Stelling: 'De ramp in Japan is een teken dat Jezus snel terugkomt'

in Geloven

Vol afschuw zag de hele wereld de beelden: een heftige aardbeving, een enorme vloedgolf en een dreigende kernramp. Japan is getroffen door een drama van apocalyptische proporties. Heeft deze catastrofe iets te maken met de terugkomst van Jezus?

Eens

"Daar ben ik het mee eens, maar hoe snel, dat laat ik open," zegt Dirk van Genderen. Als publicist (Dirkvangenderen.nl) en spreker houdt hij zich veel bezig met dit thema. "Ik volg graag met het ene oog het nieuws, en met het andere de Bijbel. In Mattheüs 24 gaat het onder andere over aardbevingen als het begin van de barensweeën die de komst van de Here Jezus aankondigen. Het kenmerk van weeën is, dat ze in kracht en aantal toenemen. Dat zien we gebeuren. Ik denk aan Indonesië met de tsunami, aan Haïti, Nieuw-Zeeland en nu Japan."
Ook elders in de Bijbel komt hij aardbevingen tegen als teken van de eindtijd. In Lucas 21, bijvoorbeeld. En, minder bekend, in Jesaja 24. "Het gaat daar over de oordelen van God. Er staat: 'De aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene (NBG '51, red.).' Even verderop gaat het over de Here, Die Koning zal zijn op de berg Sion. Volgens mij wordt daar al gewezen op aardbevingen in de tijd kort voor de wederkomst van de Here Jezus. Onze verlossing is nabij."
Dirk van Genderen ziet deze rampen als een roepstem richting de wereld. "Bekeer je, bekeer je, de komst van Jezus is dichtbij! Laten we dringend bidden voor de slachtoffers, maar ook oproepen tot bekering."

Oneens

Geert en Eline de Boo zijn het oneens met de stelling. Ze zaten, als zendelingen in Tokyo, midden in het rampgebied. Op de 51e verdieping van een flat maakten ze de aardbeving mee. Tussen de steunbetuigingen uit Nederland zaten verschillende mails die ook de link legden met de eindtijd. "Daar waren we natuurlijk helemaal niet mee bezig," zegt Eline vanuit New York, waar ze tijdelijk verblijven. "Onze zorg was veel meer: hoe nu verder; hoe gaat het met onze gemeente en onze Japanse vrienden?"
Nu ze – letterlijk – wat meer afstand hebben genomen van de rampplek, denken ze niet dat dit een teken van de naderende wederkomst is. Eline: "Zo voelt het niet. Het is een verschrikkelijke ramp, maar de tijden door zijn er altijd natuurrampen geweest. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Ja, de schepping zucht in barensnood, en dit is een verschrikkelijke zucht. Maar ik weet niet of dit een eindtijdwee is. Mocht Jezus wél snel komen, dan wordt het hemelen. Dat is ook niet erg."
Erg veel denken Geert en Eline niet over dit onderwerp na. "We hebben wel belangrijker dingen aan ons hoofd. Vooral voor onze Japanse vrienden is het vreselijk. Wij kunnen weg, maar hun thuis is daar."

Eens

Evangelist Arjan Baan twitterde kort na de aardbeving: "De Bijbel noemt aardbevingen een begin van de weeën (Mattheüs 24:8). Een vooraankondiging van de persweeën; een voorspel van ergere gebeurtenissen." Hij kan zich dan ook wel vinden in de stelling. "Het is een begin van de smarten, een voorafkondiging van het oordeel dat God over de wereld zal brengen, nog voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We moeten de Schrift laten spreken en lezen wat de Bijbel zegt over tekenen van de eindtijd. De Here Jezus heeft gezegd dat ziekte, hongersnoden maar ook aardbevingen voortekenen van Zijn wederkomst zijn."
Toen Baan deze boodschap twitterde, kreeg hij veel negatieve reacties. Moeilijk, vindt hij, maar niet onbegrijpelijk: "De Here Jezus zegt ook in 2 Petrus 3:1-7 dat er spotters zullen zijn in de laatste dagen. Hoe mensen reageren op internet... het is gewoon aangrijpend wat je leest. Ik zeg niet dat de ramp in Japan Gods oordeel is. Ik wil vooral benadrukken dat het een waarschuwing is aan ons adres: wij Nederlanders moeten ons bekeren (Lucas 13:1-5). Ik heb geprobeerd zo min mogelijk zaken buiten de Bijbel te zeggen. Maar het feit dat je aangeeft dat God waarschuwt voor het komende oordeel, roept veel weerstand op."

Oneens

"Dit is een stelling die ik ten zeerste ontken. Ik bestrijd dit idee," zegt dominee Guus A.V. Fröberg. De Vlaardingse PKN-predikant vindt niet dat je de Bijbel zo mag lezen. "Wat op ons afkomt in de wereld, kan je niet zomaar naast de Bijbel leggen, alsof het een blauwdruk zou zijn van wat er gaat komen. Dat is buiten de perken. Ik vind het gewoon gênant om de Bijbel zo te misbruiken. In mijn eigen kerkelijke gemeente hoor ik dit soort dingen niet, anders zou ik me er op de kansel ook druk over maken."
Wat hem vooral steekt, is de manier waarop mensen denken dat ze de komst van Christus kunnen uitrekenen. "Hoe weten we dat? Waar baseren wij dat op? Je zou allerlei tekenen kunnen misbruiken voor dit doel. Het lijkt me een onzinnige gedachte, die niet op de Bijbel is gebaseerd. In de loop van de eeuwen zijn er altijd aardbevingen geweest, alleen wordt het nu uitvergroot door alle media. De eindtijd is nog steeds niet begonnen en Christus is nog steeds niet teruggekeerd." Wat we wel kunnen doen? "Twee woorden: bid en werk."

Reacties op Twitter en Facebook

Cornelis Aktivator is het oneens met de stelling: "God komt als een dief in de nacht, als je het helemaal niet verwacht." Ook Esther Prigge-Schuil vindt het lastig om daar iets over te zeggen: "Vanaf het moment dat Jezus naar de hemel ging tot nu toe, verwachten de mensen dat Hij gauw terugkomt." Jeanette van Veldhuizen vult aan: "Het enige wat we kunnen doen, is klaar zijn om met Hem mee te gaan!"
Ook meediscussiëren? Volg Visie via www.twitter.com/eovisie

Tekst: Pieter-Jan Rodenburg

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons