‘Dat veel Nederlanders de betekenis van Pasen niet meer kennen, is de schuld van de kerk’

in Geloven

De paashaas, eieren zoeken, een bezoek aan de meubelboulevard; Pasen moet uitbundig worden gevierd. De kerk doet dat ook, maar dan met een lijdensweek, stilte, meditatie, zelfreflectie en een afsluitende Paasdienst. Een schril contrast. Hoe komt dat?

EENS
“Ik vind dat de kerk te weinig doet om Pasen uit te dragen,” zegt Angeniet van der Wijk. “Zij zou daarin veel actiever kunnen zijn.” Toch had de Zwolse onlangs een leuke ontmoeting op straat, met mensen van een kerk in haar woonwijk. “In het winkelcentrum werd ik aangehouden door enkele christenen, die mij vragen stelden. Geleidelijk kwamen ze uit bij de betekenis van Pasen en wat dat voor de mensheid betekent. Heel erg leuk om daaraan mee te doen. Ik vroeg mijn man direct waarom onze kerk niet op zo’n manier naar buiten treedt. Wij blijven teveel binnen onze muren zitten en preken voor eigen parochie. Juist Pasen is een van de belangrijkste feesten van het christendom. Die boodschap is voor veel mensen onbekend, en dat geldt helemaal voor Hemelvaart en Pinksteren.”
Van der Wijk geniet zelf van de paasviering in haar kerk, tijdens de lijdensweek. “Geweldig om mee te maken. Je wordt gedurende die dagen meegenomen in een verhaal. Veel mensen zijn op zoek naar invulling en spiritualiteit. Daarom geloof ik dat zij veel aan die boodschap kunnen hebben.”

ONEENS
“Volgens deze stelling ligt de schuld helemaal bij de kerk,” zegt dominee Henk Polinder van de christelijke gereformeerde Maranatha-kerk op Urk. “Dat vind ik te stellig en te absoluut geformuleerd. Er zijn meerdere oorzaken voor het niet kennen van de betekenis van Pasen. We leven in een geseculariseerde samenleving, waarin de Bijbel en de heilsfeiten niet meer interessant zijn. Daarnaast is de betekenis van Pasen voor de moderne mens vaak onaanvaardbaar.” Volgens Polinder is de kerstboodschap bekender, omdat daarbij meer sprake is van romantiek rondom de geboorte van Christus. “Bij Pasen gaat het meer om het wonder: de opstanding uit de dood. Dat is in deze tijd moeilijk uit te leggen. Ten diepste heeft de mens van nature namelijk geen antenne voor geestelijke zaken uit de Bijbel. Dat is een teken van onze godloze tijd.”
Polinder vindt echter wel dat de kerk naar buiten toe vaak weinig getuigt van haar geloof in de opstanding. “We zijn als christenen geroepen om de betekenis van het werk van Christus uit te dragen in onze samenleving. Zijn we als kerk vaak niet te veel naar binnen gekeerd en volop bezig met interne zaken? Deze stelling houdt de kerk zeker een spiegel voor. Zij mag zich best afvragen of zij zich nog gedrongen voelt om de liefde van Christus door te geven. Het Paasevangelie is namelijk de beste boodschap die er is. Iedereen heeft het nodig om eeuwig leven te ontvangen.”

EENS
“Veel mensen kennen de betekenis van Pasen niet meer, omdat de kerk Pasen op een on-bijbelse manier viert,” zegt coördinator Anton de Ruiter van het Messiaans Platform en de Messiasbelijdende gemeenschap Benee Awraham in Amersfoort. “De kerk heeft namelijk gebroken met de tradities van het Jodendom, door Pasen – ofwel Pesach – met heidense zaken te vermengen en op de verkeerde dagen te vieren. Wat de kerk en de wereld nu Pasen noemen, zijn de Eerste en Tweede Paasdag (zondag en maandag, red.). Pasen is echter ontstaan uit het Joodse Pesach. Dat begint op de veertiende dag van de maand Nisan – waarop het paaslam werd geslacht – en wordt gevolgd door het zeven dagen durende Feest van ongezuurde broden. Pesach symboliseert Jezus’ dood en valt vóór Goede Vrijdag. Jezus is niet op vrijdag gestorven, want Hij zei: ‘Ik zal drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde verblijven.’ Als Hij op zondagochtend is opgestaan, kan Hij dus niet twee dagen eerder (vrijdag) zijn gestorven. Hij stierf daarom op donderdag.”
De Ruiter heeft er moeite mee dat “de kerk de vastgestelde Feesttijden van de Eeuwige heeft losgelaten”. “Ik geloof dat veel mensen de echte betekenis van deze Feesttijden niet meer kennen, omdat de kerk ze niet meer, of heel onzorgvuldig viert. Zij is daarmee ongehoorzaam aan Gods Woord. Daardoor komt de ware boodschap niet meer over bij de gelovigen en is deze onherkenbaar voor het Joodse volk, met als gevolg dat de wereld met het Feest aan de haal gaat.”

ONEENS
“Dat heeft volgens mij niets met de kerk te maken,” reageert de 20-jarige Martin Nauta uit Nijverdal op de stelling. “Het aantal christenen in Nederland wordt steeds minder, omdat mensen het geloof minder nodig lijken te hebben. De paasdagen zijn nationale feestdagen voor iedere Nederlander, of die nu christen is of niet. Niet-christenen denken dus automatisch niet na over het ontstaan van het feest. Als je die vrije dagen zou schrappen, vieren veel mensen waarschijnlijk helemaal geen Pasen meer. Misschien zetten ze dan nog wat paaseitjes op tafel, maar ik denk dat het daarbij zou blijven. Gelovigen zullen precies weten hoe het feest is ontstaan, maar niet-gelovigen interesseren zich daar niet voor.”
Martin is na zijn 16e door zijn ouders vrijgelaten in het geloof. Sindsdien gaat hij niet meer naar de kerk. “Mijn ouders houden nog wel altijd vast aan de paasgedachte. Zo lezen we passende bijbelteksten en staan we stil bij de opstanding. Zelf ben ik geen persoon die Pasen viert. Een gezellig ontbijt is voor mij genoeg.”

Tekst: Jeroen Kanis
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons