Messiascomplex of geloven en vertrouwen

in Geloven

“Je hoeft niet altijd het voortouw te nemen, je mag ook wel eens achteroverleunen. Het lijkt wel of jij denkt dat je de wereld moet redden.”

Soms confronteert iemand je ineens met de rode draad in je leven. Neem bijvoorbeeld dat moment, lang geleden, toen mijn buurjongen zijn rijbewijs haalde. Als natuurliefhebber vond ik auto’s vervuilend en ik kon me er daarom niet toe zetten hem te feliciteren.
Intussen heb ik al vijftien jaar zelf mijn rijbewijs en met overtuiging. Toch heb ik geen spijt van mijn inzet voor natuur en milieu. Het heeft me geleerd me bewust te verplaatsen en dus fiets of trein te nemen zo vaak dat kan. Ook vind ik dat we te vaak alleen met medemenselijkheid bezig zijn en medeschepselijkheid nog niet hebben bedacht. Terwijl er warempel wel meer op deze wereld rondloopt en groeit en bloeit dan alleen maar mensen, en onze Schepper ons roept tot rechtvaardige zorgzaamheid voor al het geschapene.
Ook heb ik geen spijt van mijn hulpvaardigheid. Maar doordat ik nog niet goed zorgde voor mezelf, leed ik aan die slechts schijnbaar zeldzame ziekte die messiascomplex heet. Alles willen redden. De perfecte harmonie nastreven. Uit de buurt blijven bij wat gevaarlijk is en vergeten dat een mens ook leert door te experimenteren en uit de bocht te vliegen.

Bezig hier vanaf te komen, besef ik dat ik vroeger al had kunnen weten dat God me van dit complex – geboren uit angst voor controleverlies – wil bevrijden. Als student moest ik een motto bedenken dat bij mijn leven paste. Dat werd ‘Door strijden tot overwinning’. Een ouderejaarsstudent bulderde van de lach en zei: ‘Weet je wel wat er in Exodus 14:14 staat? De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

Mensen mogen opstaan uit angstland, zoals ik het laatst hoorde zeggen. Geloven is niets anders dan vertrouwen. Laat het plantje van vertrouwen groeien. Dan verdwijnt het complex en worden we compleet.

Peter Siebe, oprichter van het Christelijk Ecologisch Netwerk


 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons