest gebruikte multireligieuze gebedsruimte van Nederland. En dat aantal stijgt.

Achter de douane leiden de bordjes Meditation Centre je naar deze opvallende glazen ruimte op de tweede verdieping, pal boven de Holland Boulevard. "Christenen, Joden, moslims, hindoes, agnosten en atheïsten: iedereen is van harte welkom om hier te bidden, te lezen, te mediteren of gewoon even stil te zijn," zegt PKN-predikante Wina Hordijk (58), ruim twee jaar werkzaam als luchthavenpastor op Schiphol.

Sokken

"Fraaie ruimte!" prijst Mohan. De goedlachse Indiër moet enkele uren wachten op zijn vervolgvlucht. Hij is zojuist – op z’n sokken – de stilteruimte binnengewandeld. Bij de achterwand glijdt zijn blik over de enorme hoeveelheid bijbels in allerlei talen. Ook andere religieuze boeken, zoals de Koran, de Veda’s en de Bhagavad Ghita zijn er te vinden. Evenals meditatiebankjes en gebedskleedjes.

Mohan vist een blauw boekwerk van de planken en buigt zich, in kleermakerszit, over de inhoud. "Een of ander religieus werk," concludeert hij. "Geen idee uit welke richting. Dat ga ik uitzoeken." Hoewel hij van huis uit hindoeïstisch is, gelooft hij dat religies en goden menselijke bedenksels zijn. "Ik kom hier dus niet om te bidden, nee," grijnst hij.

Gehoorapparaatje

De twee directe collega's van Wina Hordijk, Joop Albers (64) en Gerard Timmermans (56), zijn respectievelijk anglicaans en rooms-katholiek luchthavenpastor. Het drietal wordt bijgestaan door 27 vrijwilligers van allerlei gezindten. Er is er altijd één aanwezig in het Stiltecentrum voor informatie, een gesprek of – in noodgevallen – doorverwijzingen naar de luchthavenpastors. Vandaag is dat gepensioneerd KLM'er Detmer Boels. In de ontmoetingsruimte vertellen Wina, Joop en Gerard over dit bijzondere werk. Hun kantoor op de zesde verdieping doet daarbij dienst als uitvalsbasis. Vaak proberen ze in ieder geval ook eventjes hun neus te laten zien in het Stiltecentrum. "Meestal draait het luchthavenpastoraat om nare en verdrietige situaties," vertelt Wina. "Wanneer passagiers in nood komen, weten inlichtingenbalies, de marechaussee, de medische dienst of vliegmaatschappijen ons te vinden. Soms overlijdt iemand bijvoorbeeld tijdens de vlucht. Dan vangen wij de nabestaanden zo goed mogelijk op, vanaf de gate." Joop: "Als mensen om wat voor reden ook diep in de narigheid zitten en geestelijke hulp nodig hebben, komen ze naar ons toe of worden ze naar ons doorverwezen. Menselijk leed raakt ons; daar zijn we bewogen mee. Gods Naam, 'Ik zal er zijn', houdt voor ons alle drie een opdracht in: we willen present zijn voor iedereen."

"Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel waarmee wij te maken krijgen," nuanceert Gerard. "Zo was er eens een Canadese man die, vanwege een sterfgeval, onverwacht terug naar huis moest. Daarom werd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. Maar hij was z’n gehoorapparaat vergeten en miste dus al onze oproepberichten! Uiteindelijk konden we hem gelukkig toch traceren, helpen bij het omboeken van zijn ticket en naar zijn vliegtuig begeleiden. Ondanks het verdriet was hij ons dankbaar. Achteraf konden we er wel om lachen."

Stamgast

Ondertussen betreedt Wout het Stiltecentrum. Een stamgast, zo blijkt. "Ik werk in het Midden-Oosten en kom daarom elke twee weken op Schiphol," vertelt de boomlange Nederlander. "Steevast bid ik hier dan om een veilige vlucht." Hij gebaart naar de wand met bijbels. "Meestal pak ik nummer 5 er even bij, om wat te lezen." Hij doelt op Het Boek, dat rugnummertje 5 draagt. "Ik ben zelf protestant," zegt hij, "en het valt me altijd op dat hier vooral veel moslims komen." Een andere bezoeker, een dertiger uit Engeland, lijkt te mediteren en is niet te porren voor een foto en een vraaggesprekje. "Voor een christelijk magazine? No, thanks. Ik ben areligieus."

Geld

"Luchthavenpastoraat is soms emotioneel zwaar werk," zegt Gerard even later, "maar ik kan me geen mooiere baan wensen. Op Schiphol rent iedereen, maar wij mogen stilstaan om passagiers een tijdje pastoraal te begeleiden. Dankbaar werk."

Joop knikt instemmend. "Het is bijzonder om als pastor actief te zijn op een plek waar overal geld achter de kassa’s klotst. In zo’n business-setting nemen wij, zonder commerciële motieven, ons eigen plekje in, vanuit onze christelijke levensovertuiging. Met dank overigens aan de directie van Schiphol, die ons deze prachtige ruimte al sinds 1975 ter beschikking stelt." "Wereldwijd is dit zelfs een van de weinige multireligieuze gebedsruimtes op een luchthaven," vult Wina aan. "Op zondagochtend leiden wij hier om beurten de korte kerkdiensten, wat altijd fijn is om te doen. Soms preek je – doorgaans in het Engels – voor twee mensen, soms voor 25. Er komen opvallend vaak ook mensen van andere religies op af. Ik heb wel meegemaakt dat een Arabier na afloop voor het eerst van z’n leven een Jood de hand drukte. Gouden momenten!"

Fluistertoon

Een blik in het gastenboek, dat opengeslagen in de stilteruimte ligt, maakt duidelijk dat bezoekers uit alle windstreken komen en uiteenlopende religies aanhangen. Naast God en Jezus wordt Allah vaak genoemd. Dat laatste is een doorn in het oog van een blonde vrouw, die een boek van Andrew Murray over gebed leest. Ze stelt zich – met onmiskenbaar Amerikaanse tongval – voor als Karen. "Ik woon in Nigeria, waar ik schoolhoofd ben, en kom net van een onderwijsconferentie in Dublin. Ik vind het moeilijk dat hier ook moslims en andere niet-christenen bidden." Ze spreekt op fluistertoon en werpt af en toe een blik over haar schouder, naar een neergeknielde moslim. "Dat maakt het voor mij lastiger om me op God te richten. Sommigen geloven dat we allemaal dezelfde God aanbidden, maar dat is niet waar. Jezus is, zoals Hij Zelf zegt, de énige Weg tot God; alleen in Hem is er behoud. Begrijp me goed: ik heb moslims, hindoes en Joden van harte lief. Jezus stierf voor hen. Ik heb zojuist gebeden dat ook zij Hem leren kennen. Zou dat niet mooi zijn?"

Luchthavenpastoraat.nl

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Ruben Timman

Dagelijks geopend

Het Meditation Centre is dagelijks van 06.00 tot 23.00 uur geopend en omvat een stilteruimte (waar elke zondagochtend een oecumenische kerkdienst plaatsvindt), een inloop- en een ontmoetingsruimte. Om niemand aanstoot te geven, is voor een neutrale inrichting gekozen. Op een bordje wordt nadrukkelijk om respect voor alle geloofsovertuigingen gevraagd. "Als we al niet samen kunnen bidden," zegt luchthavenpastor ds. Wina Hordijk, "wat praten we dan over Gods Koninkrijk voor de wereld?"
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons