De hartenkreet van Arjan

in Christelijk Nieuws

Al enkele jaren timmert Arjan Baan (36) stevig aan de weg met stichting Heart Cry en plaatst hij dikke uitroeptekens achter de bijbelse oproep tot levensheiliging. “Er komt een dag waarop we allemaal voor die ene Rechter zullen staan.” Op zaterdag 26 september zit de gedreven refo-evangelist in ‘Andries Radio’.

Opgegroeid in de Alblasserwaard kreeg Arjan Baan in het gezin met 9 kinderen het geloof met de paplepel ingegoten. Hoewel zijn ouders hem op het belang van bekering wezen, leefde hij vanuit het idee dat het heil van Christus niet voor hem bestemd zou zijn. “Ik had een verkeerd beeld van de uitverkiezing. Dat maakte mij gelaten en onverschillig. Je kunt het bijna fatalistisch noemen, want mocht ik een van de uitverkorenen zijn – en die kans achtte ik erg klein – dan zou God Zélf mij wel tot Hem trekken. Het maakte dus niet zoveel uit wat ik deed.”

Dubbelleven
Wat onvoorwaardelijkheid in het Evangelie betekent, ontdekte hij op zijn twintigste, ver weg van zijn vertrouwde omgeving tijdens een werkvakantie. In Amerika sprak God heel confronterend tot hem – nota bene door een krantenbericht. “Ik las over een vliegtuigcrash op het moment dat ik me zorgen maakte over mijn eigen terugvlucht. Wat als ook mijn vliegtuig zou neerstorten en ik voor God kwam te staan? Ik wist zeker dat ik dan voor eeuwig verloren zou gaan.”
Wie verwacht dat Arjan zich destijds volledig uitleefde in drank, drugs of feesten, heeft het mis. Toch leidde hij naar eigen zeggen een ontzettend dubbelleven. “Ik woonde op kamers en luisterde veel naar wereldse muziek, ging graag naar de kroeg en hing avond aan avond voor de buis. Hoewel ik op zondag braaf naast mijn ouders in de kerk zat, leefde ik de rest van de week niet in gehoorzaamheid aan God.”

Huppelgeloof
Die tweeslachtigheid knaagde zo aan Arjan dat hij tijdens die vakantie een point of no return bereikte. “Het was hemel of hel. Terwijl mijn vrienden die avond naar de disco gingen, schreeuwde ik het onder een sterk zondebesef uit in onze camper: ‘Here God, als U echt bestaat, spreek dan toch één keer in mijn leven!’ En dat deed Hij, want de belofte van Romeinen 10:13 (NBV) trof me recht in mijn hart: ‘Ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Ineens wist ik het zeker. God bestaat écht en ik mocht me vanaf die dag – door genade – een gered kind van Hem noemen.”
Ondanks de intense ervaring, doofde dit vuur vrij snel uit. “Terug in Nederland kreeg ik contact met mensen die Calvijn in het kwadraat predikten, waardoor ik verstrikt raakte in onbijbelse, hypercalvinistische gedachten. Mijn eigen geestelijke ervaring begon ik af te doen als een uiting van een emotioneel huppelgeloof en dat kon niet van God zijn. Toch zie ik dat nu gelukkig anders. Mede door een predikant met een duidelijke Lutherse prediking ben ik ervan overtuigd geraakt dat een zondaar buiten zichzelf zijn verlossing moet zoeken – in het volbrachte werk van Christus. Wat een wonder: God rechtvaardigt de goddeloze!”
Zijn roeping om zonder vast salaris in Gods Koninkrijk te gaan werken, kreeg hij middenin een psychische crisis. “Als piepjonge manager van een grote uitzendorganisatie raakte ik eruit door een burn-out. In die moeilijke, maar vruchtbare periode thuis sprak God opnieuw duidelijk tot me. Nu met de woorden van Lukas 5:11b: ‘Zij verlieten alles en volgden Hem.’ Ik wist dat ik hetzelfde moest doen, belde mijn baas op dat ik ontslag nam en fulltime voor mijn hemelse Werkgever mocht gaan werken.”

Vogelen
Wie Arjan hoort praten, wordt getroffen door zijn gedrevenheid en sterke nadruk op een dagelijkse bekering, het sterven aan je eigen ik. Het leven is niet vrijblijvend en de nadruk ligt niet op het aardse, maar op het geestelijke. Die ernstige boodschap roept de vraag op of hij wel kan genieten van het door God gegeven aardse leven. Zonder aarzeling: “Toen ik deze zomer in Frankrijk met mijn zoon van tien jaar aan het vogelen was, genoot ik ontzettend. Maar ik vind het wel heel belangrijk om hem te wijzen op de Schepper, want door de natuur alleen zul je Christus nooit leren kennen. Dat kan alleen door de Schriftuur, Gods onfeilbare Woord. Ook mijn zoon moet nu al weten dat er een dag komt waarop we voor die ene Rechter zullen staan. Sommige christenen zullen dan hout, hooi of stoppelen voortgebracht hebben, anderen door Gods genade goud, zilver en kostelijke stenen. Want hoewel we bij Jezus mogen komen zoals we zijn, kunnen we niet blijven wie we zijn. Genade kost niets, maar eist wel alles van ons. En als de Heilige Geest je leven gaat vervullen, is er steeds minder ruimte voor het eigen ik. Golgotha gaat vóór Pinksteren en goedkope genade is de doodsvijand van de kerk, zei Bonhoeffer al.”

Heart Cry

Vanaf 2000 werkt Arjan Baan onder reformatorische jongeren en sinds 2005 voor stichting Heart Cry, waarvan hij directeur is. Zijn verlangen is om geestelijke verdieping te onderwijzen onder christenen op de biblebelt en hen bewust te maken van de noodzaak van opwekking. Daarnaast brengt Heart Cry studieboeken op de markt, zoals recent het vertaalde boek Rechtvaardiging en wedergeboorte van Charles Leiter en Basislessen geestelijke groei van Arjan en ds. Etienne Maritz. Arjan woont in het Gelderse Bruchem, kerkt bij de PKN en studeert theologie in Utrecht. Hij is vader van vier jonge kinderen en getrouwd met Alinda.

Arjan Baan op Twitter
Website Heart Cry

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons