‘De Geest is niet los vergelijkbaar’

Drie jongeren in gesprek over de heilige Geest

in Geloven

Zet drie jonge enthousiaste gelovigen uit verschillende kerken bij elkaar en laat ze over de heilige Geest praten. Dan heb je een recept voor een voedzame geestelijke maaltijd.

De deelnemers

Bertus (19) studeert journalistiek. Hij kerkt in de gereformeerde kerk vrijgemaakt. “Daar is een sterke betrokkenheid op elkaar. Toen laatst een jochie ernstig ziek was, kwamen er gebedsavonden. Eerst bij mensen thuis, maar dat werd onmogelijk, zoveel mensen kwamen er. Toen de vriend van mijn zus bij de kerk kwam, kreeg hij kaartjes van mensen die hij nog nooit had gezien. Daar zie ik de Heilige Geest in.”

Huub (24) is bezig met zijn afstudeerscriptie bedrijfskundige informatica. Hij is lid van een charismatische studentenkerk. “De boodschap daar is radicaal zoals de Bijbel is. Er worden geen compromissen gesloten met de tijdgeest.”
Bertus beaamt: “Je moet elkaar in liefde durven aanspreken.”

Arenda (22) werkt in de hulpverlening onder mensen met een dubbele diagnose: psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Zij is lid van de gereformeerde gemeente. “Een kerk met stevige samenhang. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Er wordt ook echt nagedacht over waarin men jongeren tegemoet kan komen. En preken, zoals die van de oudvaders, drink ik in. Heerlijk zoals zij de gemeenschap met Jezus ervoeren.”
Huub: “Bedoel je intimiteit?”
Arenda: “Ja.”

Het gesprek

Eerst komt de vraag op tafel of ze specifiek met de Heilige Geest bezig zijn.

Huub: “Soms wel. In het begin draaide alles vooral om Jezus. Maar de Geest zegt in mijn stille tijd soms letterlijk dingen, zoals: ‘Lees dit bijbelgedeelte.’ Dan heb ik geen idee wat er staat. Maar als ik het lees, spreekt God erdoor. De Heilige Geest heeft een eigen plek in mijn geloof. Contact met Hem ervaar ik anders dan wanneer ik ‘bij de Vader op schoot zit’. Ik praat nu wel het vaakst met de Vader.”

Arenda: “Ik ervaar Hem erg in de heiligmaking. Als de grond om een boom heen een beetje week is, kan die boom dieper zakken en steviger wortelen. Zo geeft de Geest me lessen in wat ik moet loslaten. Daardoor wordt de ‘grond’ week, zodat ik dieper in Christus word verankerd. Dat kan pijn doen, maar Hij wordt rijker voor me.”

Bertus: “De Geest is niet los verkrijgbaar. God is Drie-eenheid. Als ik tegen Hem praat, doe ik het vanzelf ook tegen Jezus en de Vader. Hij is wel Degene Die specifiek aan mijn geloof bouwt.”

Hoe blijft jullie geloof op peil?
Bertus: “Je bent natuurlijk niet een emmer waar de Heilige Geest geloof in giet. Er is een relatie, die komt van twee kanten. God betrekt mij er steeds weer bij. Van mezelf word ik telkens naar de andere kant getrokken. Dat voelt niet lekker en dat drijft me dan weer naar Hem. In de kerkdienst ervaar ik de Geest ook, zodat ik brandstof krijg voor mijn geloof.”

Huub: “Ik moet ademen, anders stik ik – dus communiceren met God. En ik moet eten, anders verhonger ik – dus bijbellezen. ‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.’ Dat is mijn leidraad. En als ik God zoek, krijg ik nog meer honger.”

Arenda: “Ik ben best wel evenwichtig, dus kijk ik vanzelf naar allebei de kanten van het geestelijk leven. Ik heb God lief omdát Hij mij éérst heeft liefgehad. Dat blijft een feit. Maar het is belangrijk dat ik de dag begin en eindig met God. Er zitten als het ware twee honden in mij, een zwarte en een witte. Als ik de zwarte het meest te vreten geef, gaat die ook het meest leven. Bezig zijn met God voedt de witte.

Een vast gebed voor mij is: ‘Jezus, mag ik Uw ogen, handen en hart ontvangen?’ Omgang met God wil ik jongeren en ouderen echt aanprijzen.”
Huub: “Dat is het belangrijkste, je omgang met God.”
Bertus: “Opgeladen worden als een mobieltje. Die accu van ons raakt snel leeg.”

Zien jullie de Heilige Geest als kracht, persoon, invloed, of…
Huub: “Als Persoon. Ik merk soms echt dat de Geest blij is of verdrietig. Een aanbiddingsmoment in de gemeente werd plotseling afgekapt door een activiteit. Gods tegenwoordigheid was meteen minder. Ik ervoer dat de Geest verdrietig was. Hij is echt een persoon zoals de Bijbel dat beschrijft.”

Bertus: “Helemaal mee eens. Je denkt bij een persoon aan iemand die vastzit in een lichaam. Maar ons lichaam is ook maar een omhulsel van wie we echt zijn. De Geest zit niet vast in een doosje.”

Arenda: “Een Persoon. Een Gids Die met Zijn lampje licht laat schijnen op de dingen van Gods Woord, en die toepast in mijn hart.”
Jezus spreekt van één doop, één Geest, één geloof, maar de praktijk laat wel wat anders zien...

Bertus: “Waar mensen samenkomen in Gods naam, zit ook de duivel te stoken.”

Huub: “We zijn trots, hoogmoedig, dat heet ‘vlees’. Als ik dat koester, voel ik me beter dan die andere christen. Dat ‘vlees’ moet ik dagelijks ‘kruisigen’.”

Arenda: “We zijn verdeeld: ‘Ik ben van Paulus, ik van Apollos…’ We gaan elke zondag door allerlei poorten en deuren naar de kerk. Maar je kunt maar door één poort naar de hemel, en dat is Jezus!”

Huub: “Stel je voor: Hij komt straks de gemeente halen, en jij zegt: ‘Sorry, maar ik wil niet met jou door één deur’.”

Bertus: “Hij komt Zijn bruid halen, niet Zijn harem.”

Verlangen jullie nog iets heel speciaals van de Heilige Geest?

Arenda: “Mijn verlangen is meer van God te kennen. Dat anderen iets van Christus in mij mogen zien, en dat ik daarin ook klein mag blijven, anders zou ik nog gaan denken dat ik wat ben. Wie roemt, roeme in de Here!”

Bertus: “Ik zou graag wat minder vastzitten aan de gewone dagelijkse dingen. Ik bid er veel voor dat God me daar wat losser van maakt. Dat zal Hij ook gaan doen.”

Huub: “God heeft een plan met mij. Ik wil graag aansluiten op dat plan. Maar waar ik het meest naar verlang, is dat Jezus groeit in mij, zodat mensen Hem door mij heen zien. Hij moet groter worden en ik kleiner.”

Huub

‘Ik moet ademen anders stik ik’

Bertus

‘De Heilige Geest zit niet in een doosje’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons