'40 Dagen Zonder Seks'

'Ik wil mensen aan het denken zetten'

in Mediatips

Na een bezinningsperiode en veel gesprekken is Arie Boomsma weer helemaal terug. Wat drijft hem in zijn werk? En wat kunnen we verwachten van het tweede seizoen ‘40 Dagen Zonder Seks’, dat dinsdag 12 mei van start ging?

Begin maart werd Arie Boomsma geschorst, omdat hij zich niet aan een afspraak had gehouden. Hij werkte zonder toestemming van de EO mee aan een fotoshoot in L’Homo. In het blad legt hij uit: “Ik nam die beslissing in mijn eentje, zonder overleg met mijn werkgever. Dat was onprofessioneel en daarom ben ik geschorst. Terecht. Contractbreuk.
(...) God maakt geen onderscheid tussen mensen. Hij houdt net zoveel van homo’s als van hetero’s. Het leek mij daarom een mooi signaal als ik met mijn gezicht in L’Homo zou staan. Nu zou het naïef zijn als ik beweerde dat die foto’s an sich dat signaal gaven. De keuze daarvoor heeft ook gewoon te maken met de drang om te provoceren, en een beetje ijdelheid.”

Compassie

Voor Arie moeten de dingen die hij doet ertoe doen. “Ik wil vooral iets losmaken. Dat kan een denkproces zijn, maar ook een maatschappelijke discussie. Zolang het maar betekenis heeft. Als christelijke omroep hebben we een extra verantwoordelijkheid om vanuit compassie voor onze medemens maatschappelijk betrokken te zijn. Ik ben heel blij met de mogelijkheden die daar liggen en wil die graag verder ontwikkelen.”
‘Verbinden’ is voor Arie een belangrijke vertaling van de EO-missie. “Met de programma’s die ik mag maken, wil ik mensen met elkaar om de tafel krijgen en laten nadenken over hoe ze in het leven staan. Hoe gaan ze om met andersdenkenden? Met seksualiteit? Met geloof? Ik wil vooral een proces in gang zetten, waar een bekering het resultaat van kán zijn. Maar dat is niet direct mijn doel. Dat klinkt misschien raar, helemaal omdat de missie van de EO is: ‘Jezus bekend maken’. Maar ik heb liever dat iemand, na serieus afwegen zegt: ‘Nee, het is niets voor mij,’ dan dat mensen volgzaam meelopen in een stroom van gelovigen die niet nadenken over het waarom. Geloof moet leven. Het moet actief zijn, groeien en in ontwikkeling blijven.”

Balans

Zowel christenen als niet-christenen hebben verschillende verwachtingspatronen over wat een EO-presentator zou moeten vinden en doen. Voor Arie ligt de uitdaging in het vinden van een goede balans tussen het rekening houden met verschillende denkwijzen in de achterban, en zich er tegelijk niet door te laten leiden. “We kunnen als christenen in een isolement raken als we voortdurend naar elkaar kijken: ‘Wat kan wel en wat kan niet?’ Het is onze verantwoordelijkheid om in de buitenwereld te staan en dáár christen te zijn. 40 Dagen Zonder Seks is daar een mooi voorbeeld van. We hebben met dat programma een vorm gevonden die heel breed aanspreekt, en waarin we bovendien een belangrijke boodschap kunnen overbrengen van liefde, trouw en intimiteit.”

Confronterend

Voor Arie staat als een paal boven water dat je alleen een tweede seizoen moet maken als je het eerste kunt verbeteren. En dat was het geval. “Dit jaar hebben we gezocht naar wat oudere deelnemers, omdat zij al echte keuzes hebben gemaakt in het leven. Verder zijn we deze serie meer confronterend. We wijzen de jongeren op tegenstrijdigheden in hun gedrag: ‘Je deed mee om deze reden, en nu doe je dit. Kom op, hoe zit dat?’ Ook werken we deze keer met thema’s. Zo staat bijvoorbeeld een hele aflevering in het teken van alcohol en seksualiteit.”

Dapper

Voor Arie is 40 Dagen Zonder Seks geslaagd wanneer het een denkproces op gang brengt. “Je wilt dat kijkers zich afvragen: ‘Welke rol speelt seks in mijn leven? Durf ik trouw te zijn? Kan ik dat? Waarom is het belangrijk voor één iemand te kiezen?’ Daarnaast hopen we dat het gesprek erover flink gevoerd wordt. Seksualiteit is iets heel persoonlijks en bijzonders, en daarom zeker gebaat bij een bepaald taboe. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen er met elkaar over durven praten. Het is te makkelijk en te gevaarlijk om het daar helemaal niet over te hebben. De kracht van het programma zit hem daarom ook in de mogelijkheid om er zelf over te praten en over na te denken, maar het niet meteen voor anderen in te vullen. Daarin sluit het heel erg aan bij de jeugdcultuur in de breedte. Door een vraag te stellen en direct het antwoord te geven, vlak je het hele denkproces uit. Als christenen roepen we het liefst meteen: ‘Zo staat het in de Bijbel’, maar alleen het stellen van vragen is de meest effectieve manier om iets te bereiken bij deze jongeren. Ik vind het dapper van de EO om hiervoor te kiezen. We bieden overigens wel een alternatief, want we zeggen: koppel die seks nou aan liefde, trouw en intimiteit.”

Intiem

Arie is geschrokken van sommige uitspraken van jongeren in deze nieuwe serie. “Er waren een paar deelneemsters die zeiden: ‘Ik heb seks met jongens omdat ik ze op afstand wil houden. Dan hoef ik tenminste niet met ze te praten.’ Dat kwam aan als een dreun. Het is zo tegenstrijdig met het beeld dat je hebt van seksualiteit, want dat is zo intiem. Seks verdient het om op een plek te komen waar je naartoe groeit in een liefdevolle en trouwe relatie.”
Hoewel 40 Dagen Zonder Seks vooral gericht is op het brede publiek van Nederland 3, hoopt Arie dat ook christenen kijken. “Het programma zet je hoe dan ook aan het denken over de rol van seks in je eigen leven. En het is goed om je af te vragen wat je ermee kunt bereiken in je eigen omgeving. Er zijn dit nieuwe seizoen verschillende materialen ontwikkeld waarmee je aan de hand van de uitzendingen met jeugdgroepen of schoolklassen in gesprek kunt gaan over seksualiteit, liefde, trouw en respect. Op die manier kunnen we samen heel veel mensen aan het denken zetten.”

Tekst: Lianne Barelds
Beeld: Ruben Timman

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons