‘Bij Greetje vond Juliana een luisterend oor’

Deel twee van de populaire dramaserie Juliana

in Geloven

“Je houdt niet van mij!” roept koningin Juliana tegen haar man, prins Bernhard. Deze oprechte, maar pijnlijke ontboezeming raakt hoofdrolspeelster Marieke de Kleine het meest in de dramaserie ‘Juliana’ deel twee. Daarin schittert zij vanaf maandag opnieuw als koningin Juliana.

Gemiddeld keken meer dan één miljoen mensen eind 2006 naar de EO-dramaserie Juliana. In deel twee, over de periode 1940-1958, komen heel aangrijpende momenten uit het leven van Juliana naar voren. Natasja Visser, dramaredacteur bij de EO noemt enkele voorbeelden: “Denk aan de gedwongen vlucht van Juliana uit Nederland, de ballingschap in Canada, de geboorte van haar kinderen en haar kordate optreden gedurende de Watersnoodramp van 1953. Gaat het over de meer controversiële thema’s, zoals haar vriendschap met Greet Hofmans en de huwelijksproblemen met prins Bernhard, dan slaan wij een integere en respectvolle toon aan. Met deze vier uitzendingen heb je een uniek gedramatiseerd document in handen, dat je als kijker persoonlijk weet te raken.”

Fasseur
Afgelopen november was overigens nog een spannende tijd voor de makers van Juliana. Toen kwam historicus Cees Fasseur met zijn langverwachte boek over het huwelijksleven van koningin Juliana en prins Bernhard naar buiten. Wat als de inhoud van de inmiddels opgenomen tv-serie sterk zou afwijken van het boek? Zouden er dan nieuwe opnames gemaakt moeten worden? Jacomien Nijhof, eindredacteur Drama bij de EO: “In deze tweede serie over het leven van Juliana speelt de Greet Hofmans-affaire een grote rol. Uiteraard hebben we als makers uitvoerig research gepleegd en vooraf met veel verschillende bronnen gesproken. Dus de conclusies die Fasseur trekt, waren voor ons daardoor niet nieuw en zitten als zodanig in de serie verwerkt. Nieuwe opnames waren dus gelukkig niet nodig.”

Orakel
“Wat in deze tweede serie pijnlijk duidelijk wordt, is hoe Juliana lijdt onder haar slechte huwelijk en met name onder de affaires van Bernhard,” vervolgt Jacomien. Ze doelt op onder andere zijn buitenechtelijke relaties. “Uiteindelijk leidt dit tot een huwelijkscrisis en wil Juliana scheiden. Bernhard realiseert zich dat hij daarmee zijn machtspositie kwijtraakt en wil koste wat het kost ‘prins gemaal’ blijven. Via de media zorgt hij voor een ware hetze rond de vriendschap tussen Hofmans en Juliana, en doet hij voorkomen alsof Hofmans een soort orakel is, die zijn vrouw allerlei staatsrechtelijke beslissingen influistert. Net als Fasseur hebben wij hierover geen ernstige aanwijzingen gevonden en is Greet Hofmans Barbertje geworden uit het gezegde ‘Barbertje moet hangen’. Wat de geschiedenis is ingegaan als de Hofmans-affaire, had bij nader inzien misschien de Bernhard-affaire(s) moeten heten.”

Wat raakt je het meest in deze geschiedenis?
“De opofferingsgezindheid en de trouw van Juliana,” vertelt Jacomien. “Zij kiest er uiteindelijk voor om haar rol als echtgenote, moeder en koningin trouw te blijven vervullen. Bernhard laat haar in deze situatie compleet vallen, is haar ontrouw en kleineert haar. Ondanks dat, kiest ze ervoor zijn echtgenote te blijven. Sterker nog, als later iedereen over Bernhard heen valt omdat hij steekpenningen heeft ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed, blijft zij pal naast haar man staan. Hillary Clinton avant la lettre!”

Verloren
Marieke de Kleine (27) speelt ook in de tweede serie Juliana – haar eerste grote rol als actrice. In deze serie verandert ze van een jonge naar volwassen vrouw. Hoe ervaart ze deze ontwikkeling? “Als heel interessant, omdat er in deze levensfase meer gebeurt, zowel op politiek gebied als in haar persoonlijk leven. Juliana kreeg veel voor haar kiezen in die periode en dat zie je in de serie terug. Het meest aangrijpend vind ik dat Juliana op den duur niet meer serieus wordt genomen. Aan het einde van de serie is ze zo ontzettend alleen en verloren. Niemand staat achter haar, behalve Greet Hofmans. Dat lijkt me echt afschuwelijk.”

Wat spreekt jou het meest aan?
“Dat zijn met name de scènes over haar persoonlijk leven. Bijvoorbeeld als Bernhard Juliana grof beledigt en zij roept: ‘Je houdt niet van mij. Het zou genoeg zijn als je net zoveel van mij hield als ik van jou!’ Dat is een oprechte ontboezeming, maar ook ontzettend pijnlijk.”

Geestverwanten
De rol van Greet Hofmans wordt vertolkt door Johanna ter Steege (47). Wat intrigeert haar in deze serie? “Ik vind het vooral boeiend om te zien hoe Juliana overleeft, terwijl ze gevangen zit in een keurslijf. Je moet wel van heel goeden huize komen om naar buiten te brengen wat je vindt. En dat deed Juliana. Als pacifist was ze misschien wel haar tijd vooruit. Bovendien was ze een zeer spirituele vrouw. Bij Greetje vond Juliana een luisterend oor. In die zin waren het geestverwanten.”

Waarom speel jij deze rol?
“Greet Hofmans leek me een intrigerend personage, omdat er ontzettend veel verhalen over haar de ronde doen. Ik was benieuwd welk verhaal de makers van de serie zouden uitkiezen. Uiteindelijk hebben zij vooral de vriendschap tussen Juliana en Greet laten zien. Hun relatie moet bijzonder zijn geweest, anders had Juliana haar niet zo lang aan het hof getolereerd. Sommigen zijn van mening dat Bernhard blij was met alle commotie rondom Greet, omdat zij een goede afleiding was voor hun relatieproblemen.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons