Ontdek jouw spirituele taal

in Christelijk Nieuws

Wie een voorliefde heeft voor traditie, omschrijft een ervaring met God heel anders dan een gevoelig type dat vooral afgaat op zijn zintuigen. Vaak begrijp je elkaar hierdoor niet goed. Om zicht te krijgen op jouw spirituele taal, en die van de ander, lanceert de EO op Aswoensdag de SpiritualiteitWijzer. Maar hoe werkt de test, welke talen zijn er en wat zegt de uitslag?

Veel christenen zijn zeer enthousiast over de populaire Vijf talen van de liefde van Gary Chapman en leerden hierdoor beter communiceren met hun partner. Daarnaast kennen veel mensen het KiesKompas, waarmee je snel ontdekt welke politieke partij goed bij je past. “Samen met de makers van die test hebben we de laagdrempelige SpiritualiteitWijzer bedacht,” legt eindredacteur Menno Helmus uit. “De test is onderdeel van de website JouwSpiritualiteit.nl en richt zich in de eerste plaats op buitenkerkelijke mensen, maar is ook zeer interessant voor christenen.
Door 27 vragen in te vullen, ontdek je welke geestelijke taal bij jou past. Die uitslag vormt een aanknopingspunt voor een verhelderend gesprek over Wie God voor je is en hoe jij Hem zoekt. Ieder mens doet dat namelijk op een andere manier, passend bij zijn opvoeding, karakter of smaak. Deze test kan helpen om al die verschillende geloofsbelevingen te herkennen en te erkennen.”

Koning David
In totaal zijn er negen talen, die zijn afgeleid van het boek Sacred Pathways van Gary L. Thomas. Om een goede indruk van een van de talen te krijgen, licht Menno een tipje van de sluier op aan de hand van koning David. “Als hij naar de natuur kijkt, is David niet alleen gevoelig voor Gods stem, maar merkt hij ook dat de Here dóór die natuur tot hem wil spreken. Lees Psalm 19:2 maar: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen.’ David zou in de SpiritualiteitWijzer zeer hoog scoren bij de taal van de natuur.”
Om een extra dimensie aan de test te geven, is elke taal gekoppeld aan een bekende historische christen. Zo zal iemand met de taal van de idealen zich erg herkennen in dr. Martin Luther King. Spreek je de taal van het zorgen, dan past majoor Bosshardt waarschijnlijk goed bij je. Tevens vertelt een zogenaamde ‘wolk van getuigen’ op de website over belangrijke spirituele ervaringen met de Here Jezus. Zo vertelt de één over een onvergetelijk kloosterweekend, de ander over de handen van Jezus die haar letterlijk aanraakten. Ook zijn er interviews te bekijken met onder anderen mgr. De Korte, prof. Cees Dekker, Feike ter Velde, Aad Kamsteeg en de gereformeerde predikant dr. Jos Douma.

Vage religie
Die laatste is een van de theologen die als adviseur achter het project staat en diverse boeken over christelijke spiritualiteit heeft geschreven. Als geen ander weet hij dat sommige christenen huiveren bij dit brede begrip. Is die angst terecht? “Ik kan niet bepalen of de angst terecht is,” verwoordt Douma, “maar ik weet wel dat bepaalde mensen associaties krijgen met occultisme of wat voor vage religie dan ook. Beperk ik me tot de oorsprong van het begrip spiritualiteit, dan is die koudwatervrees inderdaad niet terecht. Zo betekent het Griekse spiritualitas geestelijkheid. Dat gaat weer terug tot het Latijnse spiritus, dat Geest betekent. Daarachter zit overigens weer het woord pneuma, dat ook Geest betekent.”
Zonder de test gemaakt te hebben, vermoedt ds. Douma dat de talen van het denken en van de verdieping zullen pieken in zijn score. Lachend: “Maar wie weet, ontdek ik nieuwe, onderbelichte kanten in mijn geestelijk leven. Het helpt me om meer begrip en waardering te krijgen voor mensen met een andere spirituele taal. Als iemand zegt God vooral in de natuur te ervaren, denk ik snel: ‘Hallo, prima zo’n duinwandeling, maar dat is niet te vergelijken met een geopend Woord op zondagochtend.’ Deze test daagt mij als predikant uit om in het gemeenteleven niet alleen het accent te leggen op ingeburgerde vormen als bijbelstudie of gebed. Míj spreekt dat wel erg aan, maar ik ben niet iedereen. Ik zou het jammer vinden als bepaalde type mensen geestelijk droog komen te staan omdat hun spirituele taal niet wordt gesproken.”

Wit licht
Voor de herkenbaarheid heeft elke taal in de SpiritualiteitWijzer een eigen beeldmerk, plus bijpassende kleur. Pers je al die kleurenvariaties samen, dan ontstaat er in het hart helder wit. Dat beeld raakt de kern van dit project. Menno: “Wij noemen licht ‘wit’, maar in feite is het een bundeling van alle kleuren bij elkaar, die samenkomen in Christus. Dan is het ook niet erg meer om vast te stellen dat de taal van het enthousiasme niet zo goed matcht met die van de traditie, want ‘de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan’. Maar kijk uit, de test is absoluut niet bedoeld als geestelijk paspoort, of om iemand in een hokje te duwen. Het is vooral een momentopname om je bewust te worden van jouw ‘gevoeligheid’ in je relatie met God, en in die van de mensen om je heen. Daarin ligt voor iedereen een uitdaging.”

Tekst: Maarten Nota

Zó werkt de SpiritualiteitWijzer

Stap 1: Surf naar www.jouwspiritualiteit.nl
Stap 2: Beantwoord binnen 10 minuten de test aan de hand van stellingen.
Stap 3: Bekijk je score in een grafiek en ontdek welke taal helemaal bij je past:

1. De spirituele taal van de natuur: God zoeken in de buitenlucht
2. De spirituele taal van de zintuigen: God zoeken in beleving en ervaring
3. De spirituele taal van de traditie: God zoeken in rituelen en symbolen
4. De spirituele taal van de eenvoud: God zoeken in toewijding en ascese
5. De spirituele taal van de idealen: God zoeken door activisme en appelleren
6. De spirituele taal van het zorgen: God zoeken door anderen te helpen
7. De spirituele taal van het enthousiasme: God zoeken in spontaniteit en vreugde
8. De spirituele taal van de verdieping: God zoeken door stilte en contemplatie
9. De spirituele taal van het denken: God zoeken met kennis en verstand

Stap 4: Laat je inspireren door jouw historische christelijke rolmodel, zoals Franciscus van Assisi, Moeder Teresa of Billy Graham.

Stap 5: Bekijk inspirerende getuigenissen op video en krijg hulp bij het ontdekken van jouw spiritualiteit.

Na de test:

Koop het boek: Gelijktijdig met de start van de SpiritualiteitWijzer verschijnt de vertaling van Sacred Pathways: Jouw Spiritualiteit, Geloven zoals je bent, uitgeverij Buyten & Schipperheijn, € 12,90.

Voer het gesprek: Vul de test in met buren, vrienden of gemeenteleden. Voer samen een reflecterend gesprek over jullie geestelijke talen. Bruikbaar instrument is de laagdrempelige cursus spiritualiteit, die vanaf dit voorjaar beschikbaar komt. Houd de website in de gaten.

Vul nú de test in op:

JouwSpiritualiteit.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons