‘Over 10 tot 15 jaar bestaat de PVV niet meer’

in Christelijk Nieuws

In een interview met ‘Elsevier’ eind januari slingerde Menno de Bruyne, voorlichter van de SGP Tweede Kamerfractie, bovenstaande stelling de wereld in. Hoewel hij Geert Wilders goed kent en het op bepaalde punten met hem eens is, ziet hij geen lang leven beschoren voor de PVV. Hij krijg bijval van ds. Hans Wachtmeester, terwijl twee PVV-stemmers tegengas geven.

EENS:

Nederland maakt zich op voor nieuwe verkiezingen en de PVV kan niet wáchten tot 9 juni. SGP-voorlichter Menno de Bruyne kent de peilingen ook, maar ziet in de partij van Geert Wilders een tijdelijk fenomeen. “Het lijkt me vrij eenvoudig,” steekt de voorlichter van wal. “De PVV is een puur populistische partij, die drijft op het heersende sentiment. Maar niets is wisselvalliger dan het weer en de kiezers. Vroeg of laat rent een grote hap van Wilders’ achterban weer weg, bijvoorbeeld als hij zijn beloftes niet kan waarmaken.”
De Bruyne, die in zijn vrije tijd graag de parlementaire geschiedenis induikt, plaatst de PVV in een lange rij van partijen die heel snel opkwamen en meestal met dezelfde vaart weer verdwenen. “Opgaan, blinken en verzinken,” noemt hij het. “De LPF van Pim Fortyun is het bekendste en meest recente voorbeeld. Of denk aan de ouderenpartijen van midden jaren negentig. Ze deden één, hooguit twee rondes in de Tweede Kamer mee en sindsdien heeft nooit iemand nog iets van hen vernomen.”

Ruzie
De groei-explosie van de PVV zal wildgroei veroorzaken, voorziet de SGP’er. Hij vermoedt dat het lastig wordt om geschikte parlementariërs te vinden. “Je kunt op je vingers natellen dat die nieuwelingen voor onrust en zelfs ruzie gaan zorgen, met als gevolg dat de kiezers weglopen.”
Daarnaast vindt De Bruyne dat Wilders te veel belooft. “Hij creëert zijn eigen teleurstelling, want als hij werkelijk aan de knoppen komt te zitten, gaat hij nat. Roepen is makkelijk, uitvoeren een stuk lastiger. Nee, ik kijk niet uit eigen belang zo negatief naar de toekomst van de PVV. Ik ben absoluut niet bang dat Wilders kiezers bij ons wegkaapt; we hebben een totaal andere doelgroep. Wel merk ik dat de SGP veel meer dan het CDA en de ChristenUnie waarschuwt tegen de groeiende islam. Het gaat ons aan het hart dat je steeds meer uiterlijke tekenen ziet van een groeiende islam, en waar het kan, moet je er ook wat aan doen.”


ONEENS
“Ik ga er niet vanuit dat de partij over tien tot vijftien jaar is verdwenen,” stelt Ben Kok, voorganger van de Joods-christelijke gemeente Tora Yeshua in Amersfoort. “De ontmaskering van de islam heeft tijd nodig en daarin speelt de PVV een belangrijke rol. Ook zie ik dat de partij de onbetaalde rekening van de kerken en de geestelijke leiders betaalt. Neem nu die recente enquête van het Nederlands Dagblad onder predikanten. Daaruit bleek dat 77 procent van de voorgangers hun mensen afraadt om op de PVV te stemmen. Dat vind ik ronduit beschamend, want het gros van diezelfde leiders doet er nagenoeg niets aan om de islam een misleidende afgodsdienst te noemen. Ik doe dat wel, want het is een demonisch en totalitair politiek systeem. Of ik dan een hekel aan moslims heb? Nee, totaal niet. Sterker nog, ik houd van moslims en hoop vurig dat ze de God van Abraham, Isaak en Jakob leren kennen.”

Politiekcorrect
In de PVV ziet Kok de enige partij die zich openlijk uitspreekt tegen de groeiende islam. “Zolang het CDA, de ChristenUnie en de SGP alleen politiekcorrecte praatjes hebben en blijven zwijgen over het gevaar van de islam, stem ik op 9 juni op de PVV,” verwoordt de voorganger. “De christelijke partijen zouden goud in handen hebben – mogelijk zelfs een bedreiging voor de PVV zijn – als ze dezelfde boodschap zouden verkondigen.”
Toch ziet Kok wel enkele beren op de weg voor de PVV, al verwacht hij niet dat de partij bij het minste of geringste verdwijnt. “Natuurlijk heeft elke beginnende beweging zwakke kanten. Zo moet Wilders de partij transparanter en democratischer maken. Slaagt hij daar niet in, dan kan hem dit opbreken. Aan de andere kant begrijp ik goed dat hij de touwtjes moeilijk kan loslaten, want ook hij kent de trieste LPF-geschiedenis. Dus bid ik voor Wilders, dat hij in het Joods-christelijk geloof zal worden versterkt om op koers te blijven.”

EENS
“De PVV reageert altijd vanuit het negatieve en daarmee gooit de partij uiteindelijk haar eigen glazen in,” verwacht ds. Hans Wachtmeester, predikant in de Protestantse Gemeente in Hengelo. “Als je alleen maar waarschuwt en mensen angst aanjaagt, kun je geen tien tot vijftien jaar standhouden. Er moet een perspectief tegenover staan, maar dat hoor ik niet uit de mond van Wilders. Ook vind ik het niet goed om moslims als groep aan te duiden als demonen, als mensen die de samenleving verzieken met hun ongewenste cultuur. Wilders plaats hele bevolkingsgroepen langs de zijlijn en ontneemt hen het zicht op hoop.
Daarnaast vertaalt negativisme zich bijna altijd in heftige antireacties en dan ben je nog veel verder van huis. Het is triest dat Wilders dit zelf niet ziet. Hij zal vanuit gelijkwaardigheid met moslims om tafel moeten. In die open sfeer ontstaat ruimte om te benoemen wat je wel en niet accepteert. Vanachter een microfoon roepen dat moslims hun identiteit moeten loslaten, is zinloos en riskant. Op die manier zal Wilders nooit slagen in zijn missie.”

ONEENS
“De PVV bestaat over tien jaar nog, omdat er veel te doen is,” stelt Petronella van der Beek, verpleegkundige, christen én PVV-stemmer. Ze is nieuwsgierig naar een eventuele regeringsdeelname van de partij. Toch ziet ze ook valkuilen die mogelijk een bedreiging vormen. “Geert is het boegbeeld en moet zorgen voor meer verbreding. Want wat als hij om wat voor reden ook wegvalt? Wil de partij over tien jaar nog bestaan, dan moeten er meer getalenteerde types als Tweede Kamerlid Fleur Agema komen om de kar te kunnen trekken.”
Een andere bedreiging voor de toekomst van de PVV is het slechte imago. Van der Beek vermoedt dat veel mensen geen goed beeld van de standpunten hebben. “In zijn begintijd kwam Wilders soms ongenuanceerd over. Je kon de indruk krijgen dat hij álle moslims het land uit wil zetten. Maar dat is absoluut niet zijn plan. Hij weet net als ik dat er honderdduizenden fantastische moslims in dit land leven. Waar Wilders tegen in het geweer komt, is het overheersende karakter van de islam. Zet hij daarmee bevolkingsgroepen weg? Nee! Hij stelt alleen heel duidelijk dat democratie en islam nooit kunnen samengaan. Maar voor bepaalde mensen blijft Wilders een moslimhater.”

TEKST: Maarten Nota

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons