In memoriam ds. J.H. Velema

in Christelijk Nieuws

Op dinsdag 14 augustus 2007 overleed ds. J.H. Velema. Op 18 augustus, de dag dat hij negentig jaar zou worden, is hij begraven en was de laatste uitzending van zijn radioprogramma 'Vragen naar de Weg'; te beluisteren op Radio 5. De predikant maakte het programma maar liefst 23 jaar.

Ds. Velema begon in 1984 met 'Vragen naar de Weg'. Hij was voorzitter van de stichtingsraad van de EO en werd gevraagd voor een vragenrubriek op de radio. De predikant was met name dogmatisch geïnteresseerd en hield qua vorm van kennisoverdracht. Zo kreeg de rubriek Vragen naar de Weg z’n vorm. Elke week besprak hij in een klein kwartiertje een geloofsvraag van een luisteraar. Hij liet de vragenstellers zelf weten wanneer hun vraag op de radio te horen zou zijn en beantwoordde ook de vragen die niet uitgezonden werden.

Druk

Programmamaker Pim van der Hoff werkte al die jaren met ds. J.H. Velema samen en spreekt met warmte en respect over hem. “We hebben altijd voortreffelijk samengewerkt. Op een broederlijke, geestelijke manier, zoals ds. Velema dat zelf omschreef. Hij werkte altijd nauwgezet, was zeer plichtsgetrouw en beperkt in zijn tijd. Hij ging pas op z’n zeventigste met emeritaat en was daarna nog altijd druk met diverse commissies en besturen en het schrijven van boeken. Daarbij bleef hij graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Gaandeweg ontwikkelde zich een vriendschappelijke relatie tussen ons, en ik heb enorm veel van hem geleerd.”

Geloofszekerheid

In al die jaren belandden talloze vragen op het bureau van de predikant; per post en later ook per e-mail. Veel vragen die binnenkwamen, gingen over geloofszekerheid en de oorsprong van de zonde. Dat zijn thema’s waarin ds. Velema zich keer op keer verdiepte en waarover zijn eigen denken zich steeds meer vormde. Vragen over verschillen tussen evangelischen en reformatorischen, en issues als de doop, liet hij rusten; liever legde hij nadruk op kerkelijke eenheid dan op verscheidenheid.

Voorrecht

De luisteraars met hun vragen en vaak dankbare reacties, dát stemde ds. Velema op zijn beurt dankbaar. Hij beschouwde het als een voorrecht dat hij het programma 23 jaar mocht maken, waarbij hij benadrukte dat hij dat mócht doen. Veel mensen hielp hij een stapje verder in hun geloof. “Extra bijzonder waren voor Velema die momenten waarop iemand direct na een uitzending belde omdat hij of zij zo getroffen was door een uitleg,” memoreert Pim van der Hoff. “Dat deed hem goed, want ds. Velema had een brandend hart voor de Heere en de bijbel, maar ook voor mensen.”

Beeld: Anton Dommerholt (RD)

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons