Ver kijken met je ogen dicht

Week van Gebed

in Geloven

Zonder brandstof geen rijdende auto, en zonder stromend water geen rivier. Wie het gebed uit zijn geloofsleven haalt, staat binnen de kortste keren stil of valt droog. Met de Week van Gebed in aantocht vertellen twee mensen uit verschillende kerkelijke culturen over de rol van gebed in hun leven.

Nathalie Sumter (27) woont in Amsterdam-West en is lid van The Pentecost Revival Church in de Bijlmer. Ze noemt haar tante Diana haar grote geloofsvoorbeeld, door wie ze het geloof altijd in haar hart heeft meegedragen. “Zij plantte het zaadje in mij,” vertelt de van origine Surinaamse. “Door haar bezocht ik als klein kind de zondagsschool en leerde ik bidden in de vorm van versjes en standaard gebedjes. Vanaf mijn tienerjaren liet ik de kerk links liggen, omdat ik niet schijnheilig wilde zijn door op zaterdagavond dronken te zijn en op zondag braaf te doen in de kerk. Daarom bleef ik er weg, zonder mijn dagelijkse gebeden los te laten.”
Vier jaar geleden wijdde Nathalie haar leven opnieuw aan God toe en kreeg ze het verlangen om diensten van de charismatische gemeente te bezoeken. “The Pentecost Revival Church drijft op het praten met de Heer, heb ik ontdekt. Dat is de sleutel tot alles. Elke doorbraak en elk stuk vergeving kunnen alleen door dit machtige wapen tot stand komen. Maar weet je, hoewel God precies weet wat er speelt in je leven, wil Hij heel graag dat we het persoonlijk tegen Hem zeggen. Daarna gaat Hij aan de slag.”

Maagprobleem
Het sprekende bewijs van een levende God ziet Nathalie bij haar broertje. “Tot een halfjaar geleden werd mijn broertje om de twee maanden ernstig ziek. Lange tijd legden we ons als familie erbij neer dat hij moest leren leven met zijn maagprobleem en daardoor vaak naar het ziekenhuis moest. Maar toen heb ik de situatie aan mijn voorganger voorgelegd en zijn we als kerk een week lang voor hem gaan bidden en vasten. En de gebedsverhoring kwam, echt waar. Een halfjaar later is hij kerngezond! Ja, ik zou je nog meer bijzondere verhalen kunnen vertellen over de kracht van het gebed.”

Knieën
Toch benadrukt Nathalie dat bidden niet als een soort toverformule werkt. “God Zelf voert de regie en het moet Zíjn tijd zijn. Wij mensen verlangen van alles, maar niet alles is goed of Zijn wil. Dit ontmoedigt mij overigens niet in het volharden, want als ik krachten wil verbreken, kan ik dat niet zelf, maar mag ik dat doen ‘in Jezus’ Naam’. Die Naam heeft kracht. Halleluja!”
Je kijkt het verst met je ogen dicht. Die definitie gaf eens iemand aan bidden en past perfect bij het leven van Nathalie. “Ik móet elke nieuwe dag beginnen met gebed. Ik sta op en zeg bijna automatisch ‘Dank U, Heer, voor deze nieuwe dag.’ Het liefst bid ik hardop, bijvoorbeeld ‘s ochtends op mijn knieën naast het bed, maar het kan ook als ik nog wat slaperig in bed lig, of achter het stuur van de auto zit – zonder het verkeer uit het oog te verliezen natuurlijk.”

Ingetogen
“Hardop bidden is in mijn kerkelijke traditie niet heel gebruikelijk, maar ik probeer het wel te doen.” Aan het woord is Peter de Leeuw (33) uit Wilnis. Hij is getrouwd, vader van twee jonge kinderen en voelt zich warm verbonden met de hervormde gemeente in zijn dorp. “Mensen in mijn omgeving sluiten een gebed vooral af met ‘om Jezus’ wil’. Ik merk dat ik het meer afwissel en soms ook ‘in Jezus’ Naam’ zeg. Dat doe ik bijvoorbeeld als ik op maandagochtend op mijn werk – ik ben boekhouder bij de Evangelische Alliantie – met collega’s de week open. Maar ik proef er geen verschil tussen, hoor.”
Peter wijst op de ingetogen en traditionele geloofsbeleving in zijn kerk. “Wij zien de mens als zondaar. Het is pure genade dat we überhaupt mogen bidden tot God de Vader. Daarom zeggen we ‘om Jezus’ wil’, omdat het meer past bij onze zondigheid en nietigheid als mens. Ik ben in die traditie opgegroeid en voel me er nog altijd nauw mee verbonden.”

Handen vouwen
“Een standaard gebedenboek hebben we niet, maar thuis proberen we wel regelmaat in ons gebedsleven aan te brengen. Driemaal per dag – voor en na het eten – bidden we aan tafel en dragen we dat dagdeel op aan onze levende Vader. Soms bidden we het Onze Vader, soms zingen we een lied met de kinderen of doet een van ons een vrij gebed. Wat er in het gezin De Leeuw helemaal bij hoort, is handen vouwen en ogen sluiten, al benadrukt Peter dat dit geen wet van Meden en Perzen is.
“Sinds vorig jaar, nadat onze gemeente voor het eerst meedeed aan de interkerkelijke Week van Gebed, komen we maandelijks vanuit verschillende kerken bijeen. Ik ben daar heel enthousiast over. Je maakt daardoor kennis met andere gebedstradities; heel verrijkend! Zo staan we wel eens in een kring tijdens het bidden, en is het in die samenstelling gebruikelijk om hardop te bidden.”

Verhoring
Zijn gezin, familie, vrienden, de kerk en het werk komen het meest terug in de gebeden van Peter. “Maar er is veel meer om voor te bidden én te danken,” zegt hij. “Mijn vrouw zei laatst: ‘Hoe langer we elkaar kennen, hoe langer ons gebedslijstje wordt.’ We kennen elkaar nu zes jaar, waarvan we bijna vijf jaar getrouwd zijn. Ja, we kunnen er soms intensief mee bezig zijn.”
Op de vraag of hij wel eens gebedsverhoring meemaakt, vraagt Peter eerst om verduidelijking. “Bedoel je spectaculaire genezingen of andere tekenen? Want dat vind ik lastig aan te geven. Praat je over het meer alledaagse, dan ervaar ik daarin wél duidelijk Gods hand. Zo bid ik veel voor dierbaren als ze ergens mee zitten, maar ook als er niets bijzonders is. Dit ervaar ik als erg waardevol, helemaal als je hoort dat iemand steun heeft ervaren door je gebed en wordt gedragen door onze hemelse Vader.”

Gebedstips:
• Wees jezelf als je bidt;
• Zoek een vaste plek en tijd om te bidden;
• Bid eens een psalm;
• Neem een actieve houding aan;
• Gebruik het Onze Vader als je niet weet wat je moet bidden;
• Durf stiltes te laten vallen;
• Dank God voor alles wat Hij je gegeven heeft;
• Houd een gebedsschrift bij;
• Zegen de mensen om je heen.

Boekentips:
• Dag en nacht roepen zij tot God, Dave Roberts en Peter Greig, uitgeverij Gideon, ISBN: 9789060675274, € 17,95.
• Vasten smaakt naar meer, verhalen over het vasten, Jan Minderhoud, uitgeverij Merweboek, ISBN: 9789023908708, € 11,50.
• Te druk om niet te bidden, Bill Hybels, uitgeverij Gideon, ISBN: 9789060678602, € 10,00.
• Bidden, Philip Yancey, uitgeverij Van Wijnen, ISBN: 9789051942934, € 19,95

Week van Gebed: ‘Eén in Gods hand’

Van 18 tot en met 24 januari doen overal in het land mensen mee aan de Week van Gebed. Onder het motto ‘Eén in Gods hand’ stijgen duizenden gebeden op voor politiek en samenleving, de kerk, Israël en de wereld. Twee bijbelteksten liggen als fundament onder deze editie van de Week van Gebed. In Ezechiël 37:19 staat: ‘... in Mijn hand zullen ze één worden’ en in Johannes 17:21 bidt Jezus voor de eenheid van Zijn volgelingen: ‘Laat hen allen één zijn, Vader, zoals U in Mij bent en Ik in U.’
Als startschot vindt op 17 januari de Nationale Gebedsdag plaats. In diverse grote steden, zoals Haarlem, Rotterdam, Sittard en Utrecht, zijn bijeenkomsten waarbij gebed, korte toespraken en samenzang centraal staan. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar krijgen die dag een eigen programma aangeboden, terwijl jongeren in meer dan twintig steden een eigen Prayer Night (gebedsavond) organiseren.

Voor meer informatie: www.nationalegebedsdag.nl / www.prayernight.nl

Citaten over gebed:

• “Een gebedsgroep is als het ware de binnenkamer van de gemeente. Gebed is de kurk waar de gemeente op drijft.”
• “Een dag omzoomd door gebeden is minder gerafeld.”
• “Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken.” (Corrie ten Boom)
• “De wereld wordt niet alleen beïnvloed door de grote gebaren van helden, maar ook door de optelsom van de kleine duwtjes van een leger van eerlijke, onbekende mensen.” (Helen Keller)
• “Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.” (Luther)
• “Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt.”
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons