‘Loopt een man over het water...’ gestopt

in Geloven

In de media ontstond veel commotie over het programma ‘Loopt een man over het water...’ dat de EO op 31 augustus 2009 eenmalig zou uitzenden. Veel leden schrokken van de vermeende strekking van het programma. Sommigen zegden verbijsterd hun lidmaatschap op. De mediastorm kreeg een andere wending met de beslissing van de EO om de productie van ‘Loopt een man over het water...’ te stoppen.

Halverwege het proces bleek dat de intentie van het programma en de uitvoering ervan niet meer op elkaar aansloten. Een gesprek hierover met EO-directeur Arjan Lock.

Waarom heeft de EO besloten het programma ‘Loopt een man over het water...’ terug te trekken?
“De media brachten het programma-idee naar buiten terwijl we nog maar net met de productie van Loopt een man over het water... waren begonnen. De mediahype overviel ons. Schokkende krantenkoppen sneeuwden onze intenties met het programma onder en hadden veel weerslag op onze achterban. Leden reageerden vol emotie op de suggesties in de media. Hier wilden we onze oren en ogen niet voor sluiten. Het enige wat we konden doen, was opnieuw kritisch naar het format kijken. We blijven een omroep met het verlangen om het gesprek aan te gaan met mensen die God niet kennen. Soms zoeken we hierin grenzen op en kiezen we voor een spannende vorm. Maar in het geval van Loopt een man over het water... hebben we terugkijkend de conclusie getrokken dat er onderdelen in zaten die te risicovol zouden zijn en de bedoeling die we hadden zouden schaden. Daarom trokken we het format in.”

Wat was het idee achter het programma?
“In Loopt een man over het water... wilden we een bekende niet-christelijke cabaretier uitnodigen om aan de hand van het Marcus-evangelie een voorstelling van een paar minuten te maken over Jezus. Presentator Arie Boomsma zou het maakproces op de voet volgen en hem confronteren met zijn keuzes. Welk beeld hebben de gasten van Jezus? En hoe ontwikkelt dit? Het doel van het programma was om het gesprek aan te gaan over Wie Jezus is. Juist met mensen die hun podium normaal gesproken gebruiken om vooroordelen over Hem te uiten. Wat doet het met hen als ze de échte Jezus leren kennen; de Jezus uit het Evangelie?”

Waarom neemt de EO dan toch afstand van het programma?
“We staan nog steeds achter onze intenties van het programma. We blijven onze positie als publieke omroep gebruiken om het gesprek over Jezus aan te gaan met mensen die Hem niet kennen. Ook op Nederland 3, de zender waar dit programma voor was bedoeld. Toch bleek de uitvoering van dit format te risicovol. Daar kwam de ontstane beeldvorming nog eens overheen. Het deed afbreuk aan onze bedoelingen.”

De aannames in de media veroorzaakten veel onrust onder de leden. Hoe kijk je daar nu naar?
“De emoties van de leden raakten ons zeer. We moesten in de afgelopen weken concluderen dat sommigen niet meer achter ons konden staan en dat deed ons heel veel pijn. We willen onze ogen daar niet voor sluiten, en daarom hebben we opnieuw kritisch naar het format gekeken. Ook in de toekomst willen we de dialoog met onze leden blijven aangaan. Het is onze verantwoordelijkheid om onze achterban mee te nemen in onze wens om mensen te vertellen over Jezus. In een aantal van onze programma’s willen we laten zien wat een leven met Hem inhoudt. Die programma’s maken we in eerste instantie niet voor onze leden. Het is namelijk onze uitdaging mensen aan te spreken die Hem níet kennen. Daarin moeten we creatief zijn en maken we soms fouten. Maar we hebben de steun van onze achterban nodig om dit te kunnen doen en we hopen hierover met hen te kunnen praten.”

Had de EO de reacties op het format dan echt niet ingeschat?
“Laten we vooropstellen dat het onze intentie was om de dialoog over Jezus aan te gaan met mensen die Hem niet kennen. Als EO hebben we te maken met de kaders van het Publieke Bestel. Het is onze opdracht om programma’s te maken die aansluiten bij de doelgroepen van de verschillende zenders. De kijkers van Nederland 3 kenmerken zich door een losse leefstijl, en weinig interesse voor God of het geloof. Onze uitdaging is om een programma te maken dat aansluit bij hun belevingswereld, maar tegelijkertijd het gesprek brengt op Jezus. Wij geloven dat we naast de kijkers moeten gaan staan om hen te kunnen laten zien wat een leven met Hem inhoudt. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het risico om je aan de wereld aan te passen ligt op de loer. Toch pakken we onze opdracht op Nederland 3 met beide handen aan; geïnspireerd door de woorden van Paulus, die in 1 Korinthe 9:20-23 zegt: ‘Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen.’ Paulus ging hierin ver: hij wilde wettisch leven voor mensen die het belang van de wet vooropstellen, en hij wilde zonder wet leven voor mensen die het belang van de wet niet inzien. In het geval van Loopt een man over het water... werden we ingehaald door de media. Hierdoor konden we onze intenties te laat aan onze leden uitleggen. Tegelijkertijd zaten in het programma onderdelen die te risicovol zouden zijn en de bedoeling die we hadden zouden schaden.”

Hoe is Arie Boomsma hieronder?
“Hij heeft er grote moeite mee dat het programma niet doorgaat. En dat begrijp ik ook. We hebben hetzelfde verlangen als hij om Jezus ter sprake te brengen op plaatsen waar mensen niets met God hebben. Als geen ander weet hij de kijker van Nederland 3 te bereiken. Hij kent deze mensen en weet wat hen beweegt en interesseert. Net als de EO wil hij zijn ogen niet voor hen sluiten, maar hen aanspreken op een manier die bij hen past. Arie gelooft dat dit format een unieke mogelijkheid was om vooroordelen weg te nemen en open en eerlijk het gesprek over Jezus aan te gaan.”

Hoe nu verder?
“Een nieuw seizoen ligt voor ons. We gaan door met het vormgeven van onze missie op Nederland 1, 2 en 3. We willen God op al die zenders ter sprake blijven brengen. Dat kunnen we doen dankzij onze leden, en we willen dan ook de gesprekken met hen over ons werk meer dan ooit vormgeven. Vertrouwen in onze intenties is daarbij essentieel. Bovenal hopen we dat mensen voor ons werk willen blijven bidden. Want van Gods hulp zijn wij volkomen afhankelijk!”

Tekst: Martineke Poppe

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons