‘Een kerk die jongeren niet aanspreekt sterft uit'

in Geloven

‘Jongeren moeten de topprioriteit van elke gemeente zijn, wil de kerk een kans hebben te overleven in de 21e eeuw,’ zegt de een. ‘Onzin! We moeten niet alles uit de kast trekken om het de jeugd naar de zin te maken,’ zegt de ander. Wie heeft er gelijk? Visie gooit de knuppel in het kerkelijke hoenderhok met deze stelling: ‘Een kerk die jongeren niet aanspreekt sterft uit'

Eens

“Allicht,” beaamt Violette Burger (21), dooplid van de PKN-gemeente Maranathakerk te Rotterdam. “Als de kerk voor jongeren niet belangrijk is, sterft ze toch uit? Jonge mensen zijn nodig voor het enthousiasme, de energie en de tijd die ze in evangelisatie kunnen steken. Verder zorgen ze ook dat een gemeente minder risico loopt om vast te zitten in ongezonde patronen.”
Hoe kan een kerk jongeren beter aanspreken? “Ten eerste door eigentijdse preken die goed en bijbels zijn onderbouwd. Een dominee moet weten waar hij over praat, in plaats van dat hij zijn eigen vooroordelen bevestigt. Daarnaast kun je jongeren betrekken bij de dienst door ze bijvoorbeeld de muziek te laten verzorgen. Verder is het belangrijk om een jeugdvereniging te hebben waar je met je vrienden kunt praten over het geloof.”

Oneens

“Da’s gek hè?” analyseert de hervormde emeritus predikant dr. C.A. van der Sluijs uit Veenendaal de stelling. “Dan is de kerk zelf de krachtbron, en zijn jongeren de stekker. Nee, de kerk wordt gevormd door jongeren én ouderen. Als je die gaat scheiden, ontstaat er een jongerencultuurtje dat in feite een spiegelbeeld wordt van een ouderencultuurtje. Maar de kerk is geen ‘tegenover’. Zo bezien is het funest dat de kerk jongeren zou moeten aanspreken. Wie spreekt er nou zichzelf aan? Hooguit spreek je jezelf eens stevig tóe.
Jongeren en ouderen moeten worden aangesproken door een prediking die de essentie van het Evangelie verwoordt in de taal en beelden van deze tijd, en laat merken relevant te zijn voor de actualiteit. Dat, met de vertaling van de Geest, is het geheim van de kerk door de eeuwen heen.
Er dient ook communicatie en conversatie tussen jongeren en ouderen te zijn. Bovendien komen de sores van aparte groepen in de gemeente ongeforceerd aan bod in de preek. Maar als je een cultuurtje gaat vormen naar de smaak van jongeren, bestaat het gevaar dat je niet de rijkdom van het Evangelie ontdekt.”

Eens

“Het belang van goed kinder-, tiener- en jeugdwerk kan niet genoeg worden onderstreept,” reageert Corjan Matsinger. De teammanager Kerk bij Youth for Christ Nederland en auteur van Heilige grond. De plek van jongeren in de kerk (Buijten & Schipperheijn, 2010) onderschrijft de stelling van harte. “Vijfentachtig procent van de gelovigen lijkt de keuze voor het christelijk geloof te maken vóór het 18e levensjaar. De rol van jongeren in de geloofsgemeenschap is dus cruciaal. Ten eerste voor vandaag; jongeren kunnen de kerk voorzien van energie en leven. Het is de uitdaging om hen te betrekken bij en in te schakelen bij de missie van het Koninkrijk – de kortsluiting die dit soms geeft, is beter dan een levenloze stekker die op de grond ligt… toch?
En ten tweede cruciaal met het oog op de toekomst; een kerk die jongeren niet aanspreekt, zal jongeren van buiten niet aantrekken en kerkelijke jongeren niet betrokken kunnen houden. Op de langere termijn zal ze hierdoor doodbloeden en haar relevantie verliezen.”

Oneens

Steven Middelkoop, jeugdwerkadviseur van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie, is het oneens met de stelling. “Wat mij betreft is ‘de stekker’ de levende verkondiging van het Evangelie,” licht hij toe. “Echt zonde en echt genade, voluit Christus. Aanspreken van jongeren is de sleutel; dat gebeurt op existentieel niveau. Prediking die eerlijk is over zonde en krachtig wijst op het bloed van Christus, werft ook vandaag duizenden jongeren. Jozef, Daniël en David zijn hoogst actueel. Golfbewegingen en hypes hebben als het goed is geen grip op de kerk. Jongeren sluiten zich aan bij een gemeente die zekerheid uitstraalt en antwoorden geeft, in tegenstelling tot hun eigen leefwereld.”

Eens

“Ik onderschrijf deze stelling,” zegt ds. Marten Jan Kooistra, PKN-predikant te Aalten. Hij is voor zestig procent vrijgesteld voor jongerenwerk, en als predikant betrokken bij de jeugdkerk Sonrise!. “Jongeren moeten betrokken zijn bij de kerk; als dat niet zo is, verlies je ze op den duur en wordt het een doodlopende zaak. Dat zie ik om mij heen ook wel gebeuren, al kan het per plaats en per denominatie verschillen. Vooral in de wat ‘zwaardere’ hoek zie je dat er nog best wat druk op jongeren ligt om mee te gaan naar de kerk, maar ik merk dat dit in beweging is en dat jongeren meer en meer zélf gaan bepalen wat ze wel of niet willen. Tegelijk neemt de druk vanuit de ouders af. Als kerk zul je jongeren dus moeten aanspreken en ze het gevoel geven dat geloof belangrijk is voor hun leven. Slaag je daarin niet, dan haken ze af.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons