'EO-Nazorg is springlevend!'

in Mediatips

Nazorg was tot enkele jaren terug vooral een kwestie van telefonisch contact met mensen die reageerden op EO-programma's. Tegenwoordig ligt het zwaartepunt bij evangelisatie en pastoraat via online cursussen en korte internetstudies. Daarbij werkt EO-Nazorg steeds intensiever samen met lokale kerken. "We zijn springlevend en actiever dan ooit!"

Toen Henk Rothuizen vier jaar geleden als hoofd Nazorg aantrad, zag hij dat de omslag van telefoon naar internet al gaande was. "Op het hoogtepunt kreeg de EO zo'n dertigduizend telefoontjes per jaar," blikt hij terug. "Rijp en groen, overigens: van die dertigduizend waren er bijvoorbeeld heel veel herhaalbellers bij. Ik schat dat het zo'n vijftienduizend reële telefoontjes waren. Inmiddels helpen we jaarlijks 120.000 mensen via internet. Eveneens appels en peren, maar toch: we merken dat het web ontzettend belangrijk is geworden als contactmiddel. Ik verwacht dat we in de loop van dit jaar helemaal zullen stoppen met 'telefoonwachten' na tv-programma's, mede omdat steeds meer mensen on demand – dus op een ander tijdstip – kijken"

Trend

De verschuiving van telefoon naar internet is niet de enige trend die Henk signaleert. "Met onze nazorgmogelijkheden willen we beter aansluiten bij het feit dat mensen tegenwoordig vaak zélf antwoorden willen vinden en daar in toenemende mate internet voor gebruiken. We merken dat het aantal telefoontjes dat we krijgen gaandeweg terugloopt, en het aantal internetbezoeken juist toeneemt."
Inspelend op deze ontwikkelingen, biedt EO-Nazorg een groeiend aantal e-cursussen aan, waarbij deelnemers persoonlijk worden begeleid door een online coach. Het aanbod varieert van de bekendste, door Nazorg ontwikkelde evangelisatiecursus WaaromJezus?, tot meer pastorale e-cursussen rond relaties en omgaan met onrecht.

Topprioriteit

"Iedere cursist wordt persoonlijk begeleid door een e-coach," legt Henk uit. "Dat zijn mensen vanuit Nazorg en vanuit plaatselijke kerken, die we zelf opleiden. Samenwerking met lokale gemeenten heeft voor ons topprioriteit. Momenteel trainen we een eerste groep van twaalf kerken; van een gereformeerde bondskerk in Putten tot een charismatische gemeente in Den Haag. Een intensief traject, dat een halfjaar duurt. We leiden eerst de coördinatoren op en daarna de e-coaches, die vervolgens onze online cursisten begeleiden. Na de zomer beginnen we met het trainen van een volgende groep. Zo hopen we dit uit te rollen door heel Nederland. Omdat we de postcodes van de cursisten vragen, kunnen we alle deelnemers dan koppelen aan een e-coach in hun eigen omgeving. Op een gegeven moment kan zo'n e-coach zeggen: 'Ik woon in dezelfde plaats; waarom kom je niet een keer bij ons naar de kerk?' Of: 'Jij zoekt hulp voor relationele of seksuele probleem; er zit een goede, christelijke hulpverlener bij je in de buurt.' Zo'n plaatselijke kerk heeft de vrijheid om die contacten te leggen."

Gebedspalen

Op evenementen blijft Nazorg volop actief. "De EO-Jongerendag is uiteraard het grootste EO-evenement. Vorig jaar hadden we voor het eerst een open tent op het buitenplein; dat was een enorm succes! Zocht men vroeger de beslotenheid, nu zijn mensen veel opener. Dat zie je ook bij de 'prayer points' (gebedspalen, red.) op de Jongerendag. Die staan letterlijk tussen het grote publiek, maar blijken juist heel goed te werken. Ook op de Nederland Zingt-dag en bijvoorbeeld Eva-dagen en -weekenden zijn we present. We zijn God dankbaar voor alle kansen die we als Nazorg krijgen om er voor mensen te zijn."
Hoge verwachtingen heeft Henk van iets wat achter de schermen volop in ontwikkeling is, en dit jaar z'n beslag moet krijgen. "We willen ervoor zorgen dat bezoekers straks op elke pagina van de EO-website via één muisklik verdieping kunnen vinden. Dit is nog volop in ontwikkeling."

Herberg

'Leef je geloof', het motto van de EO, is Nazorg volgens Henk op het lijf geschreven. "We willen mensen zélf antwoorden laten ontdekken en verder helpen, door als het ware een tijdje met heen mee te wandelen. Onze roeping is een Barmhartige Samaritaan voor hen te zijn. Via EO-programma's komen er mensen op ons pad die, net als de man uit Jezus' gelijkenis, om allerlei redenen 'beroofd' in het leven staan. Wij geven ze olie en wijn en willen ze naar de herberg brengen: een hulpverlener of een kerk in hun omgeving. Wij beperken ons om zo te zeggen tot de eerste hulp, maar zorgen wel dat ze een goede bedding kunnen vinden."

'Ik wil met God verder leven'

De internetcursussen van EO-Nazorg maken heel wat los. Een greep uit recente (geanonimiseerde) reacties van deelnemers:

Red je relatie (481 cursisten in 2010) "Ik heb erg veel aan 'Red je relatie' gehad. Natuurlijk gaat het er om dat ik er in mijn relatie ook daadwerkelijk iets mee blijf doen."??
Leven na onrecht (157 cursisten) "Door de cursus en de geweldige ondersteuning van de e-coach heb ik weer ruimte gekregen. Ik voelde mij begrepen en hoefde niet steeds dingen te blijven uitleggen.
WaaromJezus? (402 cursisten) "WaaromJezus? heeft mij echt geholpen. Ik wil met God verder leven. Bedankt voor alles!
Red je Relatie (481 cursisten) "Ik heb de beslissing genomen om vaker met mijn partner te praten, ook als er problemen zijn. Ik heb gezien hoe belangrijk het gezin is en wil daar meer aandacht aan besteden. Ook wil ik God een grotere plaats in onze relatie geven."?
Veranderen kan! (83 cursisten) "Deze cursus heeft heel veel voor mij betekend. Ik heb een veel beter beeld gekregen van mijn zwakke kanten. Wat veel belangrijker is: ik wil graag beter contact met God hebben. Daar ga ik voor!"

Relatiecheck populair

In het afgelopen jaar hebben maar liefst 26.584 mensen de online Relatiecheck ingevuld, onderdeel van de e-cursus 'Red je relatie'.

www.eo.nl/nazorg

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Willem Jan de Bruin

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons