Goede christenen en goede liederen

Blog van Tijs van den Brink

''Een goed christen houdt van de Psalmberijming van 1773.'' Soms is het echt een genoegen om kerkelijke bladen tot je te nemen. Want bovenstaande zin stond er echt, in een veelgelezen weekblad!

''Een goed christen houdt van de Psalmberijming van 1773.'' Soms is het echt een genoegen om kerkelijke bladen tot je te nemen. Want bovenstaande zin stond er echt, in een veelgelezen weekblad!

Ja, 't is een beetje jammer voor al die christenen die vóór 1773 leefden, alle christenen die niet in Nederland wonen en voor al die christenen vandaag de dag die andere muziekvoorkeuren hebben, maar helaas, zij komen niet in aanmerking voor het predicaat 'goed christen'... De zin "Een goed christen houdt van de Psalmberijming van 1773" is ongetwijfeld geschreven door iemand die zelf veel van die berijming houdt. Daar is wat mij betreft helemaal niets mis mee. Net zomin als er iets mis is met mensen die van de berijming van 1973 houden, of van Psalmen voor Nu. Of van gezangen dan wel Opwekkingsliederen.

Het valt mij vaak op dat discussies over liederen die we in de kerk zingen vaak snel emotioneel worden. Onlangs zei een collega op twitter iets minder aardigs over Opwekkingsliederen. Binnen een paar minuten ontstond er een heuse polemiek, waar de vonken van afvlogen. "Zingen is twee keer bidden," zei Augustinus. Kennelijk komt het dicht bij ons hart. Eerlijk gezegd maak ik zelf ook regelmatig mee dat een gezang voor mij het hoogtepunt vormt van een dienst. Juist omdat liederen ons hart raken, vind ik dat er evenwicht moet zitten in de keuze voor liederen, dus Psalmen, gezangen en Opwekkingsliederen.

Je zult maar in een gemeente zitten waar veel Opwekking wordt gezongen, terwijl jij juist op adem komt door de gezangen of de Psalmen. Dat is nogal wat. Andersom trouwens ook. Maar als u vindt dat er alleen maar Psalmen of Opwekkingsliederen gezongen zouden moeten worden: even goede vrienden, eh, ik bedoel: even goede christenen.

Tijs van den Brink

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons