‘Versnippering is funest voor het christelijk onderwijs’

in Geloven

Sommige ouders vinden dat de christelijke identiteit op protestants-christelijke scholen vaak onvoldoende tot uiting komt. Evangelische of gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn een alternatief. Maar zou het niet veel beter zijn als alle gelovige ouders zich rond één type christelijke school verenigen? Samen sta je immers sterker, zeker nu het bijzonder onderwijs steeds meer onder druk komt te staan.

Eens

“Alle initiatieven voor wéér een bijzondere school zouden wat mij betreft gestaakt mogen worden,” stelt Daniëlle Schaeffer. Ze is moeder en leerkracht op PCBO, een protestants-christelijke school in Amersfoort. “Het is een stevige uitspraak en ik weet uit ervaring dat het een gevoelig thema is. Als ouders ga je zeer bewust met dit onderwerp om, want je wilt het beste voor je kind.
Op zich heb ik ook niets tegen bijvoorbeeld een evangelische school. Er werken daar net als in het protestants-christelijke onderwijs vaak fantastisch gemotiveerde mensen, en kinderen kunnen het er erg goed hebben. Toch ben ik er in het algemeen niet voor, omdat het vaak de kracht bij de bestaande scholen weghaalt.”

Zout
Schaeffer ziet met lede ogen aan dat kinderen van positiefchristelijke ouders haar school voorbijlopen of er zelfs vanaf gaan. “Het is het type kind en ouder met een levend geloof. Ze kennen de Bijbel van A tot Z, willen leven met God en Jezus en zijn een voorbeeld voor andere kinderen. Verlies je die groep, dan is dat een aderlating voor de school.”
De leerkracht heeft nog een ander bezwaar. “Anno 2010 kun je niet meer net doen alsof jouw kijk op het leven door iedereen wordt gedeeld. Ik vind dat kinderen op bijvoorbeeld een gereformeerd-vrijgemaakte school snel in een te beschermd wereldje zitten. Iedereen denkt en gelooft daar ongeveer hetzelfde en dat prikkelt niet om je goed af te vragen waar je als kind en ouder zélf staat. Het is goed voor een kind om al vroeg te weten dat er ook andere ideeën en culturen zijn. Binnen die context kan het kind, maar ook de ouder, het zout der aarde zijn.”

Minste weerstand
Vaak vinden deze ouders dat de christelijke identiteit van een pc-school niet voldoende tot uiting komt in de klas. Dat is dan toch een goede reden om te kiezen voor een school die wél een bijbelgetrouwe visie heeft? “Ja en nee! Helaas stelt de C op bepaalde pc-scholen te weinig voor en is het aannamebeleid van docenten soms te vrij. Toch is weglopen niet direct de beste oplossing, vaak zelfs de weg van de minste weerstand. Er liggen voldoende mogelijkheden om je stem te laten horen als ouder, al moet je er misschien je best voor doen. Ga bijvoorbeeld in de ouderraad of medezeggenschapsraad zitten om mee te praten over de besluitvorming. Andere ouders beginnen een gebedsgroep en vragen Gods zegen elke week over de school.”
Het komt ook voor dat ouders te hoge verwachtingen van de school hebben, meent Schaeffer, soms om hun eigen verantwoordelijkheid wat opzij te schuiven. “Ik heb ouders gesproken die zeiden: ‘Thuis heb ik niet zoveel tijd om een christelijk versje aan te leren. Dus moet dit op school gebeuren.’ Natuurlijk is de school een onderdeel van de christelijke opvoeding, maar zeker niet de enige plek. Het begint aan de keukentafel, waar ouders hun geloof voorleven aan hun kinderen.”

Oneens

“Ik snap het argument dat je samen als christenen sterker staat wanneer je verenigd bent in een groot bolwerk,” steekt Marc van de Geer van wal, directeur van evangelische basisschool Het SchatRijk in Zaandam. “Maar het positieve verandert wanneer je als ouder tegen de onduidelijke of ronduit antichristelijke keuzes van bijvoorbeeld een pc-school aanloopt. Ik begrijp ouders dus goed als ze zich niet of niet meer thuis voelen op een school waar de kern van het Evangelie eruit is gehaald. Daar pas je dan niet, omdat je wilt dat jouw kinderen horen Wie Jezus echt is.
Neem nu de Kinderboekenweek. Meestal zijn het leuke en creatieve thema’s, waar wij als evangelische school graag aan meedoen. Maar soms gaat het over ronduit vage thema’s, waar ook genoeg niet-gelovigen grote moeite mee hebben. Heb je je uiterste best gedaan om de school daarop aan te spreken, maar vang je voortdurend bot, dan begrijp ik dat ouders gaan rondkijken naar een andere school.”

Veelkleurigheid
Van de Geer stelt duidelijk dat hij zich niet wil afzetten tegen pc-scholen. Graag wijst hij erop dat zijn school uit een behoefte is ontstaan en niet uit teleurstelling. “De veelkleurigheid van christelijke scholen vind ik ook helemaal niet negatief. God heeft de mens heel verschillend geschapen. Zo voelt de één zich er prettig bij om met zijn handen in de lucht te staan tijdens een kerkdienst, terwijl de ander kiest voor een meer ingetogen vorm. Beide zijn goed en zo kijk ik ook naar de verschillende christelijke basisscholen.”
Kinderen groeien op in een geseculariseerde samenleving. Zou het niet beter zijn als de school een afspiegeling van de buitenwereld is? “Ik krijg wel eens ouders op school die zich serieus afvragen of hun kinderen niet na groep 8 in een zwart gat vallen. ‘Nee,’ zeg ik dan, ‘want alles wat er in de wereld gebeurt, kan op onze school ook voorbij komen.’ Het grote verschil is hoe we die werkelijkheid duiden. Dat doen onze leerkrachten – met open vizier – vanuit de intentie om te leven met het Evangelie. We sluiten kinderen niet af, maar geven ze handvatten om Jezus te volgen in deze wereld.”

Tegengeluid
Kijkend naar de toekomst van het bijzonder onderwijs maakt Van de Geer zich zorgen. Het doet hem verdriet dat het geloof steeds meer teruggedrongen wordt tot achter de voordeur. “Politiek Den Haag gaat het bijvoorbeeld steeds moeilijker maken om nieuwe bijzondere scholen te stichten. Dat is een pijnlijke constatering. Om een tegengeluid te laten horen, heeft het overigens weinig zin om alle christelijke scholen op één hoop te gooien. Beter is het als de christelijke partijen hun stem meer dan ooit laten horen. Zij moeten vechten om de veelkleurigheid in het onderwijs te waarborgen. Ooit is dit met veel strijd tot stand gekomen en het zou vreselijk zijn als we het bijzonder onderwijs weer zouden verliezen.”

Tekst: Maarten Nota
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons