Ik héb geen boodschap, ik bén het

in Geloven

Nooit meer evangeliseren. Zo'n boektitel verwacht je niet van de directeur van Agapè. Mark de Boer legt in dit boek uit hoe zijn kijk op evangelisatie drastisch is veranderd. Maar wat is het alternatief als de zeepkist passé is?

Daar stond hij dan. Het zweet in zijn handen. Beetje achteraan, om niet op te vallen, al hielp dat weinig met zijn lengte. Mark evangeliseerde op Hoog Catherijne, want ja, dat hoorde er toch bij voor een bijbelgetrouw christen. Maar lekker voelde hij zich allerminst. Helemaal toen die klasgenoot hem zag en ook nog naar hem lachte. Hij kon wel door de grond zakken. Hoewel er later betere ervaringen volgden, bleef Mark zich als straatevangelist ongemakkelijk voelen.

Opmerkelijk dat jij als directeur van dé evangelistenclub van christelijk Nederland zo'n boektitel bedenkt.
“Ik merk dat veel mensen zich herkennen in mijn zoektocht en vragen. Want waarom voelen veel christenen zich – net als ik – zo ongemakkelijk om de straat op te gaan? En nog pijnlijker, waarom zien we zo weinig vrucht op dat moeizame gezwoeg?"

Rasevangelisten kunnen ook denken dat je de weg van de minste weerstand kiest.
"Het gaat er niet om dat ik de confrontatie niet aan zou durven. Het probleem is dat veel mensen hun schouders ophalen voor die boodschap van zonde, Jezus' bloed, eeuwig oordeel en genade. Het zegt ze niets, omdat die woorden niet passen bij hun leefwereld. Bovendien: nergens in de Bijbel lees ik dat het onze taak is om mensen voor de poorten van de hel weg te slepen. Toch is dát vaak de prikkel voor ons geweest om de straat op te gaan – ook bij Agapè. Nu is het niet onwaar dat er een probleem tussen God en de mens is, maar het is wel een versmald Evangelie.”

Denk je dat de meer agressieve aanpak van vroeger schade heeft aangericht?
"Ja, en die schade is soms zelfs onherstelbaar. De meeste mensen willen immers niets te maken hebben met zingende groepjes op marktpleinen, of Jehova-achtige types aan de deur. Het schrijnende is dat veel christenen het zo goed bedoelen vanuit de overtuiging dat het toch belangrijk is om de boodschap te brengen. Helemaal niet, denk ik nu. Niet op díe manier, want je gaat keihard over grenzen van mensen heen."

En christenen hebben dat onvoldoende door?
"Ja, anders had ik dit boek niet geschreven."

Moet straatevangelisatie dus bij het grofvuil?
"Zo zwart-wit wil ik niet zijn. Dat is niet eerlijk, want er komen nog altijd mensen door allerlei vormen en acties tot geloof. Mijn punt is niet de vorm, maar onze focus. Het is de kunst om aansluiting te vinden bij mensen voor wie de kerk synoniem is voor een wereld waar ze geen boodschap aan hebben."

Hoe vind jij die aansluiting dan?
"Met het belangrijkste in mijn leven wil ik waardig omgaan. In mijn geval werkt dat niet met de roeptoeter op de zeepkist. Ik wil juist investeren in mensen, zonder actief zieltjes te willen winnen. Ik stel vragen, toon belangstelling, breng een bloemetje of ga met iemand koffiedrinken. Het klinkt zo alledaags, en feitelijk is dat het ook. Volgens mij is dit de les: Ik héb geen boodschap, ik bén de boodschap."

Maar als je tóch iets zou willen vertellen, wat zou jij dan over Jezus zeggen?
"Laat ik duidelijk zijn: ik wil heel veel vertellen over Jezus! Hij kwam om ons het volle leven te geven, staat in Johannes 10:10. Het Evangelie gaat dus net zo goed over het tot je recht komen als mens in het hier en nu. Die benadering sluit aan bij de behoefte van veel mensen.
Een ander mooi aanknopingspunt kan zijn dat veel mensen niet goed uit de voeten kunnen met het individualisme en zoeken naar nieuwe saamhorigheid. Of ze voelen zich slachtoffer van onrecht als bijvoorbeeld hun partner jong overlijdt. Nu is dat geen eindpunt, maar een startpunt voor een mooi gesprek, wie weet een vriendschap. Ik geloof echt dat er dan dingen kunnen veranderen, helemaal als je jezelf leert zijn."

N.a.v. Nooit meer evangeliseren, Mark de Boer, Ark Media, 152 blz., € 14,95, ISBN 9789033819643

Tekst: Maarten Nota
Beeld: Gert-Jan van der Tuuk

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons