Gepeperde (geloofs)vragen: hoe ga je ermee om?

in Geloven

De Bijbel? Dat sprookjesboek kan geen weldenkend mens serieus nemen. En God? De moderne wetenschap heeft allang bewezen dat Hij niet bestaat.

Met zulke opmerkingen kunnen niet-gelovige familieleden, studiegenoten, collega's en vrienden je het knap lastig maken. Dr. Marc de Vries (bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Delft) schreef daarom het boekje God vindenIn gesprek met zoekers. Hierin biedt hij praktische tips voor christenen om in gesprek te gaan met twijfelaars, sceptici en Godzoekers. Op verzoek van Visie laat hij zien hoe je kunt reageren op pittige kwesties.

"Fijn voor jou dat je gelooft, maar val mij er niet mee lastig. Ik ben gelukkig met hoe ik nu leef."

"Feliciteer die persoon allereerst met z'n geluk, want niemand zit te wachten op ellende. Maar vraag eens hoe sterk het vloertje is dat eronder ligt. Door ziekte of andere narigheid kan je wereld plotseling instorten – en dan? Ons geluk is kwetsbaar. Bovendien geldt van iedereen dat we zullen sterven. Je mag blij zijn als je gelukkig bent, maar het is een beetje dom om te veronderstellen dat dit altijd zo zal blijven. Vertel deze persoon dat geloof in God je rust, vrede, troost, zin en toekomstperspectief geeft, die nergens anders te vinden zijn."

"Vroeger geloofde ik in God, maar sinds mijn vrouw aan kanker is overleden, hoeft het voor mij niet meer."

"Er is geen 'standaardantwoord'. Erken dat je op sommige vragen geen antwoord zult krijgen in dit leven. En wijs erop dat God ons alle ruimte geeft – kijk naar Job en de psalmen – om onze vragen en klachten bij Hem neer te leggen. Benadruk dat ziekte en dood niet bij Zijn oorspronkelijke bedoeling horen, maar uiteindelijk het gevolg zijn van onze keuze om Hem de rug toe te keren. Wijs erop dat Hij niet werkeloos toekijkt; Hij heeft Zijn eigen Zoon de dood ingestuurd om het goed te maken tussen Hem en ons. God heeft ons een nieuwe werkelijkheid beloofd, zonder ziekte, pijn en dood. Zeker als je zelf ervaring hebt met verlies, kun je vertellen hoe het geloof jou daarin tot steun en troost is geweest."

"Je bent toch dóm als je anno 2012 nog in God gelooft? De wetenschap heeft allang bewezen dat Hij niet bestaat!"

"Wat atheïsten als Richard Dawkins ook beweren: het is onmogelijk om Gods bestaan met argumenten te ontkrachten. Evenmin is het trouwens mogelijk om Gods bestaan honderd procent hard te maken, al zijn er – zoals ik in God vinden laat zien – allerlei goede argumenten om wél in Hem te geloven. Dus het is helemaal niet dom om te geloven, integendeel!"

"Er zijn miljarden mensen die iets anders geloven. Waarom zou uitgerekend jíj 'de waarheid' in pacht hebben?"

"Dat laatste is natuurlijk 'onbewijsbaar'. Je kunt in ieder geval zeggen dat het christendom nog altijd de grootste godsdienst is, en de snelst groeiende. In een column in ons studentenblad schreef een collega dat geloof in God hetzelfde is als in smurfen geloven. Ik heb hem daarop aangesproken en gezegd: 'Het verschil is dat er betrekkelijk weinig mensen zijn die serieus in smurfen geloven, maar ruim twee miljard die in God en in Jezus geloven...' Je kunt er bovendien op wijzen dat dit het enige geloof is waarbij je niet jezelf hoeft te verlossen. Kortom: er zijn voldoende argumenten om die ene waarheid aan te hangen."

"Ik geloof best dat er 'iets' is, maar de Bijbel? Da's een sprookjesboek."

"Zo'n 'iets' blijft op grote afstand. Geloven in 'iets' kost je niets, maar levert ook niets op. Je wordt er warm noch koud van. Vertel waarom jij in een Persóón gelooft. Leg uit dat het de moeite waard is om na te gaan of die wonderlijke Bijbel, waarin Hij Zich openbaart, misschien tóch waar is. Er zijn heel veel mensen – inclusief knappe koppen – die daar wel warm van worden. Dus waarom zou je dat Boek geen eerlijke kans geven?"

N.a.v. 'God vinden – In gesprek met zoekers,' dr. Marc J. de Vries, Jongbloed (Artiosreeks Gereformeerde Bond), 160 blz., € 12,50, ISBN 9789088970290.

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Gert-Jan van der Tuuk

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons