Leef je droom uit!

In gesprek met Paul Donders en Mattheus van der Steen

in Geloven

Bij dromers denken we als nuchtere Hollanders al gauw aan luie mensen die met hun blik op oneindig in een hangmat liggen. Volgens coach en trainer Paul Donders ligt dromen niet in onze calvinistische aard. Toch is dromen heel bijbels. God geeft ons wensdromen in ons hart en slaapdromen in de nacht. Calvinisten kunnen opgelucht ademhalen: Het is vaak hard werken om die dromen werkelijk uit te leven.

Zijn huis staat op een dromerig plekje in de Alblasserwaard, omringd door bloeiende planten in alle geuren en kleuren. Achter het huis kreeg zijn ‘droom’ gestalte: een eigen consultancybedrijf voor coaching en training, onder andere gestoeld op zijn boek Creatieve Levensplanning. Paul Donders (49) voldoet niet aan het beeld van een luie man in een hangmat. Met zijn keurig gemillimeterde baardje en nette kleding straalt hij een kordate werklust uit. In zijn sober ingerichte kantoor – ze zijn nog aan het verbouwen – vallen vooral de verschillende coachingsboeken op. Een groot schilderij getuigt van de dromer in Donders: een kleine witte zeilboot scheert over een eindeloos blauwe vlakte.
Wat zijn eerste associatie met dromen is? Het komt er zonder aarzelen uit: “Creativiteit! De wensdromen die je in je hebt, getuigen van Gods creatieve scheppingskracht in ons. Om werkelijk iets van Hem te laten zien, moet je die droom gaan uitleven.”

Inspiratie

Dromen is een breed begrip. Zo heb je slaapdromen, wensdromen en dagdromen. Donders: “Dromen hebben te maken met de verlangens van ons hart. Soms komen die verlangens in onze slaap naar boven en vaak denken we er overdag over na. In de Bijbel zie je dat God dromen in de slaap gebruikt om iets duidelijk te maken en ik geloof dat Hij dat nog steeds kan doen. In je nachtdromen kun je dingen verwerken, maar ook kunnen er nieuwe ideeën in je hoofd ontstaan; de inspirerende slaapdromen. Vervolgens heb je ook nog angstdromen.”
Volgens Donders kan iedereen zich openstellen om ‘s nachts in zijn dromen iets van God te ontvangen. “Of je het vervolgens ook krijgt, is de vraag. Toch bid ik zelf regelmatig voor het slapengaan of God mij door mijn dromen wil inspireren. Zo moest ik een keer twee directeuren van een bedrijf coachen. De nacht voor de eerste ontmoeting had ik een droom over hen waarin duidelijk werd dat zij door een derde persoon onder druk werden gezet.” Hij grinnikt: “Toen ik de volgende dag bij hen aan tafel zat, geneerde ik me de droom met hen te delen, maar ik koos ervoor het toch te doen.” Enthousiast: “Het gaf een enorme wending aan het hele proces. Soms kan God blijkbaar door dromen inspireren en voorbereiden! Als je ’s nachts een heldere droom met een positieve indruk krijgt, is het altijd slim hem op te schrijven. Die droom kan later nog iets betekenen.”
Glimlachend: “Zo’n advies vindt de gemiddelde Nederlander maar niets. Wij willen graag normaal doen. ‘Dat is een dromer,’ is bij ons een negatieve typering.” Peinzend: “Dat ligt denk ik vooral in onze calvinistische aard. We zijn niet geroepen om te dromen, maar om te werken, dat terwijl de Bijbel volstaat met termen als wensen, verlangens, plannen en voornemens. Psalm 37 spreekt over de wensen van je hart, evenals Psalm 145 en veel gedeelten in Spreuken. Er zijn mensen die zeggen geen dromen voor hun leven te hebben. Maar heb je dan ook helemaal geen wensen? Ik geloof dat God ons uitdaagt om wensen te hebben. Hij is een Schepper en heeft het in ons gelegd om nieuwe dingen te bedenken en te scheppen. Om in meer Nederlandse termen te spreken; we zijn rentmeesters over onze dromen en talenten en mogen daarmee aan de slag gaan. Durf te dromen.”

Vuurpijl

Mattheus van der Steen (30) is zo’n durfal. Hij deed een training Creatieve Levensplanning bij Wilfred Gibson, een coach uit het team van Paul Donders. Gibson noemt Mattheus een vuurpijl die zijn dromen achterna gaat. “Een van de meest uitzonderlijke personen die ik ooit heb gecoacht.” Mattheus ogen glinsteren als hij de beschrijving aanhoort. Hij draait heen en weer op zijn stoel: “Vroeger werd ik eerder getypeerd als ongeleid projectiel. Ik was een druk mannetje en had altijd veel ideeën en dromen. De mensen om mij heen geloofden alleen niet dat ik ze ook daadwerkelijk zou kunnen uitvoeren. Op veertienjarige leeftijd kreeg ik ’s nachts een droom. Ik zag mezelf aan het roer staan van een schip. Achter mij stond de Here Jezus met Zijn hand op mijn schouder. Ik wilde dolgraag Maritiem Officier worden, maar met mijn MAVO/LTS-achtergrond, leek dat niet echt realistisch. Toch werd ik na een aantal gesprekken tot de opleiding voor de marine toegelaten. Na vijf jaar zwoegen kwam ik als Maritiem Officier op de Anastasis (een zendingsschip, red.) van Mercy Ships terecht.”
Het is een van de vele onmogelijk lijkende dromen die Mattheus weet te realiseren. Voorafgaand aan het interview stuurt hij een zevenpagina lange e-mail met het bijzondere verloop van zijn jonge leven. Neem zijn droom over Kosovo. “In 1999 was ik in het buitenland toen ik droomde over brandende huizen en schotenwisselingen. Ik zag weduwen en wezen die geholpen moesten worden. Toen ik niet lang daarna terugkwam in Nederland hoorde ik van de oorlog in Kosovo. Ik meldde me aan bij het uitzendbureau om te gaan werken als cateraar in de tentenkampen bij Ermelo waar Kosovaarse vluchtelingen werden opgevangen. Nog in datzelfde jaar vertrok ik naar Kosovo om samen met stichting de Brug te gaan helpen met de wederopbouw.” Hij ziet het plaatsje Djakova nog voor zich: “Djakova was een bloedstad; ruim tachtig procent van de bewoners werd uitgemoord. Weer kreeg ik een droom, maar nu van een levendige stad waar mensen hun harten aan God gaven.” Hij draait een rondje met zijn stoel: “En er kwam een opleving! Er staat vandaag nog steeds een christelijk jongerencentrum van waaruit veel bijzondere dingen gebeuren.”

Waarom krijgt hij zoveel dromen in zijn slaap, terwijl anderen dat nooit ervaren? Mattheus aarzelt niet: “Ik ben een bezig baasje. Overdag is mijn geest zo druk dat ik het moeilijk vind om naar de Heilige Geest te luisteren. Ik denk daarom dat God mij in de slaap dingen laat zien; dan ben ik rustig genoeg om Hem te horen.” Uit zijn verhalen wordt duidelijk dat dromen niet uitkomen door passief op de bank te blijven zitten: “Anne van der Bijl vertelde laatst een verhaal dat me erg aansprak. Als mensen spreken over de roeping in hun leven, wachten ze vaak tot het stoplicht op groen springt. Van der Bijl zei: ‘Ik ga op weg en wacht tot het rode licht gaat branden! Je zult zien dat God veel vaker spreekt als je gewoon op weg gaat’.”

Kosten

Op die weg naar je droom kom je ook leeuwen en beren tegen. Paul Donders: “Een droom kost je wat. Toen ik begon met het opzetten van mijn eigen bedrijf, was er de eerste vijf jaar veel onzekerheid, vooral in financieel opzicht. We leven in een tijd van egoïstische consumptiedromen. Mensen willen snel rijk worden zonder er iets voor te hoeven doen. Ik zou willen dat we meer zinvol droomden. Zinvol dromen heeft te maken met je roeping en bestemming. Ieder mens heeft een bestemming, of die nu groot of klein is. Zinvol dromen betekent niet direct dat je een heel geestelijke grote droom moet hebben. Wel betekent het dat je je droom op Gods altaar durft te leggen. Als je een groot huis wilt, stel jezelf dan de vraag: ‘Waarom wil ik dat?’ Leg je droom neer bij verschillende raadgevers. Spreuken 15:22 zegt niet voor niets: ‘Plannen mislukken bij gebrek aan overleg’. Het gaat mis als je droom zelf een god voor je wordt. God blijft uiteindelijk de regisseur over jouw verlangens.” Hij is even stil: “Niet alle dromen hoeven trouwens wat te kosten. Van al mijn wensen die gerealiseerd zijn, is meer dan de helft genade!” Hij gebaart om zich heen: “Dit huis hebben we kunnen kopen doordat een groot bedrag ons zomaar in de schoot werd geworpen. Dat vervult mij met enorme dankbaarheid. Die dankbaarheid moet je ook benoemen, want die maakt je vrij en ontvankelijk om Gods dromen te dromen. Wat bij mensen onmogelijk lijkt, is mogelijk bij Hem.”

Avontuur

Ook Mattheus kreeg te maken met de kosten van zijn dromen. “Wat ik in Kosovo zag, is niet te beschrijven. Ik kwam in een diepe depressie terecht. In die periode kwam ik ook bij mijn huidige coach Wilfred Gibson terecht.” Door het coachingsproces heen ontstaan er langzaam aan weer nieuwe dromen. “Wow!” Mattheus steekt zijn handen in de lucht, “In 2002 zat ik op het balkon en zag in een flits vijf continenten voor me. Ik zag uitreikende armen naar mensen die niemand wilde aanraken en het woord evangelisatie en transformatie. Vanuit dat beeld is langzaamaan onze organisatie TRIN (Touch Reach and Impact the Nations) ontstaan. Ik zette groot in. Voor mijn dertigste wilde ik in vijftig landen geweest zijn en financieel vrijgezet worden om volledig voor Gods Koninkrijk te kunnen werken. In 2005 ging ik inderdaad fulltime werken voor TRIN.” Hij zit zowaar stil. Met verwonderde stem: “Eind 2005 hadden we 54 landen bezocht.” Financieel is het niet altijd makkelijk en het is keihard werken. Het weerhoudt Mattheus er niet van verder te dromen: “Vorige week wilden we een circustent kopen als locatie voor onze groeiende bijeenkomsten. We hebben het geld uiteindelijk niet bij elkaar kunnen krijgen, al had ik dat wel gehoopt.” Hij wipt weer heen en weer: “Maar dat zie ik niet als mislukking, want we hebben er veel van geleerd. Dromen is één groot avontuur!”

Creatieve levensplanning

Creatieve Levensplanning
In de training Creatieve Levensplanning passeren een aantal belangrijke vragen de revue. Wilfred Gibson, coach uit het team van Paul Donders die de training aan Mattheus gaf: “Eerst gaan we bezig met de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Wie ben ik?’’ Daarna volgt de vraag: ‘Waar ga ik naartoe?’ Dit is de fase van het dromen. Welke wensen en gedachten heb je bij je beroep, je gezin, je kerk of gemeente en je vrije tijd? In deze fase laat ik de cursisten een tekening maken waar ze hun dromen in kunnen verbeelden. Dat levert soms verrassende conclusies op! In de laatste twee fasen, ‘Hoe train ik mezelf?’ en ‘Wie helpt mij daarbij?’, zetten we heel concreet een aantal stappen op papier en werken we een tijdsplanning uit. Het is niet de bedoeling dat je vervolgens alleen op pad gaat. We dagen de kandidaat uit om op zoek te gaan naar een mentor of coach die het proces wil ondersteunen.”

Naar aanleiding van Creatieve Levensplanning door Paul Donders, uitgeverij Gideon Hoornaar
Meer informatie over de trainingen: www.xpand.cc

Tips bij het uitleven van je dromen

Mattheus van der Steen heeft bij het realiseren van zijn dromen ervaren dat onderstaande stappen helpen.
1. Schrijf je droom op en praat erover. Als je dat doet, wordt de droom heel concreet voor je.
2. Zorg dat je mensen om je heen hebt, die in je geloven. Als jij het even niet meer ziet zitten, kunnen zij je bemoedigen.
3. Zorg voor een stappenplan en betrek verschillende raadgevers in dit proces. Veel plannen gaan ten onder vanwege een gebrek aan visie en kennis. Bereken de kosten van je droom en onderzoek vanuit welke motivatie je je droom najaagt.
4. Durf je droom continue los te laten in Gods handen.
5. Ga vervolgens op weg met volharding en toewijding.

Paul Donders beschrijft deze fasen heel beeldend: “Als ontdekkingsreiziger ga je eerst op zoek naar je dromen, je laat vervolgens de kunstenaar je dromen uitwerken. Daarna gaat het plan naar de rechter, die eerlijk afweegt of deze droom realistisch is. Als een soldaat ga je uiteindelijk op pad om het land te veroveren.”

Voor meer informatie over de droom van Mattheus: www.trin.nl

Bijbels voorbeeld

Paul Donders noemt het verhaal van Nehemia een prachtig voorbeeld hoe een droom uitgeleefd kan worden. “Hij heeft duidelijk een droom en visie om de stad Jeruzalem te bouwen. Daarbij gaat hij niet onbezonnen te werk. Eerst dient hij de koning in ballingschap zo’n twintig jaar, terwijl hij de visie in zijn hart meedraagt. Hij bidt dag en nacht en neemt vervolgens de moedige stap om met gevaar voor eigen leven de koning om een gunst te vragen. Vervolgens gaat hij in Jeruzalem op onderzoek uit en berekent hij de kosten van zijn droom. Om daarna met toewijding aan de slag te gaan in een team. Dat gaat niet zonder strijd. Met Gods hulp en wijsheid weet hij deze droom uiteindelijk waar te maken.”

Victor Frankl

Dat ieder mens dromen en wensen nodig heeft, een bestemming waarheen te gaan, bewijst onderzoek van de beroemde psycholoog Victor Frankl. In zijn boek Man’s search for meaning beschrijft hij zijn ervaringen uit de Vietnamkampen waar hij ooit zat. Optimisten overleden als eerste, gevolgd door pessimisten. Alleen realisten die in deze situatie nieuwe dromen en een nieuwe bestemming ontdekten, overleefden.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons