Bestaat het ideale gezin eigenlijk wel? Ik denk het niet. Wel zijn er in de loop van de geschiedenis kenmerken ontdekt die de ontwikkelingsgroei van gezinsleden bevorderen.

Ik kwam ze tegen in de ontmoeting met familie Scherpenzeel. Hun dochter had de uitzonderlijke wens geuit dat ze vanaf haar veertiende een pony wilde hebben. Ze viel wel op met deze keuze, want andere gezinsleden zaten op een teamsport, en ponyrijden is een dure hobby. Toch kreeg ze de ruimte. En er werden afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en de consequenties.
Ze vindt het nu heerlijk om zelf iets te hebben. Haar ouders vragen haar regelmatig hoe het gaat, en af en toe kijken ze zélf hoe het gaat, want uiteindelijk blijven zíj eindverantwoordelijk. Deze ouderlijke betrokkenheid moedigt haar aan zorg te dragen voor haar pony, ook als er dagen zijn waarop ze er geen zin in heeft.

Hoe ‘ideaal’ is de situatie in uw gezin? Laat ik u een aantal kenmerken noemen, dan kunt u zelf uw conclusies trekken. In het ideale gezin is er een gezonde uitwisseling met ‘buiten’. Groot of klein, elke mening is de moeite waard om aandacht te krijgen. De verantwoordelijkheid is in de juiste verhouding en naar draagkracht verdeeld. Er is een duidelijke scheidslijn tussen de ouders en de kinderen als het gaat over de vraag: ‘Wie heeft het hier voor het zeggen?’ Er wordt gestreefd naar optimale kansen voor elk gezinslid. Respect voor elkaar staat hoog in het vaandel. Er worden duidelijk grenzen gesteld, en iemand die deze niet nakomt, wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn keuze. Er is geen sprake van Luilekkerland; iedereen pakt aan! Er worden gezonde eisen aan elkaar gesteld vanuit het perspectief: ‘Jij mag er zijn, maar ik ook.’ De verschillende gezinsleden willen op een gezonde manier van elkaar afhankelijk zijn.

Is de conclusie over uw gezinssituatie wat magertjes? Raak niet ontmoedigd. De zomer is lang genoeg om plannen te maken voor een doorstart!

Bert Reinds, orthopedagoog

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons