Predikant voor topondernemers

in Geloven

Hoe spreek je in deze tijd topondernemers aan met de Bijbel? “Door die letter voor letter te bestuderen,” zegt Ruben van Zwieten. Iedereen die denkt dat het anders moet, krijgt ongelijk van deze jonge predikant en ondernemer.

In het kloppend hart van de Nederlandse economie – de Amsterdamse Zuidas – voelt Van Zwieten (28) zich als een vis in het water. De predikant en directeur van Stichting Zingeving Zuidas werkt vanuit de Thomaskerk op steenworp afstand van het World Trade Center en talrijke grote bedrijven. “Als eigenaar van een succesvol bedrijf was ik al bekend met die zakenwereld. Daarom dacht ik: ‘Dan wil ik geen predikant zijn ergens in een klein dorp, maar daar waar ik tot mijn recht kom. Met die mensen wil ik in Bijbelklassen de Tenach (het Oude Testament, red.) en het Evangelie bestuderen en in praktijk brengen.”

Kameel

Het interview vindt plaats in zijn bedrijfskantoor aan de Amsterdamse Herengracht. De toon is snel gezet. Van Zwieten veegt – als een goedgebekte nietsontziende ondernemer – binnen enkele minuten de vloer aan met christenen die geloven in ‘verlossing’. Jezus’ uitspraak ‘het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’, herkent hij niet op de Zuidas. Op de vraag of Jezus volgens hem de enige Weg tot God is, leunt hij achterover en antwoordt ontkennend. “Ik heb niets met die evangelische manier van geloven. Vreselijk! Belangrijker zijn Gods wegen naar de mens. Die maken ons afhankelijk van Hem, want van nature willen wij niets met Hem te maken hebben. Het gaat juist over Zijn geloof in ons. Wij hebben als opdracht deze wereld te verbeteren. Het Oude Testament – de Tenach – is daarvoor onze inspiratiebron en enige autoriteit. Daarom moeten we het Woord nemen zoals het is en samen bestuderen. Dat werkt.”
 

Dikker

“Kijk,” vervolgt Van Zwieten, terwijl hij zijn bijbel openslaat bij het Nieuwe Testament, “zie je het verschil? Het Oude Testament is niet voor niets veel dikker. Dat is de echte bijbel. Het Nieuwe Testament is pas veel later geschreven, maar alleen om het Oude beter te begrijpen.” Een nauwkeurige bestudering van Gods woord – en het liefst vanuit het Hebreeuws – heeft volgens Van Zwieten veel meer effect op zijn doelgroep van zakenlui, bankiers en advocaten, dan een verpakte boodschap. “Onze Bijbelklassen zitten tot 2012 helemaal vol. Dat zegt toch wel iets?” Als voorbeeld van hoe het wél moet, noemt hij het Joodse ‘lernen’. “Daarbij stellen meester en leerling elkaar vragen. Ze leren van elkaar. Zo kan een leraar zomaar leerling worden. Boeiend, en juist dát werkt hier op de Zuidas als je openstaat voor elkaars inzichten.”

Rijke oppertollenaar

Van Zwieten legt zijn vinger bij Lukas 19. “Dit bedoel ik! We lezen hier dat Jezus door Jericho trekt en Zacheüs vraagt uit de vijgenboom te klimmen. Deze passage zit vol symboliek, waar de meesten gewoon overheen lezen. Dat ga je pas zien als je het Oude Testament erop naslaat. De vijgenboom staat voor het Beloofde Land en we lezen dat Jericho’s muren omvallen. Jezus doorbreekt ook de muren van Zacheüs’ hart en het heersende economische systeem. De rijke oppertollenaar had in deze tijd heel goed op de Zuidas kunnen werken. Dergelijke vergelijkingen raken onze deelnemers.”

Frauderen

Juist in een wereld waar geld, concurrentie, macht en roem het voor het zeggen hebben, staan mensen volgens Van Zwieten open voor een boodschap die daar haaks op staat. “Woorden als gerechtigheid, broederschap, liefde en bevrijding van machtssystemen spreken onze deelnemers enorm aan. Ik ken cursisten die helemaal zijn veranderd. Ze hebben een profetische rol ingenomen in hun bedrijf. Nu voeren ze bijvoorbeeld persoonlijke – in plaats van alleen maar zakelijke – gesprekken met hun collega’s, of frauderen niet meer voor hun baas.”

Rijk

Wat Van Zwieten betreft, kunnen zijn cursisten overigens gewoon veel geld blijven verdienen. “Daarmee is niets mis. Zacheüs was rijk. En wat dacht je van Jozef? Zo zijn er veel meer bijbelse voorbeelden. Rijkdom is in de eerste plaats een zegen. Het is ook een opdracht om daarmee anderen tot zegen te zijn. Zelf ben ik succesvol zakenman, maar als ik echt moet kiezen, ben ik toch liever predikant.”

N.a.v. De Bijbel op de Zuidas, Ruben van Zwieten en Ad van Nieuwpoort, uitgeverij Bert Bakker, 208 pag., € 17,95, ISBN 9789035137394 (verschijnt deze maand).

Tekst: Jeroen Kanis

Beeld: Gert-Jan van der Tuuk

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons