‘Ouders moeten zélf voor de kosten van kinderopvang opdraaien’

in Geloven

Het nieuwe kabinet wil flink bezuinigen op de kinderopvangtoeslag. Een stap in de goede richting, volgens sommigen. Zij vinden op grond van de Bijbel dat ouders zelf voor hun kroost moeten zorgen en, als zij toch voor kinderopvang kiezen, dit zelf moeten betalen. Voor anderen is het een maatregel die ertoe leidt dat vader of moeder moet stoppen met werken.

Oneens

“Dat ouders meebetalen aan de kosten van kinderopvang, vind ik geen probleem,” zegt Gerrit Jan Hoefnagel. “Ik ben bang dat we in deze zware economische tijden niet ontkomen aan een verlaging van de kinderopvangtoeslag.” De eigenaar van christelijk kinderdagverblijf Luna in Veenendaal vindt echter niet dat ouders volledig moeten opdraaien voor de kosten. Dat gaat hem te ver. Bovendien vindt hij dat de overheid zichzelf tegenspreekt door te bezuinigen op kinderopvang. “Zij gooit daarmee haar eigen glazen in. De kinderopvangtoeslag was juist bedoeld om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Sommigen van hen moeten wellicht stoppen als de toeslag lager en de kinderopvang daardoor te duur wordt. Bij die gezinnen valt dan een inkomstenbron weg, terwijl we met z’n allen juist uit de crisis proberen te komen. Natuurlijk moeten we bezuinigen, maar dat een van de ouders zijn of haar baan moet opzeggen, is te gek voor woorden. Neem de hypotheken bijvoorbeeld. Die worden tegenwoordig bijna allemaal afgesloten op twee lonen. Het komt bijna niet meer voor dat alleen de man werkt en de vrouw thuiszit. Dat oude rollenpatroon is zo goed als verdwenen.”

Eens

Ouders moeten kinderopvang in principe zelf betalen, is de mening van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP). “Als de overheid wél kinderopvangtoeslag uitbetaalt, stúúrt zij ouders namelijk in hun keuzes, en dat is haar taak niet,” zegt hij. “De SGP wil ouders zelf laten kiezen. De overheid kan hen daarbij – indien nodig – wel helpen.” Dijkgraaf is op basis van onderzoek door onder andere het Centraal Planbureau van mening dat kinderopvang “geen enkele invloed heeft op de arbeidsparticipatie van vrouwen, terwijl er maar liefst 2,8 miljard euro aan wordt uitgegeven”. “En die toeslag is juist ingevoerd om vrouwen aan het werk te krijgen! Het blijkt dus dat zij zelf wel bepalen of ze willen werken of niet. Bovendien is het belachelijk dat mensen die twee ton verdienen, nog subsidie ontvangen. Daarom zeggen wij: ‘Verdeel die pot met kinderopvangtoeslag over het kindgebonden budget voor ouders die daarvoor in aanmerking komen.’”
Ouders van kinderen met taal- of sociale achterstanden bijvoorbeeld. “De overheid moet zorgen dat die kinderen worden opgevangen. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Maar ook ouders met onvoldoende geld voor opvang zijn een acceptabele uitzondering.”
Dijkgraaf ergert zich aan het algemene beeld dat vrouwen uit zijn achterban niet zouden mogen werken. “Tweederde van alle vrouwen werkt. Dat geldt ook steeds meer voor onze vrouwen. Zij zoeken echter vaak naar opvang bij familie, vrienden of geloofsgenoten. Het voordeel daarvan is dat je niet hoeft te voldoen aan allerlei regels, en je kinderen in je eigen opvoedingsklimaat verblijven.”

Oneens

“Onverstandig,” noemen Antoinette en Erik van Laar uit Zeewolde het regeringsvoorstel. Beiden hebben een betaalde baan en brengen hun twee zoontjes twee dagen per week naar een kinderdagverblijf. “Voor ons zijn de kosten op dit moment behapbaar, maar we kunnen ons voorstellen dat veel gezinnen last krijgen van de plannen. Wij vinden het echter logisch dat ouders meebetalen aan de opvang van hun kinderen. De huidige regeling – waarbij ouders ongeveer een derde deel betalen en de werkgever en overheid de rest – is een goede verdeling van verantwoordelijkheid. Deze drie partijen hebben namelijk allemaal belang bij kinderopvang. Nu trekt de overheid zich deels terug, waardoor ouders mogelijk voor het blok komen te staan.”
Volgens de Van Laars leidt de bezuiniging ertoe dat meer vrouwen zullen kiezen voor een kleine deeltijdbaan. “Daardoor worden zij economisch minder zelfstandig. Een regering die wil dat iedereen meewerkt aan het herstel van de economie, bereikt daardoor misschien wel het tegenovergestelde.”

Eens

Ouders moeten zelf voor hun kinderen zorgen en hen niet door anderen laten opvangen. Dat stelt dominee W. Pieters van de hersteld hervormde gemeente in Garderen. “Als ze daar toch voor kiezen, is het billijk dat zij daar ook voor betalen,” voegt hij eraan toe. Wel nuanceert hij zijn mening voor gezinnen in financiële nood. “Het is goed dat zij eerst de tering naar de nering proberen te zetten. Maar het is onbillijk dat een moeder die werkt, vanuit een krappe situatie ook nog eens geld moet afstaan aan kinderopvang.”
Pieters is van mening dat de overheid zich zo weinig mogelijk met burgers moet bemoeien en is voorstander van zelfregulering. “Dat geldt ook voor clubs en verenigingen. Ik ben geen voorstander van al die vormen van ‘sponsoring’ door de overheid. Als een koor wil zingen, moet het zelf naar financiële middelen zoeken.”
De reden dat Pieters tegen kinderopvang is, komt voort uit zijn bijbelse visie. “De Heere heeft ouders hun kinderen gegeven en daarmee ook het voorrecht én de verantwoordelijkheid om hen op te voeden. Zij moeten dat niet door anderen laten doen.” In geval van noodsituaties – bij ziekte, handicap of geldnood – ziet Pieters een mooie taak voor de kerk weggelegd. “Het zou goed zijn als grootouders of kerkleden dan bijspringen. In onze kerk biedt de diaconie die mogelijkheid ook bij ziekenhuisopname, ouderdom, eenzaamheid en dergelijke. Als we dat tevens aanbieden aan niet-christenen, hebben we bovendien een uitstekende mogelijkheid om te evangeliseren.”

Tekst: Jeroen Kanis
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons